Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Romantiek en realisme in de 19e eeuw De bespiegeling: Romantiek Deel 1.

Similar presentations


Presentation on theme: "Romantiek en realisme in de 19e eeuw De bespiegeling: Romantiek Deel 1."— Presentation transcript:

1 Romantiek en realisme in de 19e eeuw De bespiegeling: Romantiek Deel 1

2

3

4 De schone slaapster • I I

5 Park Sonsbeek

6

7

8 Wlliam Turner: sneeuwstorm

9 Turner: Brand in het Hogerhuis

10 Constable: Kathedraal vanSalisbury

11

12

13

14

15 Kunst van de eigen bodem

16

17

18 Nabucco :Verdi • ZrM slavenkoor ZrM

19 Peer Gynt van Edvard Grieg • ure=related March of the trolls ure=related • ure=fvw morning ure=fvw • Anitra’s dance • De hal van de bergkoning • 1zMU&feature=related toneel 1zMU&feature=related • re=related film re=related

20

21

22

23

24 Arts and crafts

25

26

27

28 gotiekArts and crafts

29


Download ppt "Romantiek en realisme in de 19e eeuw De bespiegeling: Romantiek Deel 1."

Similar presentations


Ads by Google