Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

 1. leden Když je na Nový rok hezky, bude tak i o žních.  6.leden Na T ř i krále mrzne stále.

Similar presentations


Presentation on theme: " 1. leden Když je na Nový rok hezky, bude tak i o žních.  6.leden Na T ř i krále mrzne stále."— Presentation transcript:

1

2  1. leden Když je na Nový rok hezky, bude tak i o žních.  6.leden Na T ř i krále mrzne stále.

3

4  2. únor Hromnice-li jasné, č isté, potrvá déle zima jist ě ; pakli sn ě ží nebo h ř mívá, jaro jist ě v blízku dlívá.  24. únor Svatý Mat ě j ledy láme, nemá-li je, nad ě lá je.

5

6  6. b ř ezen Na svatého Bed ř icha slunko teplem zadýchá.  25. b ř ezen Když noc na Mati č ku jasno, bude úroda, krásno.

7

8

9  12.kv ě tn Pankrác, Servác, Bonifác - ledoví muži spalují mrazem ovoce i r ů ži.  26.kv ě tn Déš ť o letnicích, slunce na Boží t ě lo.

10

11  12. č erven Svatá Toni č ka mívá č asto uplakaná o č i č ka.  24. č erven Na svatého Jána otvírá se k létu brána.

12

13  2. č ervenec Prší-li na Marie navštívení, po č ty ř icet dní bez dešt ě není.  18. č ervenec O svatém Kamilu slunce má nejv ě tší sílu.

14

15  10. srpen P ě kné po č así na sv. Vav ř ince ukazuje na p ě kný podzim.  23. srpen Má-li Filip hromy v pr ů vodu, zna č í to brzký déš ť a úrodu.

16

17  14. zá ř í Zá ř í Po svatém K ř íži podzim se blíží.  21. zá ř í Zá ř í Po svatém Matouši č epici na uši

18

19  5. ř íjen Na svatého Placida slunko ohn ě nevydá.  15. ř íjen Po svaté Tereze mráz po st ř echách leze.

20

21  2. listopad Když na Duši č ky jasné po č así panuje, p ř íchod zimy to oznamuje.  25. listopad Na svatou Kate ř inu schováme se pod pe ř inu.

22

23  4. prosinec Svatá Barborka, vyhání d ř evo ze dvorka.  13. prosinec Svatá Lucie noci upije (ale dne nep ř idá).

24

25 http://cs.wikiquote.org/wiki/Pranostika http://www.malyphoto.cz/pictures/4_zima.jpg http://fc09.deviantart.net/fs71/i/2010/332/b/5/purple_frost_by_pixiefanpire-d33sxjq.jpg http://www.foto-rumanek.cz/wp-content/uploads/DSC60102.jpg http://md.ic.cz/fotky/praha/jaro/praha_jaro_02.jpg http://www.asistentka.cz/files/jaro1.jpg http://www.honzasuk.cz/system/files/imagecache/Fotografie_page/fotografie/243-vlci- mak-hsf-3633.jpg http://nd01.jxs.cz/218/175/7d216c258c_48352104_o2.jpg http://nd01.jxs.cz/722/021/135b33c496_49428212_o2.jpg http://img.ephoto.sk/images/content/old/Image/PhotopointSR/ba/vinohrady/hrozno3.jpg http://www.freepub.comehere.cz/wp-content/uploads/2011/09/walnuts.jpg http://www.onlinepohlednice.cz/photos/64.jpg http://www.wallpapers-free.co.uk/backgrounds/weather/snow/Hoar-Frost-Purcell- Mountains-British-Columbia.jpg

26


Download ppt " 1. leden Když je na Nový rok hezky, bude tak i o žních.  6.leden Na T ř i krále mrzne stále."

Similar presentations


Ads by Google