Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

23-26 september 2003PHL Departement Architectuur1 DESIGNING IN THE DARK Visually Impaired People in Historic European Cities. Leuven Foto’s:Rieke Jacobs.

Similar presentations


Presentation on theme: "23-26 september 2003PHL Departement Architectuur1 DESIGNING IN THE DARK Visually Impaired People in Historic European Cities. Leuven Foto’s:Rieke Jacobs."— Presentation transcript:

1 23-26 september 2003PHL Departement Architectuur1 DESIGNING IN THE DARK Visually Impaired People in Historic European Cities. Leuven Foto’s:Rieke Jacobs

2 23-26 september 2003PHL Departement Architectuur2 DESIGNING IN THE DARK Experimenteel ontwerpatelier, in Leuven, met 16 architectuurstudenten en 9 personen die blind of slechtziende zijn

3 23-26 september 2003PHL Departement Architectuur3 DESIGNING IN THE DARK Kris verkent de werkmaquette Martelarenplein- Stationsplein

4 23-26 september 2003PHL Departement Architectuur4 DESIGNING IN THE DARK Stationsplein, Leuven

5 23-26 september 2003PHL Departement Architectuur5 DESIGNING IN THE DARK Werkmaquette van de Grote Markt

6 23-26 september 2003PHL Departement Architectuur6 DESIGNING IN THE DARK De Grote Markt

7 23-26 september 2003PHL Departement Architectuur7 DESIGNING IN THE DARK Werkmaquette Fochplein

8 23-26 september 2003PHL Departement Architectuur8 DESIGNING IN THE DARK Fochplein

9 23-26 september 2003PHL Departement Architectuur9 DESIGNING IN THE DARK Werkmaquette Erasmusplein

10 23-26 september 2003PHL Departement Architectuur10 DESIGNING IN THE DARK Erasmusplein

11 23-26 september 2003PHL Departement Architectuur11 DESIGNING IN THE DARK Harry leidt de verkenning en analyse van de Grote Markt bij daglicht

12 23-26 september 2003PHL Departement Architectuur12 DESIGNING IN THE DARK Marlise en Paul verkennen het Fochplein bij daglicht

13 23-26 september 2003PHL Departement Architectuur13 DESIGNING IN THE DARK Bespreking van de resultaten en ervaringen

14 23-26 september 2003PHL Departement Architectuur14 DESIGNING IN THE DARK Tweede analyse Erasmusplein, zonder daglicht

15 23-26 september 2003PHL Departement Architectuur15 DESIGNING IN THE DARK Bart onderzoekt de verschillende texturen voor weergave van morfologische elementen.

16 23-26 september 2003PHL Departement Architectuur16 DESIGNING IN THE DARK Marlise en Harry testen reliëfplannen

17 23-26 september 2003PHL Departement Architectuur17 DESIGNING IN THE DARK Experimentele studie van elementen uit de planlegende

18 23-26 september 2003PHL Departement Architectuur18 DESIGNING IN THE DARK Marlise en architectuurstudenten verkennen proefweergaven

19 23-26 september 2003PHL Departement Architectuur19 DESIGNING IN THE DARK Afspraken over presentatietechnieken

20 23-26 september 2003PHL Departement Architectuur20 DESIGNING IN THE DARK Start van de bouw van detailmaquettes op schaal 1/250

21 23-26 september 2003PHL Departement Architectuur21 DESIGNING IN THE DARK Reliëfplan Fochplein en Grote Markt 1x1m, schaal 1/250

22 23-26 september 2003PHL Departement Architectuur22 DESIGNING IN THE DARK Reliëfplan Erasmusplein

23 23-26 september 2003PHL Departement Architectuur23 DESIGNING IN THE DARK Reliëfplan Martelaren- Stationsplein

24 23-26 september 2003PHL Departement Architectuur24 DESIGNING IN THE DARK Tentoonstelling, met projectbeschrijving, legende en sfeerbeelden

25 23-26 september 2003PHL Departement Architectuur25 DESIGNING IN THE DARK Evaluatie in seminarie


Download ppt "23-26 september 2003PHL Departement Architectuur1 DESIGNING IN THE DARK Visually Impaired People in Historic European Cities. Leuven Foto’s:Rieke Jacobs."

Similar presentations


Ads by Google