Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 Panasonic Communications Co., Ltd. Communication Network Company Edition 1.2 2009 SMDR & Simple Billing Application by LAN/RS232C CA Call Accounting.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 Panasonic Communications Co., Ltd. Communication Network Company Edition 1.2 2009 SMDR & Simple Billing Application by LAN/RS232C CA Call Accounting."— Presentation transcript:

1 1 Panasonic Communications Co., Ltd. Communication Network Company Edition 1.2 2009 SMDR & Simple Billing Application by LAN/RS232C CA Call Accounting System CA Call Accounting System

2 2 Index 1. System anslutningsdiagram 1. System anslutningsdiagram 2. Installation CA Call Accounting System 2. Installation CA Call Accounting System 3. Set -up CA Call Accounting System SMDR by Web Browser 4. SMDR by Web Browser 5. Enkel debiteringsfunktion 5. Enkel debiteringsfunktion 6. Emergency Call Alert 6. Emergency Call Alert 7. Wake-up Call Alert 7. Wake-up Call Alert 8. Ändra / lägg till ID och password 9. Keep SMDR record 10. Notice 11. Requirement of PC Spec.

3 3 1. System anslutnings diagram RS232C LAN TDA, TDE eller NCP via RS-232C (endast 1 system) TDE och NCP via LAN upp till 8 system “CA Call Accounting” programvara installeras på en “1 Web Server PC” SMDR visas i web browser, upp till 8 Web Server PC IP address: 192.168.0.10 URL http://192.168.0.10:10008/DEFAULT.ASPX IP address: 192.168.0.10 TDA stödjer inte denna SMDR koppling NCP TDE TDA

4 4 2. Installation “CA Call Account System” på Web server PC -1/2 Microsoft.NET Framework Installation Start by double click In case of some application is necessary (like “Microsoft.NET Framework”) to be installed in Web Server PC, its installation is started by web access (Microsoft up-date) automatically. “Call Account System” Installation 1/2 UltiDev Cassini Web Server Explorer Installation UltiDev Cassini Web Server for ASP.NET 2.0 Installation Packed in installer

5 5 2. Installation “CA Call Account System” på Web server PC -2/2 “Call Account System” Installation 2/2

6 6 3. Set-up “CA Call Account System” for RS-232C connection 2. Tryck “Modify” knappen 1. Välj RS232C SMDR Format: Type A (utan call charge information) endast SMDR Type A PBX System SMDR 3.

7 7 3. Set-up “CA Call Account System” for LAN connection PBX System SMDR Options 1. Välj LAN 2. Tryck “Add” knappen “Port” & “SMDR Password” matchas mot SMDR LAN inställning i växel OBS: Endast TDE & NCP TDA stödjer inte denna SMDR koppling SMDR Format: Type A (utan call charge information) endast 3.

8 8 Web Browser (Internet Explorer rekommenderas) 4. SMDR by Web Browser - 1/2 URL http://192.168.0.10:10008/DEFAULT.ASPX 192.168.0.10: Web Server PC IP address 10008: port of IP connection Default Username: admin Password: admin URL for Web Client:

9 9 4. SMDR by Web Browser - 2/2 Tryck “Search” SMDR Call Type Incoming No Answer Call Incoming Answer Call Others All Outgoing Call PBX 0: (PBX1) 1: (PBX2) All

10 10 5. Enkel debiteringsfunktion - 1/3 EXT.(room)101 total cost EXT.(room)101 call detail

11 11 Currency & Decimal place setting Other Settings Call Charge Settings 5. Enkel debiteringsfunktion - 2/3 Go to next page

12 12 5. Enkel debiteringsfunktion - 3/3 Unit Charge Duration Flat Charge Duration Unit Charge Flat Charge Charge Table Please refer detail setting by Help file Help screen Flat Charge Duration

13 13 6. Emergency Call Alert Emergency Call Alert Setting Screen Emergency Number Assignment Pop-up In case of Assigned Emergency Number is recorded on SMDR, Emergency Call Alert screen is pop-up. This feature is on Web Server PC side.

14 14 7. Wake-up Call Alert Timed Reminder/No Answer Pop-up Wake-up Call Alert Setting Screen In case of No Answer is recorded against Timed Reminder on SMDR, Wake-up Call Alert screen is pop-up. This feature is on Web Server PC side.

15 15 8. Ändra / lägg till ID (user name) & password Default user name & password User can be added up to 8 User Management Setting Screen

16 16 9. Keep SMDR record SMDR Setting Screen SMDR Auto Save Default: No Check Path of data save VIKTIGT Om datum format inte matchar växelns så kommer inte SMDR data att visas i web browsern

17 17 10. Notice-1 Samtalshistorik (SMDR) från växeln sparas på Web Server PCn. Web klientanvändaren kan se samtalshistoriken via sin web browser. SMDR typen i växeln måste vara "Type A (utan call charge information)". SMDR datum format (som MM-DD-YY) måste vara lika programmerat i växel och på server. Charge rate and currency has to be assigned before connecting PBX. Kostnad beräknas när samtalsinformationen skickas från växeln. Call Accounting System är gratis fram till Juni 2009.

18 18 10. Notice-2 Beskrivet i manualen (Quick Reference Guide) PBX Supported Versions Även fast växelns MPR Version är gammal så kommer SMDR via LAN att fungera. Däremot, om LAN anslutningen bryts tillfälligt kan viss data försvinna. Dom officiellt stödda MPR versionerna har en funktion för omsändning av SMDR data för såna fall.

19 19 11. Requirements of PC Spec. CPU RAM OS Storage (HDD) Interface 1.0GHz Intel Pentium/Celeron processor or comparable CPU MinimumRecommend 256MB (1024MB for Windows VISTA)2048MB(2GB) Intel Core2 Duo /3.2GHz Pentium/Celeron processor or comparable CPU Microsoft Windows VISTA Windows XP Professional Windows Server2003 Standard Edition 1.5GB available space10GB available space 10 Base-T, RS232C100 Base-T, RS232C CPU RAM OS Storage (HDD) Interface 1.0GHz Intel Pentium/Celeron processor or comparable CPU MinimumRecommend 256MB (1024MB for Windows VISTA)2048MB(2GB) Intel Core2 Duo /3.2GHz Pentium/Celeron processor or comparable CPU Windows XP Home Edition Windows XP Professional Microsoft Windows VISTA 1.5GB available space10GB available space 10 Base-T100 Base-T Windows XP Home Edition Windows XP Professional Microsoft Windows VISTA Call Accounting Web Server Call Accounting Web Client (Web Browsing Side) * Video Resolution: 1028 x 768

20 20 Thank you very much ! SMDR & Simple Billing Application by LAN/RS232C


Download ppt "1 Panasonic Communications Co., Ltd. Communication Network Company Edition 1.2 2009 SMDR & Simple Billing Application by LAN/RS232C CA Call Accounting."

Similar presentations


Ads by Google