Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SoftGrid och Terminal Services Nyheterna i Terminal Services Application Virtualization, SoftGrid.

Similar presentations


Presentation on theme: "SoftGrid och Terminal Services Nyheterna i Terminal Services Application Virtualization, SoftGrid."— Presentation transcript:

1 SoftGrid och Terminal Services Nyheterna i Terminal Services Application Virtualization, SoftGrid

2 TS Gateway DMZ Corp LAN External Firewall TS Gateway Tunnels RDP over HTTPS Internal Firewall Internet

3 Terminal Services Gateway Internet Perimeter Network Corporate Network Remote/ Mobile User Terminal Services Gateway Network Policy Server Active Directory DC Tunnels RDP over HTTPs Strips off RDP / HTTPs Terminal Servers and other RDP Hosts RDP traffic passed to TS Internet

4 Terminal Services RemoteApp Terminal Services Gateway Server •Remote program integreras med lokal dator •RemoteApp console används för att göra applikationer tillgängliga •Används även för att göra program tillgängliga via TS Web Access •Stöds av Remote Desktop client 6.0, eller senare Remote Desktop client required

5 Demo • Terminal Services Web Access

6 SoftGrid  Applikationsinkompatibilitet  Integrationstest  Server silos  Förenkla images

7 SoftGrid Extensions for SMS Manage Virtual Apps via SMS The SoftGrid ® Platform The Engine Application virtualisering On-demand streaming Hanteras genom group policy Application Virtualization SoftGrid

8 SoftGrid- streaming software Resurser virtualiseras Files (inkl System Files) Registret Fonts.ini COM/DCOM objekt Services Name Spaces Semafores, Mutexes Applikationer blir varken installerade eller modifierar operativsystemet Processer körs lokalt

9 RTSPRTSP Hur det fungerar ODBCADSI RTPRTP RTCPRTCP SoftGrid Data Store Active Directory SoftGrid Server SoftGrid Client

10 Konsolidera, Standardisera och Stabilisera Images Minska storleken och komplexiteten av bilder Kom närmre målet av en enda image Case Study: Fidelity National Financial reducerade 13 virtuella images till en med SoftGrid Före SoftGridMed SoftGrid

11 SoftGrid Server app Desktop Terminal Server Virtualization TS Client Desktop RDP Streaming Myt 1: TS och SoftGrid gör samma sak

12 Ska jag lägga applikationen på desktop, terminal servern eller både och? LowHighNone TSDesktop and/or TS Desktop CentralizedDecentralized TSDesktops ThinRich TS & SoftGrid TSDesktop and/or TS Data IntensiveStandardGraphical/process or Intensive TS & softgrid TSDesktop TSDesktop Bandwidth Data Security Device Application type Myt 2: Jag måste välja mellan SoftGrid och TS

13 Terminal Services with SoftGrid for Terminal Services SoftGrid Virtual Application Server SoftGrid Desktop Client TS och SoftGrid tillsammans

14 Application Virtualization Presentation Virtualization Lösning: Låt vilken applikation som helst köra sida vid sida på vilken server som helst närsomhelst Utmaningar: •Terminal server siloing •Underutnyttjande av servers SoftGrid och Terminal Services

15 Demo • Applikationskompatibilitet • Dynamisk Streaming

16 Summering • SoftGrid • Applikationsvirtualisering • Dynamisk streaming • Terminal Services • Gränsnittsvirtualisering • Tillsammans med SoftGrid

17 Resurser • http://www.microsoft.com/systemcenter/softgrid/default.mspx http://www.microsoft.com/systemcenter/softgrid/default.mspx • http://www.microsoft.com/technet/technetmag/issues/2007/08/SoftGri d/default.aspx http://www.microsoft.com/technet/technetmag/issues/2007/08/SoftGri d/default.aspx • http://technet.microsoft.com/en-us/softgrid/default.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/softgrid/default.aspx • http://technet.microsoft.com/en-us/softgrid/bb676741.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/softgrid/bb676741.aspx


Download ppt "SoftGrid och Terminal Services Nyheterna i Terminal Services Application Virtualization, SoftGrid."

Similar presentations


Ads by Google