Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Phonological Exercise 4. Pronunciation of ʔ ʔ in word initial position: ale ediceidiom anoenergieiluze andělexistovatinformace aukceevropskýi azylextremistainu.

Similar presentations


Presentation on theme: "Phonological Exercise 4. Pronunciation of ʔ ʔ in word initial position: ale ediceidiom anoenergieiluze andělexistovatinformace aukceevropskýi azylextremistainu."— Presentation transcript:

1 Phonological Exercise 4

2 Pronunciation of ʔ ʔ in word initial position: ale ediceidiom anoenergieiluze andělexistovatinformace aukceevropskýi azylextremistainu autoeufemismusislám

3 Pronunciation of ʔ ʔ in word initial position: okoúterý obchoducho obilíúčel ostrýubít opakúzký odúhel

4 Pronunciation of ʔ ʔ in intervocalic position between prefix and root: zaopatřitneopakovatzneužít neexistujeneizolovaný

5 ʔ in intervocalic position between preposition and word: o azyli úterý o evropské zemiu Antonína o obilíza andělem i Annapo ulici

6 behavior of ʔ in voicing assimilation: v Indii, v tříděxv biblí z Evropy, xz Berlínu z Portugalska


Download ppt "Phonological Exercise 4. Pronunciation of ʔ ʔ in word initial position: ale ediceidiom anoenergieiluze andělexistovatinformace aukceevropskýi azylextremistainu."

Similar presentations


Ads by Google