Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Er naturfag relevant? Er naturvidenskab? Resultater fra ROSE- undersøgelsen Henrik Busch Forskningsenhed for matematikkens- og naturfagenes didaktik, Danmarks.

Similar presentations


Presentation on theme: "Er naturfag relevant? Er naturvidenskab? Resultater fra ROSE- undersøgelsen Henrik Busch Forskningsenhed for matematikkens- og naturfagenes didaktik, Danmarks."— Presentation transcript:

1 Er naturfag relevant? Er naturvidenskab? Resultater fra ROSE- undersøgelsen Henrik Busch Forskningsenhed for matematikkens- og naturfagenes didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitet Oplæg på Experimentarium d. 13. marts 2006

2 referencer til ROSE www.dpu.dk/rose

3 dagsorden ROSE-projektet Relevant – hvad og for hvem? Nogle internationale ROSE- resultater Ungdomskultur og uddannelse

4 ROSE-projektet relevance of science education fokus: holdninger til og interesser for naturvidenskab, teknologi og naturfag initiativ og ledelse: Svein Sjøberg, Oslo 15-årige ca. 35 deltagende lande “low budget” – forskningssamarbejde naturfag = science ≠ ∑ (fysik, kemi, biologi)

5

6

7 the rose-project/objectives develop theoretical perspectives … develop an instrument to collect data on pupils' (age 15) experiences, interests, … collect, analyse and discuss data from a wide range of countries and cultural contexts… develop policy recommendations for the improvement of curricula, textbooks and classroom activities based on the findings above. raise issues relating to the relevance and importance of science in public debate and in scientific and educational arenas

8 the rose-project/pisa & rose pisa: oecd baggrund (kognitiv) for at håndtere videnssamfundet unges naturvidenskabelige kompetencer pisa 2006: science; cognitive and affective domain rose: uafhængigt forskernetværk holdninger, interesser, relevans

9 forår 2003 online spørgeskema 4-pkt Likert skala nordisk version + M-Q 280 spørgsmål det danske ROSE-projekt/dataindsamling

10 A. Hvad jeg vil lære om Hvor interesseret er du i at lære om følgende? Ikke Meget 1. Stjerner, planeter og universet □□□□ 2. Kemikalier, deres egenskaber … □□□□ 3. Jordens indre □□□□ 4. Hvordan bjerge, floder og have er…□□□□ …/dataindsamling/ROSE-skemaet 4-punkt skala

11 A. Hvad jeg vil lære om Hvor interesseret er du i at lære om følgende? Ikke Meget 1. Stjerner, planeter og universet □□□□ 2. Kemikalier, deres egenskaber … □□□□ 3. Jordens indre □□□□ 4. Hvordan bjerge, floder og have er…□□□□     …/dataindsamling/ROSE-skemaet 4-punkt skala

12 …/dataindsamling/ROSE-skemaet A.Hvad jeg vil lære om? (48) B.Mit fremtidige job (26) C.Hvad jeg vil lære om? (18) D.Jeg og miljø-udfordringerne (18) E.Hvad jeg vil lære om? (42) F.Mine timer i naturfagene (f/k og b) i skolen (16) G.Min mening om videnskab og teknologi (16) H.Mine erfaringer uden for skolen (61)

13 537 elever fra 30 skoler (54 adspurgt) 330 15-årige (piger/drenge) = (271/266) det danske ROSE-projekt/sample

14 resultater/analyser/grad af interesse Datareduktion/omkodning vha. (0,1)-skala A. Hvad jeg vil lære om Hvor interesseret er du i at lære om følgende? Ikke Meget 1. Stjerner, planeter og universet □□□□ 2. Kemikalier, deres egenskaber … □□□□ 3. Jordens indre □□□□ 4. Hvordan bjerge, floder og have er…□□□□ 01 De omkodede værdier fortolkes som kvantitative mål for grad af interesse

15 resultater/analyser/gennemsnitsscore Datareduktion/omkodning vha. lineær skala A. Hvad jeg vil lære om Hvor interesseret er du i at lære om følgende? Ikke Meget 1. Stjerner, planeter og universet □□□□ 2. Kemikalier, deres egenskaber … □□□□ 3. Jordens indre □□□□ 4. Hvordan bjerge, floder og have er…□□□□ 1 Gennemsnittet fortolkes som et udtryk for interessen 234

16 den relevante naturfagsundervisning relevans Nudansk ordbog: noget er relevant, hvis det ”har betydning i en given sammenhæng” Afledte spørgsmål: relevant for hvem? hvilken sammenhæng?

17 den relevante naturfagsundervisning top-down Uddannelsespolitiske aktører, skoleledere, lærere, forældre… Natur- og omverdensforståelse Medborgerskab Studieforberedelse og forandringsparathed Arbejdsmarkedsforberedelse

18 den relevante naturfagsundervisning bottom-up Eleven (the learner perspective) ?

19 den relevante naturfagsundervisning hvad kan gøre undervisningen relevant? Betydning i hverdagslivet Betydning fremover i livet Den samfundsmæssige betydning Det interessante indhold

20 den relevante naturfagsundervisning hvad kan gøre undervisningen relevant? Betydning i hverdagslivet Betydning fremover i livet Den samfundsmæssige betydning Det interessante indhold

21 betydning i hverdagslivet

22 betydning fremover i livet

23 den samfundsmæssige betydning f-items

24 G-spørgsmål: ” Min mening om videnskab og teknologi” Enighed (%) Køn Sp.Jeg er enig i at …PD G01Videnskab og teknologi er vigtigt for samfundet80.782.6. G02Naturvidenskab og teknologi vil finde metoder til at helbrede sygdomme som hiv/aids, kræft osv. 87.782.3. G03Takket være videnskab og teknologi vil kommende generationer få bedre muligheder 77.277.0. G04Videnskab og teknologi gør vores liv sundere, lettere og mere behageligt 63.967.8D G11Et land har brug for videnskab og teknologi for at udvikle sig 81.875.1. den samfundsmæssige betydning g-items

25 F- og G-items (undervisning + STS) Science is important, but not for me… (Jenkins, 2005)

26 den relevante naturfagsundervisning hvad kan gøre undervisningen relevant? Betydning i hverdagslivet Betydning fremover i livet Den samfundsmæssige betydning Det interessante indhold

27 det interessante indhold et eksempel på diversiteten

28 det interessante indhold et eksempel på diversiteten

29 resultater/analyser/ACE-items Hvad vil jeg lære om? BUND 10 - piger

30 resultater/analyser/ACE-items Hvad vil jeg lære om? BUND 10 - drenge

31 ACE(1): Physics/chemistry – the classics degree of interest (%) the danish rose/results/ACE-items what I want to learn about

32 ACE(2): space, astronomy – the unknown degree of interest (%) the danish rose/results/ACE-items what I want to learn about

33 ACE(3): health - diseases degree of interest (%) the danish rose/results/ACE-items what I want to learn about

34 ACE(4): energy; environmental issues degree of interest (%) the danish rose/results/ACE-items what I want to learn about

35 ACE(5): technology – inside the black box degree of interest (%) the danish rose/results/ACE-items what I want to learn about

36 ACE(6): pseudoscience degree of interest (%) the danish rose/results/ACE-items what I want to learn about

37 ACE(7): body culture degree of interest (%) the danish rose/results/ACE-items what I want to learn about

38 ACE(8): history and philosophy of science degree of interest (%) the danish rose/results/ACE-items what I want to learn about

39 ACE-items (indhold) To civilisationer i et klasselokale?

40 Hverdagslivsperspektivet Internationalt/drenge

41 Hverdagslivsperspektivet Internationalt/piger

42 Fremtidsperspektivet Internationalt/drenge

43 Fremtidsperspektivet Internationalt/piger

44 Samfundsperspektivet Internationalt/drenge

45 Samfundsperspektivet Internationalt/piger

46 F-items; grad af enighed

47 F-items; degree of agreement (%)

48

49

50 Hvor skal vi sætte ind? med henblik på at styrke naturfagenes relevans lærerkompetencer –efter- og videreuddannelse –ændrede prioriteringer –læreruddannelse lokale naturfaglige kulturer –naturvidenskab – en del af det almendannende projekt! –fagteam uden for skolen: –?

51 The Human Develompent Index (Kristjan Ketill Stefansson) Published for the first time by the United Nations Development Programme (UNDP) in 1990 The HDI measures a country’s achievements in terms of –life expectancy –educational attainment –adjusted real income

52 The Human Develompent Index Norway0.944Poland0.841 Iceland0.942Estonia0.833 Sweden0.941Latvia0.811 Japan0.932Trinidad and Tobago0.802 Denmark0.930Russian Federation0.779 Ireland0.930Philippines0.751 United Kingdom0.930Turkey0.734 Finland0.930Ghana0.567 Spain0.918Lesotho0.510 Israel0.905Zimbabwe0.496 Greece0.892Uganda0.489

53 r = -0,95 F14. I would like to become a scientist Middle line = 2.5 R Sq = 0.90

54 Elements of youth culture with impact on interest and attitudes towards s&t: elements of modern society youth culture & education youth – s&t Ulriksen (2003), but also Giddens, Ziehe… Busch, Euro Physics News ??, (2005) a sociological perspective

55 loss of orientation individualization organization of everyday life a sociological perspective/modern society

56 loss of orientation – less well-defined patterns and values – questioning of authorities – less predictable “life-trajectories” – all options are available (an idea of) individualization organization of everyday life a sociological perspective/modern society

57 loss of orientation – choices must be made, but no rulers are available! individualization organization of everyday life a sociological perspective/modern society

58 loss of orientation individualization – the individual has the right and the duty to choose – many degrees of freedom in the educational system organization of everyday life a sociological perspective/modern society

59 loss of orientation individualization – you must constantly make your own choices! organization of everyday life a sociological perspective/modern society

60 loss of orientation individualization organization of everyday life –double socialization; children moving between different contexts –children are brought up to be autonomous a sociological perspective/modern society

61 loss of orientation individualization organization of everyday life a sociological perspective/modern society

62 education must be personally meaningful choices must be available everything is temporary ambivalence …/youth and education

63 education must be personally meaningful –you must be enthusiastic for what you are doing –…and it must help you discover what you are enthusiastic about choices must be available everything is temporary ambivalence …/youth and education

64 education must be personally meaningful choices must be available –it is a right and a duty to choose –“choice” is a requirement but also a curse everything is temporary ambivalence …/youth and education

65 education must be personally meaningful choices must be available everything is temporary –living condition: everything is floating –you can always choose something else ambivalence …/youth and education

66 education must be personally meaningful choices must be available everything is temporary ambivalence –you want guidelines; but also the right not to follow –accept guidelines for what to do, but not what to feel, think and believe …/youth and education

67 summary looking for places where you can work with something that is personally developing, relevant and exciting asking for influence on the curriculum; at least for very good explanations education and educational institutions do not have a unique status concerning the attention the youth …/youth and education

68 a lot is of a general nature the content –no room for discussion? –the hierarchical structure the process –too much practice without the ball –acquisition- or production domain nothing left to explore; no legacy, no creativity? …/youth - s & t (classes)


Download ppt "Er naturfag relevant? Er naturvidenskab? Resultater fra ROSE- undersøgelsen Henrik Busch Forskningsenhed for matematikkens- og naturfagenes didaktik, Danmarks."

Similar presentations


Ads by Google