Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Oversigt og faktorstrukturer - overheads anvendt ved hæmostasekursus.

Similar presentations


Presentation on theme: "Oversigt og faktorstrukturer - overheads anvendt ved hæmostasekursus."— Presentation transcript:

1 Oversigt og faktorstrukturer - overheads anvendt ved hæmostasekursus

2 Fra: Dyerberg, J.: Klinisk kemi, klinisk fysiologi og radiologi, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck; 1. udg. 1998 Koagulationssystem

3 Fra: Jurlander B, Thim L, Klausen NK, Persson E, Kjalke M, Rexen P, Jorgensen TB, Ostergaard PB, Erhardtsen E, Bjorn SE.: Recombinant activated factor VII (rFVIIa): characterization, manufacturing, and clinical development. Semin Thromb Hemost 2001 Aug;27(4):373-84.: Koagulationssystem Faktor VII - proenzym - protease

4 Koagulationssystem Faktor VIIa Fra: Bloom, A.L. m.fl. (red): Haemostasis and Thrombosis 3. udg., 1994

5 Koagulationssystem Faktor IX Fra: Bloom, A.L. m.fl. (red): Haemostasis and Thrombosis 3. udg., 1994

6 Koagulationssystem Faktor X Fra: Bloom, A.L. m.fl. (red): Haemostasis and Thrombosis 3. udg., 1994

7 Koagulationssystem Faktor XI Fra: Bloom, A.L. m.fl. (red): Haemostasis and Thrombosis 3. udg., 1994

8 Koagulationssystem Faktor V Fra: Bloom, A.L. m.fl. (red): Haemostasis and Thrombosis 3. udg., 1994

9 Koagulationssystem Faktor VIII Fra: Bloom, A.L. m.fl. (red): Haemostasis and Thrombosis 3. udg., 1994

10 Koagulationssystem Faktor XIII Fra: Bloom, A.L. m.fl. (red): Haemostasis and Thrombosis 3. udg., 1994

11 Koagulationssystem Faktor I Fra: Bloom, A.L. m.fl. (red): Haemostasis and Thrombosis 3. udg., 1994

12 Antikoagulation TFPI Fra: Bloom, A.L. m.fl. (red): Haemostasis and Thrombosis 3. udg., 1994

13 Antikoagulation Serpiner Fra: Bloom, A.L. m.fl. (red): Haemostasis and Thrombosis 3. udg., 1994

14 Antikoagulation Trombomodulin Fra: Bloom, A.L. m.fl. (red): Haemostasis and Thrombosis 3. udg., 1994

15 Antikoagulation Protein C Fra: Bloom, A.L. m.fl. (red): Haemostasis and Thrombosis 3. udg., 1994

16 Antikoagulation Protein S Fra: Bloom, A.L. m.fl. (red): Haemostasis and Thrombosis 3. udg., 1994

17 Fibrinolytiske system Plasminogen Fra: Bloom, A.L. m.fl. (red): Haemostasis and Thrombosis 3. udg., 1994

18 Fibrinolytiske system Glu-Lys-Plasminogen Fra: Bloom, A.L. m.fl. (red): Haemostasis and Thrombosis 3. udg., 1994

19 Fibrinolytiske system tPA Fra: Bloom, A.L. m.fl. (red): Haemostasis and Thrombosis 3. udg., 1994

20 Fibrinolytiske system uPA Fra: Bloom, A.L. m.fl. (red): Haemostasis and Thrombosis 3. udg., 1994

21 Fibrinolytiske system Prækallikrein Fra: Bloom, A.L. m.fl. (red): Haemostasis and Thrombosis 3. udg., 1994

22 Fibrinolytiske system Faktor XII Fra: Bloom, A.L. m.fl. (red): Haemostasis and Thrombosis 3. udg., 1994


Download ppt "Oversigt og faktorstrukturer - overheads anvendt ved hæmostasekursus."

Similar presentations


Ads by Google