Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PowerVocab et skjørt a skirt.

Similar presentations


Presentation on theme: "PowerVocab et skjørt a skirt."— Presentation transcript:

1 PowerVocab et skjørt a skirt

2 PowerVocab Kan du til’gi meg? Can you forgive me?

3 PowerVocab et run’dstykke /-n-/ bread roll

4 PowerVocab tålmo’dig patient

5 PowerVocab Selvføl’gelig /-g-/ husker jeg deg. Of course I remember you.

6 PowerVocab en eske a box

7 PowerVocab Klokken er ti o’ver åtte om morgenen. It’s ten past eight in the morning.

8 PowerVocab nyser (nøs, nyst) sneeze

9 PowerVocab litt sjalu’ a bit jealous

10 PowerVocab li`ke et`ter på`ske just after Easter

11 PowerVocab tørr dry

12 PowerVocab bruke som`merklær wear summer clothes

13 PowerVocab prate chatter

14 PowerVocab Jeg er ikke sint leng’er. I’m not angry any more.

15 PowerVocab Om forla’telse, Arne. Please forgive me, Arne.

16 PowerVocab tåre tear

17 PowerVocab i hvert fall in any case

18 PowerVocab Hvor er toalett’et? Where’s the loo?

19 PowerVocab vinke wave

20 PowerVocab i Oslo og om`egn in Oslo and surrounding area

21 PowerVocab Tu’sen takk! Many thanks!

22 PowerVocab Er du forelsket i sjefen din? Are you in love with your boss?

23 PowerVocab Så gøy å være i Oslo på syttende mai! It’s such fun to be in Oslo on May 17!

24 PowerVocab et bryst chest

25 PowerVocab et bånd a ribbon

26 PowerVocab e`nsom lonely

27 PowerVocab Jeg skulle ha vært i Oslo slik at jeg kunne hjelpe Bente med barna. I should have been in Oslo so that I could help Bente with the children.

28 PowerVocab Jeg vil gjerne se på en rødstripet kjole. I would like to look at a red striped dress.

29 PowerVocab grønnsak vegetable

30 PowerVocab Det har vært en veldig travel tid. It has been a very busy time.

31 PowerVocab tra’vel busy

32 PowerVocab Jeg er forkjø’let. I have a cold.

33 PowerVocab Jeg må kle på meg. I must dress.

34 PowerVocab rø`re seg move (vi)

35 PowerVocab hos`te cough

36 PowerVocab flyt`te til Bergen move to Bergen

37 PowerVocab glad i fond of

38 PowerVocab leg`ge seg go to bed

39 PowerVocab f. pl opply’sninger information

40 PowerVocab ei stu`e living room

41 PowerVocab ek’kel disgusting

42 PowerVocab bøy`e bend (vt)

43 PowerVocab Du kan ta det lang`somt. You can take it slowly.

44 PowerVocab hel`dig lucky

45 PowerVocab et styk`ke piece

46 PowerVocab sy`kepleier male nurse

47 PowerVocab ryd`de to tidy

48 PowerVocab en u`lykke accident

49 PowerVocab Ti stil`le! Keep quiet!

50 PowerVocab hyg`ge seg have a good time

51 PowerVocab ei bo`khylle bookcase

52 PowerVocab bli kjent med get to know

53 PowerVocab Forsy’n dere! Help yourselves!

54 PowerVocab Vi spi`ser af`tens klok`ken åt`te. We have supper at eight.

55 PowerVocab en forbau’set mann a surprised man

56 PowerVocab fei`re celebrate

57 PowerVocab eng’elsk English

58 PowerVocab Nor`ge Norway

59 PowerVocab en stør`relse size

60 PowerVocab en beting’else condition

61 PowerVocab pas`se barna look after children

62 PowerVocab ei fru`e married woman

63 PowerVocab et pund /-n/ pound

64 PowerVocab et an`sikt face

65 PowerVocab et speil mirror

66 PowerVocab Jeg er kvalm. I feel sick.

67 PowerVocab Jeg er frisk som en fisk. I’m as healthy as a fish.

68 PowerVocab Jeg er redd. I’m afraid.

69 PowerVocab blek pale

70 PowerVocab nyse (nøs, nyst) sneeze

71 PowerVocab ola-bukser jeans

72 PowerVocab fæl awful(-looking)

73 PowerVocab ei es`ke box

74 PowerVocab et rådhus /-d-/ city hall

75 PowerVocab likne på (noen) look like (someone)

76 PowerVocab ristet brød toast

77 PowerVocab rundt (Prep.) around

78 PowerVocab damen bak disken the lady behind the counter

79 PowerVocab et stort stativ a large stand

80 PowerVocab et godt kart over Oslo a good map of Oslo

81 PowerVocab Takk for hjelpen. Ingen årsak. Thanks for your help. You’re welcome.

82 PowerVocab veksle i norske penger change into Norwegian money

83 PowerVocab kl. fem på tre five to three

84 PowerVocab svoger brother-in-law

85 PowerVocab De har mye til felles. They have a lot in common.

86 PowerVocab hente collect (a thing)

87 PowerVocab foreldre parents

88 PowerVocab søsken siblings

89 PowerVocab Hun har ikke giftet seg. She hasn’t got married.

90 PowerVocab den yngste the youngest

91 PowerVocab Arne har en niese og tre nevøer. Arne has a niece and three nephews.

92 PowerVocab De var glade for at … They were glad that …

93 PowerVocab Han skal få juling når jeg få tak i ham! He’ll get a beating when I get hold of him!

94 PowerVocab Ikke vær sint, Arne. Don’t be angry, Arne.

95 PowerVocab Jeg er sen, og jeg når ikke bussen. I’m late and won’t make the bus.

96 PowerVocab Tom har lånt bilen. Tom has borrowed the car.

97 PowerVocab Jeg tror jeg reiser tilbake til tante Maiken! I think I’ll go back to aunt Maiken!

98 PowerVocab Jeg skal ta meg av Per. I’ll take care of Per.

99 PowerVocab Bente må skifte skjørte sitt også. Bente has to change her dress too.

100 PowerVocab en bolle a bun

101 PowerVocab Bente gir Arne en klem. Bente gives Arne a hug.

102 PowerVocab Etterpå vasker Benter opp og rydder. Afterwards Bente washes up and tidies.

103 PowerVocab Alle er in godt humør. Everyone’s in a good mood.

104 PowerVocab Snart skinner solen og de kan ta en tur ut. Soon the sun is shining and they can take a trip out.

105 PowerVocab ei skjorte a shirt

106 PowerVocab Trond, jeg passet deg da du var liten. Trond, I looked after you when you were little.

107 PowerVocab Du var ikke bedre enn Per! You were no better than Per!

108 PowerVocab hygge seg have a good time

109 PowerVocab Her skulle jeg gjerne bo. I would love to live here.

110 PowerVocab De stoppet der veien var over tusen meter over havet. They stopped where the road was over a thousand metres above sea level.

111 PowerVocab en utsikt a view

112 PowerVocab Ligge (lå, ligget) stille! Lie still!

113 PowerVocab Dere har hatt en ulykke. You have had an accident.

114 PowerVocab Hun kan ikke røre seg. She cannot move.

115 PowerVocab en sykepleier a nurse

116 PowerVocab Husker du at dere ble påkjørt av en lastebil? Nå husker jeg det. Do you remember that you were hit by a lorry? Now I remember.

117 PowerVocab Hun har brukket en arm. She has broken an arm.

118 PowerVocab Du må ligge så stille du kann til hodet ditt er bedre. You have to lie as still as you can until your head is better.

119 PowerVocab Jeg har vondt i hele kroppen. I have pain all over my body.

120 PowerVocab Du har vært heldig. Du kunne ha blitt drept! You’ve been lucky. You could’ve been killed!

121 PowerVocab Sue så ansiktet sitt i speilet. Sue saw her face in the mirror.

122 PowerVocab Jeg er kvalm. I feel sick.

123 PowerVocab Vi kranglet mye da vi var barn. We quarrelled a lot when we were children.

124 PowerVocab Han ligger på rom nummer sju i fjerde etasje. He’s in room seven on the fourth floor.

125 PowerVocab et sår a wound

126 PowerVocab en munn a mouth

127 PowerVocab skjev crooked

128 PowerVocab et arr a scar

129 PowerVocab en fot (føtter) foot

130 PowerVocab Mor og far kommer på fredag. Mother and father are coming on Friday.

131 PowerVocab Jeg må tenke på hva jeg skal gjøre. I must think about what I shall do.

132 PowerVocab [Legen:] Og hva i veien med deg? [Doctor:] And what’s wrong with you?

133 PowerVocab For noen uker siden fikk hun seg en jobb. Some weeks ago she got herself a job.

134 PowerVocab Han er interessert i klær i moter. He is interested in clothes and fashion.

135 PowerVocab Når hun er på jobben bruker hun smarte klær. When she’s at work she wears smart clothes.

136 PowerVocab Er du sint på meg? Are you cross with me?

137 PowerVocab et selskap a party

138 PowerVocab en stil a style

139 PowerVocab Den vil passe godt til håret Deres. That will go well with your hair.

140 PowerVocab Turkis kler meg ikke. Turquoise doesn’t suit me.

141 PowerVocab denne mønstrete kjolen this patterned dress

142 PowerVocab et erme a sleeve

143 PowerVocab et belte a belt

144 PowerVocab kort short; card

145 PowerVocab Hun hostet og nøs. She coughed and sneezed.

146 PowerVocab Jeg er stygg. Jeg er blek. I am ugly. I am pale.

147 PowerVocab Mor, jeg savner deg. Mum, I miss you.

148 PowerVocab Bente ringte, men ingen svarte. Bente rang, but nobody answered.

149 PowerVocab Jeg må kle på meg og barna. I have to dress myself and the children.

150 PowerVocab Den største gutten hoster også og den minste kaster opp. My elder son is also coughing and my younger one is throwing up.

151 PowerVocab Har du feber, tror du? Do you think you have a fever?

152 PowerVocab Ta en skje dre ganger hver dag. Take one spoonful three times a day.

153 PowerVocab en pille a pill

154 PowerVocab Du må ikke ta flere enn det står skrevet på esken. You must not take more than what is written on the box.

155 PowerVocab Han er fire år gammel. He is four years old.

156 PowerVocab Passe på at begge barna drikke mye vann. Make sure that both children drink a lot of water.

157 PowerVocab Hvis dere ikke er bedre om et par dager, må dere gå til legen. If you are not better in a couple of days, you must go to the doctor’s.

158 PowerVocab lekker super

159 PowerVocab Han gleder seg til å se ham. He is looking forward to seeing him.

160 PowerVocab Jeg er lei av ola-buksen! I am tired of jeans!

161 PowerVocab Vi har nettopp fått inn de buksene som henger der. We have just got in the trousers that are hanging there.

162 PowerVocab en størrelse a size (of clothing etc.)

163 PowerVocab Har dere en genser i samme fargen? Do you have a sweater in the same colour?

164 PowerVocab Vil du prøver den? Nei, jeg tror ikke den er stor nok. Would you like to try it? No, I don’t think it’s large enough.

165 PowerVocab Liker du den mønstrete skjorten der? Nei, den er fæl! Do you like that checked shirt? No, it’s awful!


Download ppt "PowerVocab et skjørt a skirt."

Similar presentations


Ads by Google