Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

GELECEK ZAMAN Be going to -ecek, -acak.

Similar presentations


Presentation on theme: "GELECEK ZAMAN Be going to -ecek, -acak."— Presentation transcript:

1 GELECEK ZAMAN Be going to -ecek, -acak

2 be going to= -ecek, -acak
am going to is going to are going to -ecek, -acak

3 swim BE going to: -ecek, -acak I going to You going to am He going to
She going to It going to We going to They going to am Yüzeceğim. are Yüzeceksin. is Yüzecek. is swim Yüzecek. is Yüzecek. are Yüzeceğiz. are Yüzeceksiniz. Yüzecekler. are

4 Buy: al Be going to buy: alacak swim: yüz Be going to swim: yüzecek come: gel Be going to come: gelecek

5 Buy: Be going to buy: I am going to buy He is going to buy Al alacak
They are going to buy Al alacak Alacağım. Alacak. Alacaklar. Be = am, is, are

6 swim: Be going to swim: I am going to swim. She is going to swim.
We are going to swim. yüz yüzecek Yüzeceğim. Yüzecek. Yüzeceğiz. Be = am, is, are

7 GELECEK ZAMAN “be going to” FUTURE Özne + be going to + fiil + nesne I You He She It We they am is going to + are FİİL + nesne

8 She is going to READ a book. They are going to READ a book.
BE going to = -ecek, -acak I am going to READ a book. She is going to READ a book. They are going to READ a book. Be: am, is, are

9 Be going to A) gelecekle ilgili plan ve niyetlerimizi anlatır, Future plans and INTENTIONS B) gelecekle ilgili ancak sonuçlarını görebildiğimiz, tahmin edebildiğimiz, büyük olasılıkla öyle olacak dediğimiz olayları anlatmak için kullanılır. Future prediction with visible results

10 BE GOING TO 2. Future plans and INTENTIONS. I am going to buy a truck

11 BE GOING TO 2. Future plans and INTENTIONS. They are going to GET MARRIED.

12 2. Future plans and INTENTIONS.
BE GOING TO The child is going to BE an astronaut.

13 2. Future plans and INTENTIONS.
BE GOING TO I am going to visit Rize.

14 BE GOING TO 2. Future prediction with visible results The helicopter is going to FALL DOWN. Fall down: düşmek

15 BE GOING TO 2. Future prediction with visible results The plane is going to take off. Take off: havalanmak

16 BE GOING TO 2. Future prediction with visible results He is going to race. Race: yarışmak

17 BE GOING TO 2. Future prediction with visible results The bomb is going to explode. Explode: patlamak

18 BE GOING TO 2. Future prediction with visible results They are going to prepare a meal. Prepare: hazırlamak

19 Gelecek zamanda cümle yapıları - olumlu
I am going to get married next month. He is going to learn a foreign language. They are going to visit their friends.

20 Gelecek zamanda cümle yapıları - soru
Are you going to get married next month? Is he going to learn a foreign language? Are they going to make a cake?

21 Gelecek zamanda cümle yapıları - olumsuz
I am NOT going to get married next month. He is NOT going to learn a foreign language. They are NOT going to make a cake. is not= isn’t, are not= aren’t

22 I am going to get married next month.
Are you going to get married next month? W H E N ………….Are you going to get married? W H E N are you going to get married?

23 He is going to learn a foreign language.
Is he going to learn a foreign language? W H A T ………..Is he going to learn? W H A T is he going to learn?

24 They are going to visit their friends.
Are they going to visit their friends? W H O …………..Are they going to visit? W H O are they going to visit?

25 FİİL what ve do ile sorulur
They are going to visit their friends. Are they going to visit their friends? Onlar arkadaşlarını ziyaret edecek. Onlar NE YAPacak? are they going to visit their friends? are they going to visit their friends ? WHAT are they going to DO ? WHAT - DO

26 FİİL what ve do ile sorulur
Ali is going to paint the wall. Is Ali going to paint the wall? Ali duvarı boyayacak. Ali NE YAPacak? WHAT is Ali going to DO? WHAT - DO


Download ppt "GELECEK ZAMAN Be going to -ecek, -acak."

Similar presentations


Ads by Google