Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Gerempong Kristen Jaku Iban Bhd (927773-P) (G-KRIS)

Similar presentations


Presentation on theme: "Gerempong Kristen Jaku Iban Bhd (927773-P) (G-KRIS)"— Presentation transcript:

1 Gerempong Kristen Jaku Iban Bhd ( P) (G-KRIS)

2 Fakta Bepun ari gempuru mayuh bengkah gerija kenaka 1/5/2010.
Gerempong dirijista nengah Undang-Undang Kempeni, 1965. “Public Company Limited by Guarantee Not Having A Share Capital.” Nyadi gerempong pengarap Kristen kenaka 30/12/2010.

3 TAMPAI Gerempong mision ti regas ngerembaika Injil ngena jaku Iban di serata dunya. A global missionary enterprise with expertise in Iban language.

4 TUJU # 1 Jaku Tuhan – nirika bala ti ransingka Jaku Tuhan ti ulih nguingka runding enggau penemu bala ti bejaku Iban ngagai perintah Allah Taala. (2 Tim 3:16) Word of God – to establish a spirit of enterprise with the Word of God to yield godly influence to the Iban speaking community. (2 Tim 3:16)

5 TUJU # 2 Begempong Ngangkatka pemereti antara gerija awakka nyadi saksi ti bekuasa pasal pengerindu Allah Taala. (Jn 17:21-23; Mat 28:19-20) Unity – to foster understanding among all churches as a powerful witness of God’s love. (Jn 17:21-23; Mat 28:19-20)

6 TUJU # 3 PEMADAS (Palan Pemela Ti Badas) Ngaga perengka dikena ngajar sereta ngelatih ketuai ngereja pengawa gerija. Center of Excellence To build resources and learning materials in Iban language for leadership training and church ministries.

7 Orang dua iko badas agi ari siko, laban pengawa saduai tau mujor agi.
Pengajar 4:9 Orang dua iko badas agi ari siko, laban pengawa saduai tau mujor agi. Chara Bekerja Bekaling – Ngulih pangka ti besai ngena jalai bekaling enggau organisasi Kristen enggau gerija di serata dunya.

8 Chara Bekereja : TEKNOLOGI
Ngena teknologi pemadah (ICT) ngerembaika Jaku Tuhan, besaumka perengka kena ngelatih enggau belajar.

9

10 G-KRIS

11 Pengawa Gempuru G-KRIS. Bup Kudus Online. Komentari Bup Kudus.
Mision. Gempuru G-KRIS. Bup Kudus Online. Komentari Bup Kudus. God’s Story. Pengajar Jaku Tuhan. Pelajar Pemun Ti Teguh. Akademi Ketuai.

12 Kitai ditu ukai deka bepekit enggau pangan diri; kitai ditu deka ngenyukupka pangan diri.
Coach Bill McCartney Founder of Promise Keepers We are not here to compete with each other; we are here to complete each other.


Download ppt "Gerempong Kristen Jaku Iban Bhd (927773-P) (G-KRIS)"

Similar presentations


Ads by Google