Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

UNITED KINGDOM CYPRUS BULGARIA POLAND ITALY GERMANY SLOVENIACZECH REPUBLIC.

Similar presentations


Presentation on theme: "UNITED KINGDOM CYPRUS BULGARIA POLAND ITALY GERMANY SLOVENIACZECH REPUBLIC."— Presentation transcript:

1 UNITED KINGDOM CYPRUS BULGARIA POLAND ITALY GERMANY SLOVENIACZECH REPUBLIC

2 ENGLISHBULGARIANSLOVENIAN POLISHGERMAN CZECHITALIANCYPRIOT 1.HelloЗдравей /Zdravei/ ZdravoCześć /cheshch/ HalloAhoj [ahoi] Ciao / ʧ iao/ ʧ Γεία σου /Yia su / 2.GoodbyeДовиждане /Dovizhdane/ NasvidenjeDo widzenia /doh vidzehnya/ Auf Wiedersehe n Nashledano u [nasxle,dan ou] Arrivederci /arriveder ʧ i/ ʧ Γεία σου /Yia su / 3.Thank youБлагодаря /Blagodarya/ HvalaDziękuję /dzenkooyeh/ Danke sehrDěkuji [djekuji] Grazie /grat ʦ ie/t ʦ Ευχαριστώ /Efharisto / 4.SorryСъжалявам /Sazhalyavaм/ OprostiPrzepraszam /pshehprashah m/ Entschuldig ung, Verzeihung Promiň/te [prominj/te ] Scusa Scusi /zkuza/z Συγνώμη /Signomi / 5.HelpПомощ /Pomosht/ Pomoč /Pomoch/ Pomoc /pomotz/ HilfePomoc [pomoc] Aiuto /ajuto/ Βοήθεια /Voithia / 6.PleaseМоля /Molya/ ProsimProszę /prosheh/ BitteProsím [prosi:m] Per favore /Per favore/ Σε παρακαλώ /Se parakalo / 7.GoodДобър /Dobar/ DobroDobry /dobri/ GutDobrý [dobri:] Bene-buono /Bene bwono/ Καλό /Kalo /

3 ENGLISHBULGARIANSLOVENIAN POLISHGERMAN CZECH ITALIANCYPRIOT 8.BadЛош /losh/ SlaboZły /zuyh/ SchlechtŠpatný [shpatni:] Male cattivo /Male kativo/ Κακό /Kako / 9. Im pleased to meet you Приятно ми е да се запознаем /Priyatno mi e da se zapoznaem/ Vesel sem, da sem te spoznal. Miło mi cię poznać /meeuoh mee cheh pohznach/ Ich freue mich, dich/Sie yu treffen Těší mne, že tě/vás poznávám.* [tjeshi: mne zhe tje/va:s pozna:va:m] Piacere di conoscerti /pjat ʃ ere di kono ʃ erti/ ʃ Χάρηκα που σε γνώρισα /Harika pu se gnorisa/ 10. How are you? Как си? / Kak si ?/ Kako si?Jak się masz? /yahk sheh mash/ Wie geht es dir­ Jak se máš? [jak se ma:sh/] Come stai? /Kome ztai ?/ Πώς είσαι? /Pos ise?/ 11. I am fine thank you Добре съм /Dobre sam/ Dobro sem, hvala Dobrze, dziękuję /dobje, dzehnkooyeh/ Danke, gut /Danke gu:t/ Dobře, děkuji. [dobrze djekuji] Sto bene Grazie /Zto bene grattsie/ Καλά ευχαριστώ /Kala efharisto / 12. What is your name? Как се казваш? /Kak se kazvash Kako ti je ime?Jak masz na imię? /yahk mash nah eemyeh/ Wie heisst du /Wi haist du?/ Jak se jmenuješ jmenujete? [jak se jmenujesh/] Come ti chiami ? /Kome ti kjami ?/ Πως σε λένε? /Pos se lene?/ 13. My name is Казвам се... /Az se kazvam./ Ime mi je (Sem…) Mam na imię… /mam nah eemyeh/ Ich heisse... /Ich haise…/ Jmenuji se… [jmenuji se] Mi chiamo.. /Mi Kjamo../ Το όνομα μου είναι /To onoma mu ine/ 14. I amАз съм.. /Az sam/ Jaz semJestem… /yestehm/ Ich bin /Ich bin/ (Já) jsem… [ja: jsem] Io sono /Jo sono../ Είμαι /Ime…/

4 ENGLISHBULGARI- AN SLOVENI- AN POLISHGERMAN CZECH ITALIANCYPRIOT 15. We areНие сме.. /Nie sme../ Mi smoJesteśmy /yestehshmi/ Wir sind /Wir sind/ (My) jsme… [mi jsme] Noi siamo /noj sjamo/ Είμαστε /Imaste …/ 16. How old are you? На колко си години? /Na kolko si godini ?/ Koliko si star?Ile masz lat? /eeleh mash lat/ Wie alt bist du /Wi alt bist du?/ Kolik ti/vám je? [kolik tji/va:m je] Quanti anni hai ? /Kuanti anni ai ?/ Πόσο χρονών είσαι? /Poso hronon ise?/ 17. I am _years old Аз съм на..години /Az sam na….godini/ Star sem __ let. Mam…lat /mahm lat/ Ich bin...Jahre /Ich bin…Ja:re/ Je mi…let [je mi… let] Ho …..anni /O ---anni/ Είμαι_χρονών /Ime _ hronon/ 18. Where do you live? Къде живееш /Kade zhiveesh/ Kje živiš? /Kje zivish?/ Gdzie mieszkasz? /gdzyeh myehshkash/ Wo wohnst du /Wo wonst du?/ Kde bydlíš/bydlíte [gde bidli:sh/ Dove abiti? /Dove abiti Που μένεις? /Pu menis?/ 19. I live inАз живея в.. /Az zhiveya v/ Živim v … /Zhivim v/ Mieszkam w… /myeshkahm v../ Ich wohne in... /Ich wo:ne in…/ Bydlím v… [bidli:m v] Abito a /Abito a../ Μένω... /Meno--/ 20. Where is? Къде е.? /Kade e ?/ Kje je?Gdzie jest? /gdzyeh yest/ Wo ist /Wo ist?/ Kde je…? [gde je…] Dovè ? /Dovè ?/ Που είναι /Pu ine…?? / 21. It isТова е.. /Tova e…/ To jeTo jest.. /to yest/ Es ist... /Es ist…/ To je… [to je…] È /eè/ Είναι____ /Ine …/

5 ENGLISHBULGARIANSLOVENIAN POLISHGERMAN CZECH ITALIANCYPRIOT 22. Who is?Кой е? /Koi e ?/ Kdo je? Kto jest..? /kto yest/ Wer ist...? /Wer ist…?/ Kdo je…? [gdo je…] Chi è ? /Ki è ?/ Ποιός είναι? /Pios ine?/ 23. He isТой е.. /Toi e../ On je On jest /on yest/ Er ist /Er ist/ (On) je… [on je…] Lui è /Luj è/ Αυτός είναι... /Aftos ine / 24. She isТя е.. /Tya e../ Ona je Ona jest /onah yest/ Sie ist /Si ist/ (Ona) je… [ona je…] Lei è /Lej è / Αυτή είναι... /Afti ine/ 25. We areНие сме /Nie sme/ Mi smo My jesteśmy /mi yestehshmi/ Wir sind /Wir sind/ (My) jsme… [mi jsme…] Noi siamo /Noj sjamo / Αυτοί είναι.... /Afti ine/ 26. Can I help you? Мога ли да ти помогна /Moga li da ti pomogna?/ Ali lahko pomagam? Czy mogę ci pomóc? /chi mohgeh chee pomootz/ Kann ich dir helfen? /Kann ich helfen?/ Mohu ti nějak pomoci? [mohu tji njejak pomoci] Posso aiutarti? /Posso ajutarti ? Μπορώ να σε βοηθήσω ? /Mporο na se voithisο?/ 27. Yes please, can you….. Да моля, можеш ли... /Da,molya, mozhesh li…./ Ja prosim, ali lahko… Tak proszę, czy możesz... /tak prosheh, chi mojesh/ Ja, bitte, kannst du...? /Ja, bitte, kanst du…?/ Ano, mohl bys/mohl byste… [ano mohl bis/biste] Si per favore, Puoi... /Si,per favore, puoj / Ναί σε παρακαλώ, μπορείς? /Ne se parakalo, mporis…/ 28. Can you help me? Можеш ли да ми помогнеш /Mozhesh li da mi pomognesh? Ali mi lahko pomagaš /Ali mi lahko pomagash?/ Czy możesz mi pomóc? /chi mojesh mee pomootz/ Kannst du mir helfen? /Kanst du mir helfen?/ Můžeš/Mohl byste mi pomoci [mu:zhesh mi pomoci] Puoi aiutarmi? /Puoj ajutarmi ? Μπορείς να με βοηθήσεις? Mporis na me voithisis?

6 ENGLISHBULGARIANSLOVENI- AN POLISHGERMAN CZECH ITALIANCYPRIOT 29. Yes, I can help you Да мога /Da, moga./ Da, lahko ti pomagam. Tak, moge Ci pomuc. /tak, mogę chi pomootz/ Ja /Ja/ Ano, mohu ti/vám pomoci. [ano mohu thi pomoci] Si,posso aiutarti /Si, posso ajutarti/ Ναι, μπορώ. /Ne, mporo./ 30. No, Im sorry I cant help you Съжалявам,не мога да ти помогна /Sazhalyavam, ne moga da ti pomogna/ Ne, žal mi je. Ne morem ti pomagati. /Ne, zhal mi je. Ne morem ti pomagat./ Nie, przykro mi, nie mogę ci pomóc. /nyeh, pshikroh mee, nyeh mohgeh chi pomootz/ Nein, tut mir leid, das geht nicht /Nain, tut mir laid, das get nicht/ Ne, bohužel ti/vám nemohu pomoci. [ne bohuzhel tji nemohu pomoci] No,mi dispiace non posso aiutarti /No,mi dizpja ʧ e,non posso ajutarti/ ʧ Όχι συγνώμη δεν μπορώ να σε βοηθήσω /Ohi, signomi den mporo na se voithiso./ 31. Can you show me? Може ли да ми покажеш? /Mozhe li da mi pokazhesh?/ Ali mi lahko pokažeš? /Ali mi lahko pokazesh?/ Czy możesz pokazać mi? /chi mojesh pokahzatch mee/ Kannst du mir... Zeigen? /Kanst du mir…zaigen? Můžeš/Můž ete mi ukázat…? [mu:zhesh/ mi uka:zat] Puoi m mostrarmi..? /Puoj moztrarmi ?../ Μπορείς να μου δειξείς? /Mporis na mu diksis?/ 32. Yes, I can show you Да мога да ти покажа /Da,moga da ti pokazha/ Da, lahko ti pokažem. /Da, lahko ti pokazhem./ Tak, mogę pokazać ci /tak, mohgeh pokahzatch chi/ Ja /Ja/ Ano, mohu ti/vám ukázat… [ano mohu tji uka:zat] Si,posso mostrarti /Si,posso moztrarti/ Ναί μπορώνα σου δείξω. /Ne, mporo na su dikso/.

7 ENGLISHBULGARIANSLOVENIAN POLISHGERMAN CZECH ITALIANCYPRIOT 33. No, Im sorry, I dont know Съжалявам, но не знам /Ne,sazhalyavam, no ne znam/ Ne, žal mi je, ne vem. /Ne, zhal mi je, ne vem./ Nie, przykro mi, nie wiem /nyeh, pshikroh mee, nyeh vyehm/ Nein, das weiss ich leider nicht /Nein, das wais ich leider nicht/ Ne, to bohužel nevím. [ne to bohuzhel nevi:m] No,mi dispiace non lo so /No mi dizpja ʧ e non lo so/ ʧ Όχι συγνώμη δεν ξέρω /Ohi, signomi den ksero/ 34. This isТова е.. /Tova e/ To je To jest /to yest/ Das ist... Das ist… Toto je… [toto je…] Questo è /Kuezto è../ Αυτό είναι... /Afto ine../ 35. There isИма.. /Ima…/ Tam je Tam jest /tahm yest/ Hier ist... /Hi:r ist…/ Tam je… [tam je…] Cè / ʧ è/ ʧ Υπάρχει... /Iparhi.../ 36. There areИма... /Ima…/ Tam so Tam są /tahm som/ Hier sind.. /Hi:r sind/ Tam jsou… [tam jsou…] Ci sono ʧ ʧ i sono i sono Υπάρχουν... /Iparhun…/ 37. They areТе са / Te sa/ Oni so Oni są /onee som/ Sie sind /Si sind/ (Oni) jsou… [onji jsou] Loro sono /Loro sono/ Αυτή είναι.... /Afti ine../ 38. We areНие сме /Nie sme/ Mi smo My jesteśmy /mi yestehshmi/ Wir sind /Wir sind/ (My) jsme… [mi jsme…] Noi siamo /Noi sjamo / Εμείς είμαστε... /Emis imaste…/ 39. MusicMузика /Muzika/ Glasba Muzyka /moozikah/ Musik Hudba, muzika [hudba muzika] Musica /mwzica/ Μουσική /Musiki /

8 ENGLISHBULGARIANSLOVENIAN POLISHGERMAN CZECH ITALIANCYPRIOT 40. I come fromАз идвам от... /Az idvam ot.../ Prihajam iz Pochodzę z /pohodzem z/ Ich komme aus /Ich komme aus/ Jsem z… [jsem z…] Vengo da.. /Vengo da/ Είμαι από... /Ime apo…/ 41. FriendПриятел /priyatel/ prijatelj Przyjaciel /pshiyachehl/ Freund /Froind/ Kamarád, přítel [kamara:d przi:tel] Amico- amica /Amiko-amika/ Φίλος /Filos/ 42. Is everything OK? Всичко наред ли е? /Vsichko nared li e ?/ Ali je vse v redu? Czy wszystko w porządku? /chi fshistko v pohjontkoo/ Ist alles in Ordnung? /Ist alles in Ordnung?/ Je vše v pořádku? [je vshe f porza:tku] È tutto a posto ? /È tutto a pozto?/ Είναι όλα εντάξει? /Ine ola entaksi?/ 43. Yes, everything is fine Да, всичко е наред /Da, vsichko e nared/ Da, vse je v redu. Tak, wszystko w porządku /tak fshistko v pohjontkoo/ Ja, alles ist okay /Ja, alles ist okay/ Ano, všechno je OK. [ano fshexno je,ou kei] Si,tutto bene /Si,tutto bene/ Ναι, όλα είναι εντάξει /Ne, ola ine entaksi/ 44. Do you understand me? Разбираш ли ме? /Razbirash li me/ Ali me razumeš? /Ali me razumesh/ Czy mnie rozumiesz? /chi mnyeh rozoomyehsh/ Kannst du мich Verstehen? /Kannst du mich verstehen?/ Rozumíš/rozum íte mi? [rozumi:sh/roz umi:te mi] Mi capisci? /Mi kapi ʃ i?/ Με καταλάβεις? / Me katalavis?/

9 ENGLISHBULGARIANSLOVENIAN POLISHGERMAN CZECH ITALIAN 45. Yes, I can understand you Да, разбирам те /Da, razbiram te/ Da, razumem te.Tak, rozumiem Cię /tak, rozoomyem cheh/ Ja /Ja/ Ano, rozumím ti [ano rozumi:m tji] Si,ti capisco /Si,ti kapizko/ Ναι σε Καταλάβω /Ne se katalavo./ 46. No, Im sorry, I cannot understand you Съжалявам, но не те разбирам /Sazhalyavam, ne te razbiram?/ Žal mi je, ne razumem te. /Zhal mi je, ne razumem te./ Nie, przykro mi, nie rozumiem Cię /nyeh, pshikro mee, nyeh rozoomyem cheh/ Nein, tut mir leid, ich verstehe dich nicht /Nain, tut mir laid, ich verschtehe dich nicht/ Ne, bohužel ti/vám nerozumím. [ne bohuzhel tji/va:m nerozumi:m No,mi dispiace non capisco /No, mi dizpjat ʈʃ e Non kapizko/ Όχι συγνώμη δεν Καταλαβαίω /Ohi signomi den katalavo 47. I am Looking for. Търся.. /Tarsya../ Pričakujem. /Prichakujem Szukam /shookahm Ich suche... /Ich suche…/ Hledám… [hleda:m…] Sto cercando... /Zto t ʃ erkando/ ʃ Γυρεύω... /Girevo../ 48. It is over there Ей гам е. /Ei tam e/ Tam je na drugi strani. To jest tam /to yest tam/ Es ist dort /Es ist dort/ Je to tam [je to tam] È laggiù /È lad ʤ ju/d ʤ Είναι εκεί. /Ine eki./ 49. What do you think? Какво мислиш? /Kakvo mislish? Kaj misliš? /Kaj mislish?/ Co myślisz? /tzo mishleesh/ Was meinst du dazu? /Was mainst du dazu?/ Co myslíš/ myslíte? [co misli:sh/ misli:te] Cosa pensi ? /Koza penzi ?/ Τι νομίζεις? /Ti nomizis?/ 50. I think…..Аз мисля /Az mislia/ Mislim… Myślę… /mishle/ Ich denke... /ich meine... /Ich denke, ich maine… Myslím, že… [misli:m zhe…] Penso /penso/ Νομίζω /Nomizo…/ 51. We think..Ние мислим... /Nie mislim…/ Mislimo…Myślimy /mishleemi Wir denken... /Wir denken/ Myslím, že… /misli:m zhe/ Noi Pensiamo /Noi pensiamo/ Νομίζουμε /Nomizume…/ CYPRIOT

10 ENGLISHBULGARIANSLOVENIAN POLISHGERMAN CZECH ITALIANCYPRIOT 52. Do you like…..? Харесваш ли? /Haresvash li.? Ali ti je všeč? /Ali ti je vsech…?/ Czy lubisz? /chi loobeesh/ Magst du... /Magst du…??/ Máš rád/Máte rád…? [ma:sh/ma:te ra:d] Ti piace ? /Ti pia ʧ e?/ ʧ Σου αρέσει? /Su aresi...?/ 53. I like…..Аз харесвам.. /Az haresvam…/ Všeć mi je... /Vsech mi je…/ Lubię.. /loobyem/ Ich mag... /Ich mag../ Mám rád… [ma:m ra:d …] Mi piace /Mi pia ʧ e?/ ʧ Μου αρέσει /Mu aresi…/ 54. We like…..Ние харесваме /Nie haresvame/ Všeč nam je. /Vsech nam je../ Lubimy.. /loobeemi/ Wir moegen... /Wir moegen../ Máme rádi… [ma:me ra:dji] Ci piace / ʧ i pia ʧ e/ ʧ Μας αρέσει /Mas aresi…/ 55. I have a good idea Имам добра идея /Imam dobra ideya Imam dobro idejo.Mam dobry pomysł /mahm dobri pomisu/ Ich habe eine gute Idee /Ich habe eine gute Ide:/ Mám dobrý nápad. [ma:m dobri: na:pad] ho una bella idea /O una bella idea/ Έχω μια καλή ιδέα. /Eho mia kali idea/ 56. Thats a good idea Това е добра идея /Tova e dobra ideya/ To je dobra ideja.To dobry pomysł /to dobri pomisu/ Das ist eine gute Idee /Das ist aine gute Ide:/ To je dobrý nápad. [to je dobri: na:pad] È una bella idea /È una bella idea/ Αυτή είναι καλή ιδέα /Afti ine kali idea/ 57. Do you play an instrument? Свириш ли на инструмент? /Svirish li na instrument ?/ Ali igraš kakšen instrument? /Ali igrash Kakshen instrument?/ Czy grasz na instrumencie? /chi grash nah eenstroomen- cheh/ Kannst du ein Instrument spielen? /Kant du ain Instrument schpielen?/ Hraješ е na Nějaký hudební nástroj? [hrajesh na njejaki: hudbni: Suoni uno strumento ? /Swoni uno ztrumento ?/ Παίζεις κανένα όργανο? / Pezis kanena organo?/ 58. Yes, I play the….. Да,свиря на.. /Da, svirya na…/ Da, igram…Tak, gram na… /tak, grahm na/ Ja, ich Spi:le... /Ja, ich schpi:le…/ Ano, hraji na… [ano hraji na…] Si suono il/la /Si,swono il/la/ Ναι, παίζω το.... /Ne pezo to…. /

11 ENGLISHBULGARIANSLOVENIAN POLISHGERMAN CZECH ITALIAN CYPRIOT 59. PianoПиано /piano/ klavirPianino /pyahneeno/ Klavier /Klavi:r/ Klavír [klavi:r] Piano /pjano/ Πιάνο /Piano/ 60. Keyboard Йоника / iyonika/ KlaviaturaKeyborad/ organy /orgahni/ Keyboard /Kibo:rd/ Keyboard [keibo:rd] Tastiera /taztjera/ Αρμόνιο / Armonio/ 61. ViolinЦигулка /tsigulka/ violinaSkrzypce /skshiptzeh/ Geige /Gaige/ Housle [housle] Violinoβιόλι /Violi/ 62. GuitarКитара /kitara/ kitaraGitara /gitara/ Gitarre /Gitare/ Kytara [kitara] ChitarraΚιθάρα /Kithara/ 63. ChoirХор /hor/ zborChór /hoor/ Chor /Ko:r/ Sbor [zbor] coroχορωδία /Horodia/ 64. Whats your hobby? Какво е твоето хоби? /Kakvo e tvoeto hobi ?/ Ali imaš kakšen hobi? /Ali imash kakshen hobi?/ Jakie jest twoje hobby? /yakyeh yest tvoyeh hobby/ Welches Hobby hast du? /Welches hobbi hast du?/ Jakémáš /máte koníčky [jake: ma:sh/ma:te konji:tƒki] Qualè il tuo hobby Τι ενδιαφέροντα έχεις? /Τι endiaferonta exis?/ 65. Travelling Да пътувам /Da patuvam/ PotovanjePodróżowan ie /podroojova -nye/ Reisen /Raisen/ Cestování [cesto,va:nj i] ViaggiareΝα ταξιδεύω /Na taksidevo/

12 ENGLISHBULGARIANSLOVENI AN POLISHGERMAN CZECH ITALIANCYPRIOT 66. Sport football, basketball, swimming, Table tennis, tennis, cycling, running, Спорт-футбол, баскетбол, тенис бягане, плуване колоездене /Sport – futbol, basketbol, tennis na masa, biyagane, pluvane, koloezdene/ Sport – nogomet, košarka, plavanje, namizni tenis, tenis, tek, kolesarjenje /Shport nogomet, kosharka, plavanje, Namiznitennis, tek, Kolesarjenje / Sport, piłka nożna, koszykówka, pływanie, tenis stołowy, Tenis, kolarstwo, Bieganie /sport, Peeukah nojnah, koshikoovkah puivanyeh, tenis stouovi, tenis, kolarstvo, byehganyeh Sport – Schort Fussball Fu:sbal Basketball, Ba:sketbal Schwimmen Schwimmen, Tischtennis, Tischtennis Tennis, Tennis Laufen, Laufen Fahrrad Fahren Fa:rad Fa:ren Sport: fotbal, basketbal, plavání, stolní tenis, běh, jízda na kole [sport fodbal baskedbal plava:nji:,stolnji: tenis tenis bjex ji:zda na kole] Sport-calcio basket-nuoto tennis datavolo, tennis, corsa, ciclismo Ποδόσφαιρο, καλαθόσφερ α. Κολύμπι, πινκ πονκ, τέννις τρέξιμο, ποδηλασία /Podosfero,k alathosfera, kolimpi, ping pong, tennis, treksimo, podilasia/ 67. Reading Да чета /Da cheta Branje Czytanie /chitanyeh/ Lesen /Lesen/ Četba [tƒedba] leggere διάβασμα /Diavasma / 68. Dancing Да танцувам /Da tantsuvam/ Plesanje Taniec /tanyetz/ Tanzen /Tantzen/ Tanec [tanec] BallareΧορός /Horos /

13 ENGLISHBULGARIANSLOVENIAN POLISHGERMAN CZECH ITALIANCYPRIOT 69. SingingДа пея / Da peya/ PetjeŚpiewanie /shpyevanye h/ Singen /Singen/ Zpěv [spjef] CantareΤραγούδι /Tragoudi / 70. Playing computer games Да играя на компютърни игри /Da igraya na kompyutarni igri/ Igranje igric na računalniku. /Igranje igric na Rachunalniku/ Granie w gry Komputero we /grahnyeh vgri komputerov eh/ Computersp ie e spielen /Kompjuter schi:le schpi:len/ Hraní počítačový ch her [hrani: pot ƒi:tat ƒovi:x her] Giocare al /computer/ Να παίζω ηλεκτρονικά παιχνίδι /Na pezo ilektronika pehnidia/ 71. Good Morning /afternoon Добро утро, добър ден /Dobro utro, Dobar den/ Dobro jutro /Dober dan/ Dzień dobry /dzyen dobri/ Guten Morgen/Mit tag /Gu:ten Morgen/ Dobré ráno/odpol edne [,dobře: ra:no/otpo ledne] Buongiorno Buon Pomeriggio Bwon ʤ jorno ʤ /Bwon pomeri ʤ jo/ ʤ Καλήμερα / καλό απόγευμα /Kalimera kalo apogevma/ 72. Would you like to drink/eat/ go out. Искаш ли да пиеш,да ядеш нещо,да излезем? /Iskash li… da piesh neshto / da yadesh neshto / da izlezem Ali bi želel kaj popiti/ pojesti/ iti ven? /Ali bi zhelel kaj …. popiti/ pojesti/ iti ven/ Czy chciałbyś pić/jeść/ wyjść? /chi hchaubish yeshch/ peech/ viyshch/ Moechtest du gerne...trink en, essen, fortgehen? /Moechtest du gerne trinken, esen, fortgehen?/ Chtěl bys/chtěli byste... jíst/pít/jít ven? [xtjel bis/chtjeli biste… ji:st/pi:t/ji: t ven] Vorresti …bere/ mangiare/uscir e ? /Vorrezti bere? Man ʤ jare? ʤ U ʃ ire?/ ʃ Θα ηθέλες κάτι να πιείς? Κάτι να φάεις? Να πάμε εξω? /Tha itheles... kati na piis? Kati na fais? Na pame ekso?/

14 ENGLISHBULGARIANSLOVENIAN POLISHGERMAN CZECH ITALIAN CYPRIOT 73. Could you repeat this? Би ли повто- рил това? /Bi li povtoril tova ?? Ali lahko to ponoviš? /Ali lahko ponovish to?/ Czy mógłbyś to powtórzyć? /chi moogubish to povtoojich/ Bitte wiederhole das /Bitte wi:derho:le das/ Můžeš/Můžet e to zopakovat? [mu:zhesh to uopakovat Potresti ripetere per favore? /Potrezti ripetere per favore ?/ Μπορείς να το επαναλάβεις? /Mporis na to epanalavis? 74. Please, speak slowly. Моля,говори бавно /Molya,govori bavno/ Prosim, govori počasi. /Prosim, govori pochasi./ Proszę mówić Powoli /prosheh mooveech povolee/ Bitte, sprich langsam /Bitte schrich langsam/ Mluv/te, prosím, pomalu. [mluf/mlufte prosi:m pomalu] Per favore,parla Lentamente /Per favore parla lentamente/ Σε παρακαλώ, μίλα πιό αργά/ /Se parakalo, mila pio arga./ 75. ToiletТоалетна /toaletna/ stranišče /Stranische/ Toaleta /toaletah/ Toilette /Toilette/ Záchod [za:xot] Toilet /twalet/ Τουαλέτα /Tualeta/ 76. SchoolУчилище /uchilishte/ šola /shola/ Szkoła /shkouah/ Schule Schu:le Škola [shkola] Scuola /skwola/ Σχολείο /Sholio/ 77. TeaЧай /chai/ čaj /Chaj/ Herbata /herbahtah/ Tee /Te:/ Čaj [tƒaj] Te te Τσάι /Tsai/ 78. JuiceСок /sok/ Sok Sok /sok/Saft /Saft/ Džus [dzhus] Succo suko Χυμός /Himos/ 79. GreatСтрахотно /strahotno/ veliko Wspaniale /vspanyaleh/ Toll/Klasse /Toll Klasse/ Velký/bezva [velki:/bezva ] Grandioso grandiozo Τέλεια /Telia/

15 ENGLISHBULGARIANSLOVENIAN POLISHGERMAN CZECH ITALIANCYPRIOT 80. Im not well. Не съм добре /Ne sam dobre/ Nisem dobro (ne pochutim se dobro) Nie czuję się dobrze /nyeh chooyem she dobjeh/ Mir geht es nicht gut /Mir ge:t es nicht gu:t/ Není mi dobře. [nenji: mi dobrze] Non sto bene /Non zto bene/ Δεν είμαι κάλα /Den ime kala./ 81. Im a vegetarian. Аз съм вегетарианец /Az sam vegetarianets / /vegetarianka/ Sem vegetarijanec. Jestem wegetariani- nem/ /yestem vegetaryaneene hm/vegeta- ryankom Ich bin Vegetarier /Ich bin Wegetarier/ Jsem vegetarián [jsem vegetaria:n] Sono vegetariano/ /Sono ve ʤ etarjano/ ʤ Είμαι χορτοφάγος /Ime hortofagos./ 82. Im allergic to….. nuts. Алергичен/алерги чна съм към.. ядки /Alergichen/а sam kam….yadki. Alergičen/alerg ična sem na orehe /Alergichen/а sem na …. orehe/ Mam uczulenie na … orzechy /mam oochoolenyeh na ojehi/ Ich bin gegen...Nuess e allergisch /Ich bin gegn Nuesse allergisch/ Mám alergii na… ořechy. [ma:m alergi i naorzexi] Sono allergico alle Noccioline /Sono aller ʤ iko ʤ Alle not ʃ joline / Είμαι Αλλεργικός στους ξηρούς καρπούς. /Ime allergikos stous ksirus karpus./ 83. HospitalБолница /bolnitsa/ Bolnišnica /Bolnishnica/ Szpital /shpeetal/ Krankenhaus /Krankenhau s Nemocnice [nemocnjic e] Ospedale /ozpedale Νοσοκομείο /Nosokomio/

16 ENGLISHBULGARIANSLOVENIAN POLISHGERMAN CZECH ITALIAN CYPRIOT 84. I have a headache/st omach ache. Боли ме глава,стомах /Boli me glava, Stomah/ Boli me glava/ Zhelodcu (trebuhu) Boli mnie głowa/ brzuch /bolee mnyeh guovah/ bjooh Ich habe Kopfweh/ Magenschmerzen /Ich habe Kopfwe:, Magenschmerzen Bolí mne hlava/břicho [boli: mne hlava/brzixo Ho mal di Testa / mal di stomaco /O mal di tezta,mal di ztomako/ Έχω πονοκέφαλο / στομαχόπονο /Eho ponokefalo/ stomahopono/ 85. DoctorЛекар /lekar/ ZdravnikLekarz/ doktor /lehkazh/ doktor/ Arzt /Arzt/ Lékař [le:karz] Dottore /dottore/ Γιατρός /Giatros/ 86. I want…. Искам /Iskam…/ Želim … /Zhelim/ Chcę /htzem/ Ich moechte... /Ich moechte../ Chci… [xci…] Io voglio /Jo vo ʎː jo/ ʎː Θέλω /Thelo…/ 87. I haveИмам.. /Imam…/ ImamMam /mam/ Ich habe... /Ich habe…/ Mám… [ma:m…] Io ho /Jo o/ Έχω /Eho…/ 88. ParentsРодители /roditeli/ Starši /Starshi/ Rodzice /rodzeetzeh/ Eltern /Eltern/ Rodiče [rodjitƒe] Genitori / ʤ enitori/ ʤ Γονείς /Gonis…/ 89. MotherМайка /maika/ MatiMatka /matkah/ Mutter /Mutter Matka [matka] Madre /Madre/ μαμά /Mama/ 90. BrotherБрат /brat/ Brat /brat/ Bruder /Bru:der/ Bratr [bratr] Fratello /fratelloб Αδελφός /Adelfos/

17 ENGLISHBULGARIANSLOVENIAN POLISHGERMAN CZECH ITALIAN CYPRIOT 91. SisterСестра /sestra/ Sestra Siostra /shostra/ Schwester Sestra [sestra] Sorella sorella αδελφή /Adelfi/ 92. FamilyСемейство /semeistvo/ Družina /Druzhina/ Rodzina /rodzeenah/ Familie /Familie/ Rodina [rodjina] Famiglia /fami ʎː ja/ ʎː Οικογένεια /Ikogenia/ 93. HolidayПразник /Praznik/ Praznik Świeto/ Wakacje /shvento/ vakatzyeh/ Ferien /Ferien/ Prázdniny [pra:zdnjini] Vacanza /vakan ʦ a/ ʦ Διακόπες /Diakopes/ 94. What do you want to do? Какво искаш да правиш? /Kakvo iskash da pravish ?/ Kaj želiš delati? /Kaj zhelish pocheti?/ Co chcesz robić? /tzo htzesh robeech/ Was мoechtest du gerne machen? /Was moechtest du gerne machen?/ Co chceš/chcete dělat? [co xcesh/xcete djelat] Cosa vuoi fare? /Koza vwoi fare ?/ Τι θέλεις να κάνεις? /Ti thelis na kanis?/ 95. Are you thirsty/ hungry/ tired? Жаден ли си?Гладен ли си?Изморен ли си? /Zhaden li si, Gladen li si, Izmoren li si ?/ Ali si žejen/ lačen/ utrujen? /Ali si zhejen/ lachen/ utrujen?/ Czy chce ci się pić/ czy jesteś głodny/ zmęczony? /chi htzeh chi shem peech/chi yestesh guodni/ zmenchoni/ Hast du Durst/Hunger/ Bist du muede? /Hast du Durst/Hunger ? Bist du muede?/ Máš/máte žízeň/hlad? Jsi/Jste unavený [ma:sh/ma:te zhi:zenjIhladj si/jste unaveni:] Hai sete ? Hai fame? Sei stanco/a? /Ai sete, Ai fame? Sei ztanco/a/ Είσαι διψασμένος? /Ise dipsasmenos? Κουρασμένος? /Kurasmenos?/ Pinasmenos? 96. TeacherУчител /uchitel/ Učitelj /Uchitelj/ Nauczyciel /naoochichel/ Lehrer /Le:rer/ Učitel [utƒitel] Insegnante /inse ɲɲ ante/ ɲɲ Δάσκαλος /Daskalos/

18 ENGLISHBULGARIANSLOVENIAN POLISHGERMAN CZECH ITALIAN CYPRIOT 97. My favourite … subject/activit y Моят любим предмет, занимание е.. /Moyat lyubim predmet, zanimanie е../ Moj najljubši predmet/ dejavnost … /Moj najljubshi … Predmet /dejavnost…/ Mój ulubiony przedmiot /czynność /mooy ooloobyoni pshedmyot/ chinnoshch Mein Lieb Lingsfach ist.. /ichmache am liebsten.. /Main Li:blingsfach ist…/ich mache am li:bsten/ Můj oblíbený předmět/činnost je… [mu:j obli:beni: przedmjet tƒinost je…] La mia materia / Attività preferita è…. /La mja materja Attività preferita è/ Το αγαπημένο μου μάθημα είναι /To agapimeno mu mathima ine.../ 98. Whats your favourite colour? Кой е любимият ти цвят? /Koi e lyubimiyat ti tsvyat ?/ Katero barvo imaš najraje? /Katero bravo imash najraje?/ Jaki jest twój ulubiony kolor? /yakee yest tvooy ooloobyoni kolor/ Welche Farbe magst du am liebsten /Welche Farbe ma:gst du am li:bsten?/ Jaká je Tvoje /vaše оblíbe á barva? [jaka: je tvoje/vashe obli:bena: barva] Qualè il tuo Colore preferito? /Kwalè il two kolore preferito?/ Ποιό είναι το αγαπημένο σου χρώμα /Pio ine to agapimeno su hroma?/ 99. What kind of movies do you prefer? Какви филми предпочиташ да гледаш? /Kakvi filmi зredpochitash da gledash ?/ Kakšne filme najraje gledaš? /Kaksne filme najraje gledash?/ Jaki rodzaj filmów lubisz? /yakee rodzay feelmoov loobeesh/ Welche Filme magst du? /QWelche Filme ma:gst du?/ Jaké máš /máte rád filmy? [jake: ma:sh/ma:te ra:d filmi] Che tipo di Film preferisci? /Ke tipo di film preferi ʃ i?/ ʃ Τι ταινίες σου αρέσουν? /Ti tenies su aresun?/ 100. Do you have a boyfriend /girlfriend ? Имаш ли си гадже? /Imash li si gadje?/ Ali imaš fanta/dekle? /Ali imash fanta / dekle? / Czy masz chłopaka/ dziewczynę? /chi mash huopakah/dzye vchineh/ Hast du einen Freund/eine Freundin /Hast du einen Froind? Eine Froindin?/ Máš/máte přítele/přítelkyn i [ma:sh/ma:te przi:tele/przi:tel kinji] Hai un ragazzo / Ragazza? /Ai un ragat ʦ o una ragat ʦ a?/t ʦt ʦ Έχεις φίλο? Φιλενάδα? /Exis filo?/filenada?/

19 EnglishBulgarian Slovenian German Polish Czech Italian Cypriot Italian Slovenian Bulgarian Polish German English Czech Italian Bulgarian


Download ppt "UNITED KINGDOM CYPRUS BULGARIA POLAND ITALY GERMANY SLOVENIACZECH REPUBLIC."

Similar presentations


Ads by Google