Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

The EU REDFISH Project EU rødfisk projekt Christoph Stransky, M.Sc. Federal Research Centre for Fisheries Institute for Sea Fisheries Hamburg, Germany.

Similar presentations


Presentation on theme: "The EU REDFISH Project EU rødfisk projekt Christoph Stransky, M.Sc. Federal Research Centre for Fisheries Institute for Sea Fisheries Hamburg, Germany."— Presentation transcript:

1 The EU REDFISH Project EU rødfisk projekt Christoph Stransky, M.Sc. Federal Research Centre for Fisheries Institute for Sea Fisheries Hamburg, Germany

2 EU REDFISH Project Redfish species Rødfisk arter Golden redfish (Sebastes marinus) Stor rødfisk Suluppaagaq Deep-sea redfish (Sebastes mentella) Dybhavrødfisk Suluppaagaq itisoormiu

3 Canada Greenland & Faroe Islands Russia Federal Research Centre for Fisheries, Hamburg/Germany (Co-ordination) Institute of Marine Research, Vigo/Spain Marine Research Institute, Reykjavík/Iceland University of Bergen, Bergen/Norway Institute of Marine Research, Bergen/Norway Close cooperation with: Tæt samarbejde med: EU REDFISH Project (2000-2003)

4  Investigating the biology of redfish as a basis for fisheries management Undersøgelse af rødfiskens biologi som basis for fiskerimanagement 1. Species and population structure / Arter og populationsstruktur 3. Abundance and demography / Hyppighet og aldersstruktur 2. Reproductive strategies / Forplantningsstrategier EU REDFISH Project Project aims /Projektmål ? • Are there differences between species and stocks ? Er der forskelle mellem arter og bestande ? • When and where do redfish mature and bear larvae ? Hvornår og hvor sker rødfiskens modning og fødsel af larverne ? • How many eggs & larvae do female redfish have ? Hvor mange æg & larver har hunrødfisken ? • How are redfish distributed, and where being fished ? Hvor finds rødfisk, og hvor fiskes rødfisk ? • How old are these redfish ? Hvor gammel er disse rødfisk ?

5 1. Species and population structure • Separation of species and stocks by different methods: Adskillelse af arter og bestande ved hjælp af flere metoder: 1.2 Otolith shape / Otolitomrids 1.3 Genetics Genetiske undersøgelser 1.1 Body shape / Kropsform

6 2. Reproductive strategies 2.1 Investigation of female fecundity (number of eggs/larvae) Undersøgelse af hunfiskens frugtbarhed (antal æg/larver) 2.2 Reproductive cycle Reproduktionscyklus

7 3. Abundance and demography • International database (research surveys, commercial fishery) International database (forskningstogt, kommerciel fiskeri) • Hydro-acoustic measurements of fish density Hydroakustisk målning af fisktæthed • Age determination and validation Aldersbestemmelse og validering


Download ppt "The EU REDFISH Project EU rødfisk projekt Christoph Stransky, M.Sc. Federal Research Centre for Fisheries Institute for Sea Fisheries Hamburg, Germany."

Similar presentations


Ads by Google