Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

INTERNET het communicatie-instrument voorbij Webvertising.

Similar presentations


Presentation on theme: "INTERNET het communicatie-instrument voorbij Webvertising."— Presentation transcript:

1 INTERNET het communicatie-instrument voorbij Webvertising

2 IS THE PRICE YOU PAY FOR NOT BEING CREATIVE” “Advertising

3 WEBVERTISING • Mediagedrag • Reclamebestedingen • Vormen van webvertising • Targeting • Effectiviteitsmeting

4 NL MEDIAGEDRAG > 13 jaar 83% online 13 tot 34 jaar 100% online > 50 jaar 64% online Bron: STIR

5 MEDIAGEDRAG • Tv138 minuten per dag • Internet80 minuten per dag • Dagbladen 15 minuten per dag • Gaming13 minuten per dag • Tijdschriften 6 minuten per dag Bron: mediaonderzoek.nl

6 MEDIABESTEDINGEN 2007 Totaal: € 6,1 miljardgroei 8% t.o.v. 2006 Internet: € 224 miljoengroei 9% t.o.v. 2006 Bron: Jaarboek bruto Mediabestedingen, Nielsen Media Research

7 NL MEDIABESTEDINGEN 2007 Totaal: € 6,1 miljardgroei 8% t.o.v. 2006 Internet: € 224 miljoengroei 9% t.o.v. 2006 1 jaar eerder nog 36% Bron: Jaarboek bruto Mediabestedingen, Nielsen Media Research

8 VERREKENING • CPMCost per view / visitor • CPCCost per click • CPACost per action / lead

9 TARGETING • Contextual targeting • Profile targeting • Behavioural targeting

10 TARGETING Kernwoord: RELEVANTIE

11

12

13

14

15

16

17 VERSCHIJNINGSVORMEN • Pop-ups • Interstitials • In-video advertising (pre-roll en post-roll ads) • Surrounding & overlay advertising • Banners & buttons • Tooltips • Text ads

18 SURROUNDING ADVERTISING

19

20 OVERLAY ADVERTISING

21

22

23 INTERSTITIAL Infoworld.com

24 BANNERS • Statische banner • Dynamische banner • Streaming banner

25 RICH MEDIA BANNERS • Hogere doorklikratio • Hogere attentiewaarde

26 NIET VERGETEN! • Frequency cap • Call for action • Landing page • Virale verspreiding

27 EFFECTIVITEIT • Offline onderzoek • Statistiekenonderzoek


Download ppt "INTERNET het communicatie-instrument voorbij Webvertising."

Similar presentations


Ads by Google