Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Защо е необходимо да се ваксинират 12 годишните момичета срещу рак на маточната шийка и какви са ползите за тях?

Similar presentations


Presentation on theme: "Защо е необходимо да се ваксинират 12 годишните момичета срещу рак на маточната шийка и какви са ползите за тях?"— Presentation transcript:

1 Защо е необходимо да се ваксинират 12 годишните момичета срещу рак на маточната шийка и какви са ползите за тях?

2

3 Защо се взеха мерки по отношение на РМШ?

4

5

6 Как може да стане заразяване с HPV?

7 Как да предпазим младите момичета от РМШ?

8 Защо се препоръчва да се ваксинира срещу РМШ в такава ранна възраст? При момичета от 10 до 14 г. нивата на антитела като отговор към ваксинацията са 6 пъти по- високи за НРV16 и 3 пъти по- високи за НРV18, в сравнение с тези при жени от 15 до 25 год.

9

10 HPV - Ваксини • HPV ваксините осигуряват защита до 100% срещу ваксиналните типове и проявяват кръстосана ефикасност, която пази момичетата и от неваксинални HPV типове. В България до момента са поставени над 40 000 дози

11 Как се прилагат HPV ваксините

12 Ползи от ваксинацията Маточна шийка

13


Download ppt "Защо е необходимо да се ваксинират 12 годишните момичета срещу рак на маточната шийка и какви са ползите за тях?"

Similar presentations


Ads by Google