Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ БАНИТЕ, СМОЛЯНСКО

Similar presentations


Presentation on theme: "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ БАНИТЕ, СМОЛЯНСКО"— Presentation transcript:

1 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ БАНИТЕ, СМОЛЯНСКО

2

3

4 ДЕЗИНТОКСИКАЦИЯ КОМПЛЕКСНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ С ЦЕЛ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОРГАНИЗМА ОТ НАТРУПАНИ ТОКСИНИ ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ СЪС СОЛИ НА ОЛОВО, ДР.ТЕЖКИ МЕТАЛИ И РАДИАЦИОННИ УВРЕЖДАНИЯ

5 Интоксикацията представлява отравяне, предизвикано от продължителното въздействие на олово и други тежки метали, техните съединения, отравяния с различни органични разтворители от ежедневния живот и интоксикации с радионуклиди. Застрашен контингент:- работещите в производството на метално олово , в акумулаторното производство, в букволеенето, полиграфията, в производството на пластмаси, минимум, бензин, битум и техните производни, хора работещи или живеещи в близост до радиоактивни замърсявания и други. Етиопатогенеза:-почти всички отрови посочени по-горе проникват в организма чрез дихателния, стомашно-чревния път или през увредената кожа, като се нарушават функциите на всички органи и системи.Променят се и обменните процеси – най-вече белтъчна, въглехидратна,порфиринова и др.

6 Клиника:- В клиничната картина преобладават няколко синдрома:
1.Астено-вегетативен – изразяващ се с безсъние, главоболие, хипотония на мускулатурата на крайниците, нарушено равновесие и координация. 2.Стомашно-чревен и хепато-ренален синдром – изразяващ се с чести възпалителни заболявания на стомаха и червата и дегенеративни процеси в черния дроб и бъбреците 3.Енцефало-полиневритен синдром – изразяващ се с парези, парализи на периферни нерви, симптоматична епилепсия и др. 4.Анемичен синдром – намаляване на броя на еритроцитите и хемоглобина и увеличаване на пунктираните еритроцити и ретикулоцити.

7 Всяка интоксикация протича в три форми:
- лека форма – с предимно функционални смущения – астеновегетативен, стомашно-чревен и кръвен синдром; - средно тежка форма – анемичен синдром, токсичен хепатит и нефрит, оловна колика и др. - тежка форма – енцефалополиневритен синдром, тежки токсични урвеждания на вътрешните органи, тежък анемичен синдром и др.

8 Основните цели на медицинската рехабилитация е да подпомогнат елиминирането на кумулираното олово или друг тежък метал в депа в организма, да повишат имунобиологичната реактивност на организма, да премахнат или подобрят клиничните прояви на отравянето и да възстановят функционалната годност и трудоспособност на организма до максимално възможна степен. Рехабилитацията трябва да бъде ранна, многоетапна /в МБАЛ,в СБР и амбулаторна/, комплексна и достатъчно продължителна за ефикасното възстановяване на болния. Подходящи при интоксикациите с олово и други тежки метали, професионалните отравяния и радионуклидите са флуорните, сулфидните, алкалните и слабоминерализираните води. Прилагат се чрез вани, пиене, инхалации и клизми.

9 Външното балнеолечение се провежда при градуса по С на водата мин;12-15 броя на курс лечение, като за предпочитане са хвойновите вани. Особено съществено е питейното лечение със сулфидни минерални води - до mg/l, флуорни до 8 mg/l, алкални и слабоминерализирани води, като се препоръчва прием на вода 20 ml/kg при 3 – 4 приема дневно. Диетата трябва да бъде богата на плодове и зеленчуци с посменно приложение на подкиселяващи и алкализиращи храни особено при стомашно-чревните явления. Физиотерапевтичните процедури се прилагат в зависимост от това кои от синдромите са по-силно изразени.

10 При полиневритния синдром се използват най-често:
1.Електрофореза с нивалин; 2.Електростимулация на съответния нерв или мускулна група; 3.Кинезитерапия на базата на ММТ; 4.Подводна гимнастика; 5.Класически, релаксиращи и рефлекторни масажи За преодоляване на астено-вегетативен синдром са показни: 1 Галванична яка по Щербак с калций и бром 2. Кинезитерапия 3. Масажна яка 4. Подвижни игри след първата седмица

11 При преобладаване на стомашно-чревния и хепато-реналния синдром се използват:
Термотерапия – детоксичен ефект имат топлинните процедури в областта на черния дроб и бъбреците. Чрез активиране на обмяната на веществата се стимулира детоксичната функция на тези органи и освобождаването на оловото от депата. Прилагат се както екзогенни топлинни процедури / парафин, лечебна кал, луга, солукс, инфраруж/, така и ендогенни /микровълни, УВЧ/. Известна част от тежките метали се излъчват и чрез обилно изпотяване чрез парни бани, сауна, влажни обвивания и др.

12 При преобладаване на анемичния синдром се използват:
1.Балнеолечение – външно – хвойнови вани и питейно, както вече бе споменато. 2.Общи ултравиолетови облъчвания 3.Общоукрепваща гимнастика 4.Медикаментозна терапия Физиопрофилактиката цели предотвратяването на ново проникване на олово или друго интоксикационно вещество и повишаване на резистентността на организма чрез закаляващи иобщоукрепващи процедури предимно от естествени фактори – вода, слънце, въздух, движение, диетичен режим и др.

13 УВРЕЖДАНЕ И ИНТОКСИКАЦИИ С РАДИОНУКЛИДИ
Важен специфичен елемент, който играе роля при интоксикациите с радионуклиди е флуора. Терапевтичните и токсичните дози са много близки, така че той трябва да бъде правилно дозиран. Приеман в по-големи дози той оказва токсично действие върху организма, което се изразява в ранно вкостяване на епифизарния хрущял и спиране растежа на подрастващите. Освен това той дразни лигавицата на стомаха и предизвиква дегенеративни промени в черния дроб и бъбреците, подтиска функцията на мозъка, жлезите с вътрешна секреция и др. Обикновено се приема чрез пиене на минерална вода. Стандарта за бутилираните минерални води е 5 mg/l, а за консумирането и в прясно състояние 8 mg/l.

14 Флуорът оказва влияние за включването на калция в костната тъкан
Флуорът оказва влияние за включването на калция в костната тъкан. Получава се трудно разтворима сол - калциев флуорид, към която сол радионуклидите нямат афинитет. Ето защо радиопротективното действие е най вече върху костната система. Наличието на алкалните елементи / натрий и хидрокарбонат/, пък водят до възстановяването на функциите на стомашно-чревния тракт, чернодробно-жлъчната и отделително- бъбречната системи.

15 Обикновено се провеждат следните процедури 1
Обикновено се провеждат следните процедури 1. Външно балнеолечение – бр., мин С 2. Питейно балнеолечение – 3 пъти по 250 мl дневно 3. Електрофореза с новокаин, атропин и папаверин – спазмолитичен и болкоуспокояващ ефект 4. Диадинамични токове – стимулират секрецията 5. Термотерапия – компреси, термофори, парафин, луга и др. 6. УЗ – паравертебрално – при дегенеративни процеси в бъбреците и черния дроб. 7. Закаляващи и общоукрепващи процедури Освен това минералната вода в “СБР-НК”ЕАД филиал – Баните като хипотонична оказва благоприятно въздействие при лъчевата болест с доброто промивно и антитоксичното действие и в същото време активира редица ензими, които при тази болест са с променена активност.

16 Противопоказани за балнеолечение и рехабилитация са: 1
Противопоказани за балнеолечение и рехабилитация са: 1.Острите отравяния със соли на тежки метали и радионуклиди 2.Тежката форма на хроничните отравяния 3.Сърдечна декомпенсация и напреднала атеросклероза 4.Болни с тежки инфекциозни заболявания 5.Болни с доказано злокачествено заболяване Препоръчително е балнео и физиолечението да бъде двукратно през годината с продължителност – 15 дни.


Download ppt "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ БАНИТЕ, СМОЛЯНСКО"

Similar presentations


Ads by Google