Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ПРАВИЛНИК НА ПОДЧИНЕНИЯ

Similar presentations


Presentation on theme: "ПРАВИЛНИК НА ПОДЧИНЕНИЯ"— Presentation transcript:

1 ПРАВИЛНИК НА ПОДЧИНЕНИЯ
ПРАВИЛНИК НА ПОДЧИНЕНИЯ

2 В спора с шефа не се ражда истината, а заповед за наказание.
В спора с шефа не се ражда истината, а заповед за наказание.

3 Ако те бива, ще те натоварят с цялата работа
Ако те бива, ще те натоварят с цялата работа Ако наистина те бива, ще се отървеш от нея.

4 Не бъди незаменим. Ако не можеш да бъдеш заменен, никога няма да те повишат.

5 Във всеки колектив има по един идиот
Във всеки колектив има по един идиот. Ако не го забелязваш, може и да си ти.

6 Ако видиш, че някой си почива, помогни му
Ако видиш, че някой си почива, помогни му ! Ако видиш, че някой работи, заобиколи го !

7 Колкото по-малко работиш, толкова по-малко неща се объркват.

8 Ако трудът е здраве, да се трудят болните.
Ако трудът е здраве, да се трудят болните.

9 Ако имаш желание за работа, седни, после легни и ще ти мине.

10 Работата е удоволствие, но сега изобщо не е време за удоволствия.
Работата е удоволствие, но сега изобщо не е време за удоволствия.

11 Ей, Колеги, да не вземете всичко това за чиста монета !
Ей, Колеги, да не вземете всичко това за чиста монета !


Download ppt "ПРАВИЛНИК НА ПОДЧИНЕНИЯ"

Similar presentations


Ads by Google