Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Проекти.БГ Онлайн търгове за вашите ИТ проекти. Вие и Информационните технологии Каквото и да правите, днес вие неизбежно се сблъсквате с тях:  Интернет.

Similar presentations


Presentation on theme: "Проекти.БГ Онлайн търгове за вашите ИТ проекти. Вие и Информационните технологии Каквото и да правите, днес вие неизбежно се сблъсквате с тях:  Интернет."— Presentation transcript:

1 Проекти.БГ Онлайн търгове за вашите ИТ проекти

2 Вие и Информационните технологии Каквото и да правите, днес вие неизбежно се сблъсквате с тях:  Интернет сайтове,  Електронни магазини, блогове и социални мрежи,  Търсачки, уеб реклами  Интранет (онлайн системи за поръчки и контакти с доставчици/клиенти)  Софтуер (счетоводни, складови програми)  CRM, ERP, Business Intelligence информационни системи … Всичко това е в помощ на вашия бизнес. Но кое? Как? Проекти.БГ ще ви помогне да се ориентирате в света на ИТ

3 Как да реализирате вашия ИТ проект? избора на фирма изпълнител Ключовият фактор за успеха на вашия проект е избора на фирма изпълнител. конкурс  Как избирате служителите си? Пускате обява и провеждате конкурс. Защото: Постъпете по същия начин при избора на изпълнител за вашия проект. Защото:  ИТ проектите не са като да си поръчате хартия за принтера. Няма предварително дефиниран избор от 3 алтернативни продукта, от които вие просто посочвате и той пристига във вашия офис – такъв, какъвто сте го видели в магазина.  ИТ проекта е уникален сам по себе се.  ИТ проекта е уникален сам по себе се. Той не съществува преди вие да го създадете! След това: вие имате определена представа за това, какво искате, но какво ще излезе на практика? Ако отидете с едно и също задание в 3 различни фирми – ще получите три различни сайта (и то коренно различни) тясно сътрудничество  ИТ проектът изисква тясно сътрудничество. В продължение на 1-12 месеца вие работите заедно с фирмата изпълнител. Не е без значение с кого ще работите … точно както случаят с вашия служител  Отделянето на време и внимание преди  Отделянето на време и внимание при избора на фирма преди началото, ще ви спести в пъти повече време и разходи при разработката на проекта … Направете правилния избор!

4 Как работи Проекти.БГ?

5 ползите Какви са ползите за възложителя?  Икономия на средства  Оптимален избор на изпълнител, (оптимален бюджет, срок и качество)  Индивидуални и обективни оферти  Съкращаване на време  Сигурност  Прескачане на регионални граници  Лесни процедури

6 Кои са изпълнителите?  Само юридически лица  Членове на Българската уеб асоциация  Малки, средни и големи фирми (брой служители)

7 Географско разпределение?  София и региона – 36,84 %  Варна – 16,84 %  Пловдив – 13,68  Бургас – 8,42%  Русе – 3,16%  Шумен – 3,16%  Стара Загора – 2,11%  Други градове – 15,79% Над 70 фирми от цялата страна

8 Цени

9 Допълнителни услуги  Бизнес анализ  Бизнес анализ – специалисти на Проекти.БГ може да направят за вас анализ на вашия бизнес сектор и начинът по който той ползва Информационните технологии. Да анализираме спецификата и да установим, кое от ИТ е най-полезно за вас, как можете максимално добре да го използвате, какво ползват вашите конкуренти?  Техническа консултация при изготвяне на задание  Техническа консултация при изготвяне на задание – ние можем да бъдем вашите преводачи от “човешки” на ИТ език и то ИТ език на “човешки”. Дори и да знаят какво искат, често фирмите срещат трудности да го изразят на технически език.  Управление на проект  Управление на проект – ако нямате необходимия ресурс, ние ще ви предоставим човек, който да ръководи и проследява вашия проект, вместо вас.

10 Защо трябва да поддържам сайта си съвременен и актуален? 1. Държите ли на имиджа си? Първото, което прави впечатление е дизайнът. Той трябва да е привлекателен и модерен, защото тогава изпращате сигнал към посетителите на сайта ви, че държите на имиджа си. Ако визията на сайта ви е „морално остаряла”, много вероятно е посетителят на вашия сайт да се запита дали вашата фирма все още съществува. Същия ефект ще има и ако отдолу пише Copyright 2004. Проучвания сочат, че визията се преценява от всеки неспециалист в рамките на първите 2 секунди от зареждането на сайта ви. Тази първа преценка е най-важната за решението дали изобщо да се задържи за да го разгледа и за тълкуването на информацията, която ще получи по- нататък. Тук важи правилото – формата е преди съдържанието, затова погрижете се първо за формата.

11 Защо трябва да поддържам сайта си съвременен и актуален? 2. Държите ли на качеството на обслужване? Но не забравяйте и съдържанието. Цялата информация на вашия сайт трябва да е актуална. Представете си, че давате визитка със стар телефонен номер, задрасквате го и поправяте с химикалка. Не прави добро впечатление. И защо да го допускате, след като съдържанието на един сайт се променя много по-лесно от няколко хиляди броя вече напечатани визитки. Ами ако остарялата информация не е просто телефон, а новина от миналата година, невалидна промоция, каталог с изчерпан артикул, стара цена, на продукт, който е поскъпнал и т.н.. Представете си до какви загуби на време, телефонни разговори и доверие в качеството на вашите продукти или услуги може да доведе това. 3. Ползвате ли новите възможности? Технологиите се развиват постоянно, и пак едва догонват новите начини на комуникация, търговските и рекламни практики в Интернет. Ако се възползвате от тях и ги интегрирате в сайта си, можете само да спечелите откъм време, ефективност, комуникация и т.н. Има нови и нови начини да контактувате с клиентите си, да приемате поръчки, да рекламирате. Поинтересувайте се!

12 Case study  Проект: Сайт за спортни облекла и дънки  Възложител: ЕТ “Данговски”  Бизнес анализ:  Получени оферти: 9  Изпълнител: Визия ЕООД  Резултат: www.vanesafashion.com www.vanesafashion.com


Download ppt "Проекти.БГ Онлайн търгове за вашите ИТ проекти. Вие и Информационните технологии Каквото и да правите, днес вие неизбежно се сблъсквате с тях:  Интернет."

Similar presentations


Ads by Google