Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 Cost-effective, Secure, Reliable Wireless Connectivity.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 Cost-effective, Secure, Reliable Wireless Connectivity."— Presentation transcript:

1 1 Cost-effective, Secure, Reliable Wireless Connectivity

2 2 Какво е безжичен Broadband? • Безжичния Broadband e нов надежден начин за осигуряване не високоскоростна свързаност по безжична път покриващ големи територии. Предимства на MOTOROLA broadband: • Трансфер на данни със скорости до 300 Mb/s. • Най-доброто OFDM решение осигуряващо надеждна връзка на дълги разстояния. • Обхват навсякъде където е необходим. • Използвани лицензирани и нелицензирани честотни обхвати. • Идеално решение за ненаселени отдалечени райони където няма други алтернативи (Меден кабел, DSL, Оптично влакно) • Препоръчително (но не и задължително) да има пряка видимост между устройствата. •Лесна инсталация на устройствата.

3 3 Портфолиото на Motorola Broadband: Point-to-Point Point-to-MultipointMesh 802.11 WLAN Безжичен LAN Безжичен Broadband От слоя за достъп към сърцевината, се изграждат безжични мрежи от край до край посредством Motorola безжичен Broadband и Motorola безжични LAN решения. многостранна безжична връзка Дизайн, Разширяване, Управление, Защита

4 4 Безжичен LAN RF Switch Офиси Филиали Безжичен Broadband Пазач Магазин на едро/склад Headquarters Магазин на дребно Външен Wireless Broadband Разширение на мрежата с Motorola безжичен Broadband Разширение на обхвата

5 5 Когато трябва да си винаги свързан Motorola безжично Broadband оборудване е създадено по- добра надеждност дори и при работа в тежка среда. Издръжливи Point-To-Point Backhaul Близки връзки без пряка видимост, използващи Multi-In-Multi-Out технология за да увеличи сигнала Самолекуваща се Mesh Network Leveraging military-grade technology for maximum network survivability Синхронизирана Point-To-Multipoint връзка GPS синхронизирано предаване/получаване и сигнал с увеличен SNR

6 6 Motorola PTP устройства: Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) – Многопътно разпространение на сигнала повишаващо шумоустойчивостта Интелигентна Orthogonal Frequency Division Multiplexing – по-добра стабилност при многолъчевото разпространение и инереференций плюс повишена спекртална ефективност Адаптивна модулация – механизъм, чрез който се поддържа високо качество на сигнала Най-добрите в този клас радиостанции – най-високо ниво в индустрията. Съвременно управление на спектъра с i-DFS – проверява честотната лента 1200 пъти в секунда и автоматично се пренастройва в най-незашумения канал

7 7 PTP устройства: FeaturesPTP 100PTP 200PTP 300PTP 500PTP 600 Честоти2.4, 5.2, 5.4, 5.8 GHz 4.9, 5.4 GHz5.4, 5.8 GHz 2.5, 4.5, 4.9, 5.4, 5.8 GHz Ethernet скорост* (маx) 14 Mbps21 Mbps25 Mbps105 Mbps300 Mbps 4.9 – 125 Mbps Закъснения 2.5 ms5-7 ms< 6 ms 5.4 < 1 ms 5.8 < 1 ms 2.5 2-4 ms 4.5 2-4 ms 4.9 4-10 ms Обхват (външни антени и пряка видимост) 35 mi (56 km)Integrated - 5 mi (8 km) 155 mi (250 km) 124 mi (200 km) Обхват (с частична пряка видимост и външни антени) n/aIntegrated - 5 mi (8 km) 25 mi (40 km) 20 mi (32 km)

8 8 PTP Устройства (продължение): FeaturesPTP 100PTP 200PTP 300PTP 500PTP 600 Без пряка видимост с външни антени n/a 6 mi (10 km) 5 mi (8 km) Channel Width 20 MHz10 MHzSelectable 5, 10, 15 MHz Selectable 5, 10, 15, 30 MHz 4.9-Selectable 5, 10, 20 MHz System Gain (maximum with integrated antennas) 30 dB123 dB167 dB5.4-162 dB 5.8-162 dB 2.5-154 dB 4.5-165.9 dB 4.5-165 dB Security56-bit DES 128-bit AES Scrambling & optional 128-bit AES 256-bit AES OFDM MIMO         

9 9 Продукти От точка до точка (PTP) PTP Интегриран с вътрешни антени PTP свързаност – възможност за добавяне на външна насочена антена Power Indoor Unit (PIDU Plus) – Power-over-Ethernet за външни устройства PTP 200 Двойка устройства за една връзка PTP 200 CMM модул за захранване и Ethernet PTP 100 връзка PTP 100 Връзка с рефлектор PTP 600 PTP 500 PTP 300 PTP 200 PTP 100

10 10 Пряка видимост: Пряка видимост до 180 км. Частична пряка видимост до 40 км. Без пряка видимост до 10 км.

11 11 Частична пряка видимост: Около Сгради Пряка видимост180 км Частична пряка видомост 40 км БЕз пряка видимост10 км Над пустиня или вода През Дървета Над хълмове

12 12 Покрива дълги разстояния От точка до точка безжична връзка В много зашумена среда (голям град) Силна насоченост при пряка видимост Пряка видимост180 км Частична пряка видомост 40 км БЕз пряка видимост10 км

13 13 Адаптивна Модулация Как работи? Устойчива на грешки и различни метеорологични условия QPSK do 256 QAM -Фиксирана модулация; -Адаптивна модулация, потребителя дефинира най- високия режим на модулация; Производителност: - 14 МHz канал: 21, 42, 53, 65, 77 Мb/s - 28 МHz канал: 42, 85, 106, 132, 180 Мb/s - 56 МHz канал: 86, 172, 215, 276, 315, 364 Мb/s

14 14 Типични приложения: Свързаност сграда-сграда – свързва WLAN “острови”. Резервиране или замяна на Т1 наети линии. Видео Наблюдение. Пренос на данни глас и видео комуникации. Високоскоростни Wireless Backhaul: WiMAX, LTE Връзки при бедствия и службите за защита. Дистанционно управление и телеметрия. Изграждане на безжични LAN връзки.

15 15 Преглед на PTP 800 Приемопредавател и антена за външен монтаж Модем за данни •Честотен обхват: 6 – 38 GHz •Честотна лента на 1 канал: 7 – 56 Mhz •Работа в лицензирани честотен обхват •IP базиран модем с Ehternet интерфейс •От 5 Mb/s до 364 Mb/s скорости при 1 носеща (при добавяне на нов лиценз може да се увеличат скоростите) •Работа при -33° C до +50° C •Закъснения под 100 μs. •Адаптивна модулация – QPSK до 256 QAM

16 16 Преглед на PTP 600 Сериите PTP 600 Интегриран с 2 вътрешни антени PTP 600 Свързаност – възможност за свързване на външни насочени антени •2.5, 4.9, 5.4, 5.8, 5.9 GHz честоти •До 300 Mbps Ethernet пренос на данни • До 250 km обхват при широк диапазон от температури от -40° C до +60° C •Издържа при скорост 320 kp/h •Сигурност – случайно скремблиране плюс 128/256-bit AES криптиране •10 / 100 / 1000 Base T (RJ-45), възможност за 1000 Base SX • Малки размери Power Indoor Unit (PIDU Plus) – Power-over-Ethernet –захранване за външни устройства.

17 17 Преглед на PTP 500 Сериите PTP 500 Интегриран с 2 вътрешни антени •5.4 и 5.8 GHz нелицензирани честотни обхвати •До 105 Mbps трансфер на данни •До 250 km обхват • Вградена мълниезащита •Сигурност – случайно скрамблиране плюс 128/256-bit AES криптиране • 10 / 100 Base T (RJ-45) • Малки размери • Лесна инсталация и експлоатация PTP 500 Свързаност – възможност за свързване на външни насочени антени Power Indoor Unit (PIDU Plus) – Power-over-Ethernet –захранване за външни устройства.

18 18 До 25 Mbps Ethernet скорост Преглед на PTP 300 сериите •5.4 и 5.8 GHz нелицензирани честотни обхвати •До 25 Mbps Ethernet скорост •До 250 km обхват •15 MHz размер на канала •Вградени вътрешни антени •Опция а свързване на външни антени •Вградена мълниезащита •Сигурност – случайно скрамблиране плюс 128/256-bit AES криптиране •10 / 100 Base T (RJ-45) •Малки размери •Лесна експлоатация и инсталиране PTP 300 Интегриран с 2 вътрешни антени PTP 300 Свързаност – възможност за свързване на външни насочени антени Power Indoor Unit (PIDU Plus) – Power-over-Ethernet –захранване за външни устройства.

19 19 •5.4 GHz •До 21 Mbps скорост на трансфер •До 8 km обхват •10 MHz размер на канала •Работи на границата на пряката видимост •Външни антени – работи с всякакъв вид външни насочени антени •Сигурност – случайно скрамблиране плюс 128/256-bit AES криптиране •10 / 100 Base T •Лесна инсталация •Съвместим със съществуващи захранвания, мълнезащита, скоби, софтуер: Prizm и CNUT Преглед на PTP 200

20 20 Преглед на PTP 100 серии •2.4, 5.2, 5.4 и 5.8 GHz нелицензиран честотен обхват •До 14 Mbps трансфер •До 24 км. пряка видимост с пасивен рефлектор •Сигурност – случайно скрамблиране плюс 128/256-bit AES криптиране •10 / 100 Base T (RJ-45) •Малки размери •Лесен за монтаж и експлоатация

21 21 От точка до много точки (PMP) Мрежови елементи: Точка за достъп (Access point) Абонатен Mодул (Subscriber Module) Показан е клъстер от 6 AP Motorola General Business Information, MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. © Motorola, Inc. 2007 360 ° покритиеДо 21 Mbps скорост на данни Възможност за работа с няколко честоти Опция за външни/вътрешни устройства 120 Mbps единична скорост на честотаАксесоари за увеличаване на обхвата GPS синхронизацияЛесна инсталация Зона на покритие ~19 – 36 кв. км.Захранване по Ethernet (7W)

22 22 Примери за инсталация на абонатен модул

23 23 Примери за инсталация на точка за достъп

24 24 PMP FeaturesPMP 120 PMP 130 900 MHz PMP 130PMP 400PMP 500 Честоти2.4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.7, 5.9 GHz 900 MHz2.4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.7, 5.9 GHz 4.9, 5.4 GHz3.5 GHz Радио скорост 10 Mbps6 Mbps20 Mbps35 Mbps Информаци онен трафик* 7 Mbps4 Mbps14 Mbps21 Mbps13.5 Mbps Закъснения15 ms< 15ms5-7 ms< 5-7 ms<15 ms Обхват при пряка видимост 2.4 GHz: 5 mi (8 km) 5 GHz: 2 mi (3 km) Can be extended with LENS module and passive reflectors 40 mi (64 km)2.4 GHz: 5 mi (8 km) 5 GHz: 2 mi (3 km) Can be extended with LENS module and passive reflectors 7 Mbps to 5 mi (8 km) 14 Mbps to 3 mi (5 km) 21 Mbps to 1.5 mi (2 km) 4.5 Mbps 40 to 100 km 9.0 Mbps 10 to 25 km 13.5 Mbps 4 to 10 km

25 25 PMP (продължение) FeaturesPMP 120 PMP 130 900 MHz PMP 130PMP 400PMP 500 Частична пряка видимост n/a3 - 4 Miles (4 - 6 km) n/aRange dependant on geography and conditions Без пряка видимост n/a3 - 4 Miles (4 - 6 km) n/aRange dependant on geography and conditions Широчина на канала 20 MHz8 MHz20 MHz10 MHz7 MHz Сигурност56-bit DES & optional 128- bit AES 56-bit DES 5.4 GHz DFSn/a OFDMn/a Брой SM и AP 200 AP секторно покритие 60° 90°    

26 26 PMP 400 Преглед: • 5.4 GHz нелицензиран честотен обхват • 5.7 GHz и 4.9 GHz през 2009 г. • До 21 Mbps скорост • До 16 км. обхват при пряка видимост • Възможност за връзка без пряка видимост • 10 / 100 Base T (RJ-45) • Малки размери • Лесни за инсталиране и експлоатация

27 27 PMP 200 Преглед •2.4, 5.2, 5.4 иd 5.8 GHz нелицензирани честотни обхвати. •До 14 Mbps скорост •До 24 км. Обхват при пряка видимост и пасивен рефлектор •Сигурност – случайно скрамблиране плюс 128/256-bit AES криптиране •10 / 100 Base T (RJ-45) •Малки размери •Лесни за инсталиране и експлоатация

28 28 PMP 100 Преглед: •2.4, 5.2, 5.4 иd 5.8 GHz нелицензирани честотни обхвати. •До 7 Mbps скорост •До 24 км. Обхват при пряка видимост и пасивен рефлектор •Сигурност – случайно скрамблиране плюс 128/256-bit AES криптиране •10 / 100 Base T (RJ-45) •Малки размери •Лесни за инсталиране и експлоатация

29 29 Софтуер за проектиране и планиране: Възможности: - Методи за предсказване - Анализ на терена - Дизайн за пряка видимст, частична видимост и без пряка видимост - Автоматично поставяне на възлите - Интуитивен интерфейс и карта - Вградени инструменти за диагностика PTP LINKPlanner MeshPlanner Mesh and PMP LANPlanner 802.11a/b/g/n

30 30 Благодарим за Вниманието http://www.komtek2006.com


Download ppt "1 Cost-effective, Secure, Reliable Wireless Connectivity."

Similar presentations


Ads by Google