Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ваксините ИСКАШ ЛИ ДА ИМАШ ИЗБОР? Твое право е. Българският закон противоречи на международен акт, като последният има преимущество според чл.5, ал.4 от.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ваксините ИСКАШ ЛИ ДА ИМАШ ИЗБОР? Твое право е. Българският закон противоречи на международен акт, като последният има преимущество според чл.5, ал.4 от."— Presentation transcript:

1 Ваксините ИСКАШ ЛИ ДА ИМАШ ИЗБОР? Твое право е. Българският закон противоречи на международен акт, като последният има преимущество според чл.5, ал.4 от Конституцията.

2 Конвенцията за защита правата на човека и човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината, установена от Съвета на Европа и ратифицирана от Република България на 23.04.2003 г. •"Член 5. Общо правило Всяка интервенция, свързана със здравето, се извършва само със свободното и съзнателно изразено съгласие на заинтересованото лице. Това лице получава предварително необходимата информация за целта и естеството на интервенцията, както и за произтичащите от нея последствия и рискове. Заинтересованото лице може свободно да оттегли съгласието си във всеки един момент."

3 Информирано съгласие •В повечето демократични европейски държави имунизациите нямат задължителен характер. Ваксините са само препоръчителни. •Гарантирано е правото на избор на всеки гражданин, както и правото на информирано съгласие за всяка интервенция, свързана със здравето.

4 Държави, в които плановите имунизации не са задължителни: •Германия, Холандия, Люксембург, Великобритания, Дания, Ирландия, Гърция, Испания, Португалия, Австрия, Финландия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Кипър, Естония, Литва и Латвия. •В Белгия е задължителна само ваксината против полиомиелит. Във Франция – ваксините срещу дифтерия, тетанус и полиомиелит. •В САЩ имунизациите също са задължителни, но местното законодателство на всеки щат допуска изключения по религиозни и/или лични причини, с което де факто може да се направи легален отказ от ваксинация. •В Русия действащият в момента Закон за имунопрофилактика на инфекциозните болести също допуска легален отказ от ваксиниране.

5 Ваксините са задължителни в: •Чехия, Унгария, Полша, Италия, Румъния, Словакия, Словения, Малта •Куба, Китай, някои бивши съветски републики, както и в някои страни от Африка и Южна Америка

6 Къде сме ние? •В България имунизациите са задължителни и не съществува механизъм, по който да се обезщетяват пострадалите вследствие на ваксина. •Не се проследяват всички реакции след ваксиниране в по-продължителен период, например от 1 до 3-седмици след поставяне на ваксината. Повечето деца се разболяват именно тогава, а не през първите 48 часа.

7 Информира ли те лекарят какво съдържа всяка ваксина? •К•Кой има полза от липсата на информираност относно състава на ваксините и възможната реакция: висока температура, парализа, анафилактичен шок и даже смърт? •К•Кой има полза да не се водят дела и да не се плащат обезщетения на пострадалите от ваксини и на техните близки? Ваксините са бизнес.

8 Живак, алуминий, формалдехид •Т•Тези силноотровни вещества се съдържат в много ваксини в ролята на консерванти. •Т•Те са изключително вредни и е странно, че все още продължават да се използват ваксини, съдържащи тези вещества под различно наименование. Имаш право да не допускаш тези отрови в организма на своето дете.

9 Новите ваксини – пускат се без изпитвания за безопасност •Ваксината против свински грип беше въведена в САЩ като задължителна без изпитвания •Тя съдържа генетично модифициран вирус на свински грип - никой не може да прогнозира какво ще е въздействието му върху човешкия организъм •Ти би ли искал да имаш избор дали ГМО да бъде инжектиран в кръвта на детето ти, ако някой ден тази или друга подобна ваксина стане задължителна в България?

10 Еднакви ли са хората? •Отдавна на лекарите е известно, че ваксинацията трябва да бъде съобразена с индивидуалните особености на детето: здравословно състояние, предразположеност към алергии, конституционални дадености на организма. •Не могат всички хора да бъдат поставени под един знаменател. •Възможностите за избягване на ваксина поради здравословни причини са твърде ограничени у нас.

11 Алергиите – болестта на 20 век •Има ли връзка между алергиите и ваксините? •Неизвестна ли е наистина причината за атопичния дерматит? Попадайки директно в кръвта, бацилите не преминават през естествената лигавична защита и имунната система е в шок. Затова тя е нащрек и започва да изработва имунни тела срещу агенти, които по принцип не застрашават организма.

12 Аутизъм Тази болест се е появила за пръв път веднага след въвеждането на ваксината против коклюш

13 Наистина ли ваксините предпазват? •Статистиките показват, че заболеваемостта и смъртността при болести като коклюш, дифтерия и др. намалява поради подобряване на условията на живот (хранене, хигиена и т.н.) преди въвеждането на съответната ваксина. •Епидемията от дифтерия в началото на 90-те г. в някои от бившите съветски републики се разрази въпреки масовото ваксиниране, проведено преди идването на носещите зараза бежанци. •Болшинството заболели от тетанус през втората половина на 20 век са били ваксинирани от 1 до 3 пъти, а 10% са имали цели 4 ваксини против тетанус. •Научната литература изобилства от примери, които показват, че няма връзка между нивото на антителата и вероятността от разболяване. •Много от случаите не се диагностицират правилно, само защото лекарите си мислят, че е невъзможно разболяване от съответната болест, щом детето е ваксинирано. Често например вместо морбили лекарят диагностицира заболяването като атопичен дерматит.

14 Поискай свободата си като: •подпишеш петицията http://svobodenizbor.bg/ •участваш в дискусии във форуми, фейсбуук, медии. •пишеш до властимащите, че искаш да имаш свободен избор. •изпратиш на всички свои познати този материал. •се информираш за предстоящи мероприятия.


Download ppt "Ваксините ИСКАШ ЛИ ДА ИМАШ ИЗБОР? Твое право е. Българският закон противоречи на международен акт, като последният има преимущество според чл.5, ал.4 от."

Similar presentations


Ads by Google