Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 masque à rentrer montage circular aperture fresnel P0P0 X0X0 Y0Y0 O Z P X Y.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 masque à rentrer montage circular aperture fresnel P0P0 X0X0 Y0Y0 O Z P X Y."— Presentation transcript:

1 1 masque à rentrer montage circular aperture fresnel P0P0 X0X0 Y0Y0 O Z P X Y

2 2 masque à rentrer montage circular aperture fresnel Z P0P0 X0X0 Y0Y0 P X Y O Q

3 3 masque à rentrer montage circular aperture fresnel Z P0P0 X0X0 Y0Y0 P X Y O Q C F r0r0 r r0r0

4 4 masque à rentrer montage circular aperture fresnel Z P0P0 X0X0 Y0Y0 P X Y Q C F r0r0 r r0r0 q c

5 5 masque à rentrer montage circular aperture fresnel Z P0P0 X0X0 Y0Y0 P X Y Q C F r0r0 r r0r0 q c

6 6 masque à rentrer

7 7

8 8

9 9

10 10 masque à rentrer


Download ppt "1 masque à rentrer montage circular aperture fresnel P0P0 X0X0 Y0Y0 O Z P X Y."

Similar presentations


Ads by Google