Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Proiect la matematica A elaborat : Jumir Gabriel, cl. XI,,B Profesor : Ceban Tatiana.

Similar presentations


Presentation on theme: "Proiect la matematica A elaborat : Jumir Gabriel, cl. XI,,B Profesor : Ceban Tatiana."— Presentation transcript:

1 Proiect la matematica A elaborat : Jumir Gabriel, cl. XI,,B Profesor : Ceban Tatiana

2 Ecuațiile : a) b) c) se numesc ecuaii raionale

3 A Algoritmul de rezolvare a ecuaiilor raionale: 1. Se determin ă DVA al ecuației date. 2. Se trec toți termenii în membrul stîng al ecuației. 3. Se aduce membrul stîng la forma 4. Se aplică regula egalării cu zero a unui raport. 5. Se rezolvă ecuația obținută. (A=0) 6. Se verifică dacă valorile obținute satisfac condițiile precizate inclusiv dacă aparțin DVA. 7. Se scrie răspunsul.

4 Rezolvai în R ecuaia: Rezolvare: 1) DVA : R \ { -1; 1 } 2) Găsim numitorul comun Amplificăm fraciile II cu x+1 i a III cu x-1

5 Deoarece 4+12=16 =-1 Răspuns : S = { } -1 DVA DVA

6 a) Rezolvai în R ecuaia: b) c) d) Consolidarea:

7


Download ppt "Proiect la matematica A elaborat : Jumir Gabriel, cl. XI,,B Profesor : Ceban Tatiana."

Similar presentations


Ads by Google