Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Komunikace Eggs VY_22_INOVACE_28 Sada 2 Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 Vypracoval:

Similar presentations


Presentation on theme: "Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Komunikace Eggs VY_22_INOVACE_28 Sada 2 Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 Vypracoval:"— Presentation transcript:

1 Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Komunikace Eggs VY_22_INOVACE_28 Sada 2 Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 Vypracoval: Vanda Steinová, 08 - 2011 Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

2 Anotace: Předmět: Anglický jazyk Ročník: 8. Využití materiálu: rozvoj slovní zásoby v oblasti jídlo a vaření, práce s textem - porozumění Forma výuky: prezentace v programu PowerPoint, práce s textem, podrobnější metodika viz. poznámky u jednotlivých snímků Pomůcky: počítač, dataprojektor Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

3

4 EGGS SCRAMBLED EGGS FRIED EGGS SOFT-BOILED EGGS HAM AND EGGS HARD-BOILED EGGS EASTER EGGS Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

5 I cant even boil an egg yolk white shell Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

6 Guidelines for boiling eggs Take eggs out of the fridge before boiling. To prevent eggs cracking in the water, pierce the end of eggs with a needle. Make sure that the eggs are completely covered with water. Add a bit of vinegar or salt to make sure eggs wont crack. Lower each egg into pan of water with a tablespoon. Dont drop into pan! Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692 1 3 5 4 2

7 And how long should I boil it??? Soft-boiled eggs Eggs with firm whites and soft yolks Hard boiled eggs You are the best cook now! 4 minutes 3 minutes 10 minutes Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

8 Citace: http://office.microsoft.com Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692


Download ppt "Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Komunikace Eggs VY_22_INOVACE_28 Sada 2 Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 Vypracoval:"

Similar presentations


Ads by Google