Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Symbols of Easter Easter bunny with one egg Easter chocolate bunny.

Similar presentations


Presentation on theme: "Symbols of Easter Easter bunny with one egg Easter chocolate bunny."— Presentation transcript:

1

2

3 Symbols of Easter Easter bunny with one egg Easter chocolate bunny

4 six eggs in the basket Easter lamb Easter sheep

5 Easter card with 4 chickens in the baskets egg + chicken flowers

6 Easter whip Easter basket Easter eggs Easter Surprise Easter eggs, yellow and blue, Easter eggs, for me and you. Easter eggs, candy sweet, Easter eggs, are yum to eat. Easter eggs, pretty and funny, but … where is the Easter bunny.

7 Easter bunny Two long ears, four strong legs Hop, hop, hop, bring me eggs. Easter bunny, Easter bunny hop, hop, hop Easter bunny, please don ´t stop.

8 Hop, hop, hop Hop, hop, hop, hop, my bunny hop, hop along my little bunny you look sweet and funny. Look and see, where the eggs may be. here is one and here ´s another, here ´s a lovely one for mother. Let us look and see, where the eggs may be. Here, here, where are they? Let ´s find out on Easter Day.

9 Easter everywhere Rabbits soft and cuddly baby chickens, too. Easter eggs for baskets white and pink and blue. Easter cards of greeting, music in the air, little just to tell us it ´s Easter everywhere.

10 Zdroje obrázků: - vajíčka 8&rlz=1T4ADFA_csCZ473CZ476&q=easter+poem+for+children&gs_upl=0l0l1l lllllllllll0&aqi =g4&pbx=1http://www.google.cz/search?sourceid=navclient&aq=1&oq=easter+poem&hl=cs&ie=UTF- 8&rlz=1T4ADFA_csCZ473CZ476&q=easter+poem+for+children&gs_upl=0l0l1l lllllllllll0&aqi =g4&pbx=1 – velikonoční básničky - většina básní games.webs.com/clip%20art/cliparts%20sketches/Easter%20bunny%20with%20Easter%20egg%2 0sketch%20clipart,sm%20%205%20cm.gifhttp://free-fun-n- games.webs.com/clip%20art/cliparts%20sketches/Easter%20bunny%20with%20Easter%20egg%2 0sketch%20clipart,sm%20%205%20cm.gif – zajíček s vajíčkem - čokoládový zajíček - košík s vejci - velikonoční beránek - ovečka - pohled s kuřaty v košíčkách - kuřátko - tulipány - pomlázka s košíčkem a vejci - zajíček s mísou vajíček - běžící králík s košíkem bílý králík s vajíčkem -básničky s akordy


Download ppt "Symbols of Easter Easter bunny with one egg Easter chocolate bunny."

Similar presentations


Ads by Google