Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

EASTER VELIKONOCE.

Similar presentations


Presentation on theme: "EASTER VELIKONOCE."— Presentation transcript:

1 EASTER VELIKONOCE

2 Happy Easter !

3 Symbols of Easter Easter bunny with one egg Easter chocolate bunny

4 six eggs in the basket Easter lamb Easter sheep

5 Easter card with 4 chickens in the baskets
egg + chicken flowers

6 Easter whip Easter basket Easter eggs Easter eggs, yellow and blue,
Easter Surprise Easter eggs, yellow and blue, Easter eggs, for me and you. candy sweet, are yum to eat. pretty and funny, but … where is the Easter bunny. Easter whip Easter basket Easter eggs

7 Easter bunny Two long ears, four strong legs Hop, hop, hop, bring me eggs. Easter bunny, Easter bunny hop, hop, hop Easter bunny, Easter bunny, please don ´t stop.

8 Hop, hop, hop Hop, hop, hop, hop, my bunny hop,
hop along my little bunny you look sweet and funny. Look and see, where the eggs may be. here is one and here ´s another, here ´s a lovely one for mother. Let us look and see, Here, here, where are they? Let ´s find out on Easter Day.

9 Easter everywhere Rabbits soft and cuddly baby chickens, too.
Easter eggs for baskets white and pink and blue. Easter cards of greeting, music in the air, little just to tell us it ´s Easter everywhere.

10 Zdroje obrázků: - vajíčka – velikonoční básničky - většina básní – zajíček s vajíčkem - čokoládový zajíček - košík s vejci - velikonoční beránek - ovečka - pohled s kuřaty v košíčkách - kuřátko - tulipány - pomlázka s košíčkem a vejci - zajíček s mísou vajíček - běžící králík s košíkem bílý králík s vajíčkem -básničky s akordy


Download ppt "EASTER VELIKONOCE."

Similar presentations


Ads by Google