Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Zenbaki osoen (Z) batuketa Positiboak eta negatiboak.

Similar presentations


Presentation on theme: "Zenbaki osoen (Z) batuketa Positiboak eta negatiboak."— Presentation transcript:

1 Zenbaki osoen (Z) batuketa Positiboak eta negatiboak

2 Lehenengoz, ZER esan nahi dute? Positiboek zero baino gehiago balio dute. Positiboek zero baino gehiago balio dute. Marra batean (zeroa errepresentantzen duena) adierazten baditugu, gainean egongo dira Marra batean (zeroa errepresentantzen duena) adierazten baditugu, gainean egongo dira Negatiboek zero baino gutxiago balio dute. Negatiboek zero baino gutxiago balio dute. Marra horretan errepresentatzekotan marra azpian marraztuko ditugu. Marra horretan errepresentatzekotan marra azpian marraztuko ditugu.

3 Z zenbakiak: badaude bi motatkoak

4 Zenbaki hauek batu daitezke Baina batzeko legeak orain pixka bat desberdinak dira. Baina batzeko legeak orain pixka bat desberdinak dira. Lehenengo eta behin lehen nabaritu behar duguna zera da: ea ekoak diren ala ez. Lehenengo eta behin lehen nabaritu behar duguna zera da: ea ikur berdinekoak diren ala ez. Ikur berdinekoak baldin badira, ez dago arazorik, elkartzen dira eta kito. Ikurra, noski, biek daramatena izango da. Ikur berdinekoak baldin badira, ez dago arazorik, elkartzen dira eta kito. Ikurra, noski, biek daramatena izango da.

5 Begira ditzagun adibideak: (+3) + (+5) = ? (+3) + (+5) = ?

6 Begira ditzagun adibideak: (+3) + (+5) = ? (+3) + (+5) = ?

7 Begira ditzagun adibideak: (+3) + (+5) = ? (+3) + (+5) = ?

8 (-2) + (-4) = ?

9

10

11 Adibideak ulertu ez badituzu, errepikatu azalpena Horretarako bakarrik kurtsoreko geziak ( ) bultzatu behar dituzu.

12 Baina zer gertatzen da ikurrak desberdinak direnean? Orduan arauak biziki aldatzen dira. Orduan arauak biziki aldatzen dira. Bata positiboa eta bestea negatiboa denean, zera hartuko duzu kontuan: bakoitza zenbat balio duen ikurra kontuan hartu gabe (balio absolutua). Bata positiboa eta bestea negatiboa denean, zera hartuko duzu kontuan: bakoitza zenbat balio duen ikurra kontuan hartu gabe (balio absolutua). Gero, bietariko (balio absolutuan) zein den handiena. Gero, bietariko (balio absolutuan) zein den handiena. Emaitzak honen ikurra edukiko du. Emaitzak honen ikurra edukiko du. Eta balioa: haien arteko diferentzia. Eta balioa: haien arteko diferentzia.

13 Hori ulertzeko joku bat sortuko dugu Grafikan zenbaki bakoitza haren leku aproposean agertuko da. Grafikan zenbaki bakoitza haren leku aproposean agertuko da. Batzeko tamainu handienekoak txikiena estaliko du gain-gainean jarriz. Batzeko tamainu handienekoak txikiena estaliko du gain-gainean jarriz. Estali gabe (soberan) gelditzen dena emaitza izango da. Estali gabe (soberan) gelditzen dena emaitza izango da. Marra gainekoa bada, positiboa eta marra azpikoa bada, negatiboa. Marra gainekoa bada, positiboa eta marra azpikoa bada, negatiboa.

14 Ikus ditzagun adibideak: (-5) + (+2)

15

16

17

18 (+8) + (-5) = ?

19

20

21

22 (+11) + (-10) = ?

23

24

25


Download ppt "Zenbaki osoen (Z) batuketa Positiboak eta negatiboak."

Similar presentations


Ads by Google