Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

HANDBALL. LIST OF WORDS To bandagebekötözni To studyvizsgálni Make a plasterGipszet csinálni rehabilitationvisszatérés To treatkezelni To curekurálni.

Similar presentations


Presentation on theme: "HANDBALL. LIST OF WORDS To bandagebekötözni To studyvizsgálni Make a plasterGipszet csinálni rehabilitationvisszatérés To treatkezelni To curekurálni."— Presentation transcript:

1 HANDBALL

2 LIST OF WORDS To bandagebekötözni To studyvizsgálni Make a plasterGipszet csinálni rehabilitationvisszatérés To treatkezelni To curekurálni Knee protectorTérd véddő Elbow protectorKönyök véddő unexpectedlyváratlanul

3 List of words swellingduzzanat casualtysebesülés injurysérülés haemorrhageBelső vérzés fracturetörés accidentallyvéletlenül collisionütközés Local anaestheticsérzéstelenítés Taken to hospitalElvini korházba specialistszakorvos

4 List of Words To examinemegvizsgál ni Ambulance car mentő nursesápoló X-rayröntgen To operateoperálni

5 HOSPITALSCENE I saw my doctor. He looked at my tongue. A specialist examined me. He made an X-ray Picture. He made a plaster And he prescribe some medicine.

6 Exercise 1) Playing/ time/ I/ in/ like/ free/handball 2)for/ our/ prepared/time/ championship/ serious/a 3)clothes/always/ some/I/ protective/wear 4)playes/the/very/team/dangerously/ quest 5)ti/exident/immediately/the/was taken/after/Steven/hospital 6)uniwpectedly/case/totally/happened/this


Download ppt "HANDBALL. LIST OF WORDS To bandagebekötözni To studyvizsgálni Make a plasterGipszet csinálni rehabilitationvisszatérés To treatkezelni To curekurálni."

Similar presentations


Ads by Google