Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SVD 2009 6088 members 4626 in p. v. 1139 in t. v. 323 novices THE BROTHERS 12% of the SVD 13% of those in p. v. 9% of those in t. v.

Similar presentations


Presentation on theme: "SVD 2009 6088 members 4626 in p. v. 1139 in t. v. 323 novices THE BROTHERS 12% of the SVD 13% of those in p. v. 9% of those in t. v."— Presentation transcript:

1 SVD 2009 6088 members 4626 in p. v. 1139 in t. v. 323 novices THE BROTHERS 12% of the SVD 13% of those in p. v. 9% of those in t. v.

2 SVD 2009 6088 members 4626 in p. v. 1139 in t. v. 323 novices THE BROTHERS 12% of the SVD 13% of those in p. v. 9% of those in t. v. THE BROTHERS 15% of the SVD 16% of those in p. v. 14% of those in t. v. SVD 1994 5703 members 4312 in p. v. 1078 in t. v. 313 novices

3 SVD 2009 6088 members 4626 in p. v. 1139 in t. v. 323 novices LOS HERMANOS 12% de la SVD 13% de los en vP 9% de los en vT THE BROTHERS 15% of the SVD 16% of those in p. v. 14% of those in t. v. SVD 1994 5703 members 4312 in p. v. 1078 in t. v. 313 novices NOVICES in PERP vows. in TEMP VOWS.

4 SVD 2009 6088 members 4626 in p. v. 1139 in t. v. 323 novices NOVICES In PERP. VOWS In TEMP. VOWS In p. v. = 4626 48 BISHOPS 3969 PRIESTS 609 BROTHERS 0 perm. DEACONS In t. v. = 1139 FRATRES 1042 BROTHERS 97 NOVICES 323

5 SVD 2009 6088 members 4626 in p. v. 1139 in t. v. 323 novices NOVICES In PERP. VOWS In TEMP. VOWS in p. v. = 4626 48 BISHOPS 3969 PRIESTS 609 BROTHERS 0 perm. DEACONS in t. v. = 1139 FRATRES 1042 BROTHERS 97 NOVICES 323 SVD 1994 5703 members 4312 in p. v. 1078 in t. v. 313 novices

6 SVD 1994 5703 members 4312 in p. v. 1078 in t. v. 313 novices SVD 2009 6088 members 4626 in p. v. 1139 in t. v. 323 novices NOVICES in PERP. VOWS in TEMP. VOWS

7 SVD 2009 6088 members 4626 in p. v. 1139 in t. v. 323 novices NOVICES in PERP. VOWS In TEMP. VOWS SVD 1994 5703 members 4312 in p. v. 1078 in t. v. 313 novices in p. v. = 4312 48 BISHOPS 3550 PRIESTS 711 BROTHERS 3 perm. DEACONS In T. V. = 1078 FRATRES 932 BROTHERS 146 NOVICES 313

8 SVD 1994 5703 members 4312 in p. v. 1078 in t. v. 313 novices in p. v. = 4312 48 BISHOPS 3550 PRIESTS 711 BROTHERS 3 perm. DEACONS in t. v. = 1078 FRATRES 932 BROTHERS 146 NOVICES 313

9 SVD 1994 5703 members 4312 in VP 1078 in VT 313 novices in p. v. = 4312 48 BISHOPS 3550 PRIESTS 711 BROTHERS 3 perm. DEACONS in t. v. = 1078 FRATRES 932 BROTHERS 146 NOVICES 313 1994 5703 members

10 in p. v. = 4312 48 BISHOPS 3550 PRIESTS 711 BROTHERS 3 perm. DEACONS in t. v. = 1078 FRATRES 932 BROTHERS 146 NOVICES 313 in p. v. = 4626 48 BISHOPS 3969 PRIESTS 609 BROTHERS 0 perm. DEACONS in t. v. = 1139 FRATRES 1042 BROTHERS 97 NOVICES 323 1994 5703 members 2009 6088 members

11 Where are the SVD Brothers located? AFRAM 70 {9.9%} p. v. = 62 {10.1%} t. v. = 8 {8.2%} ASPAC 304 {43%} p. v. = 243 {39.9%} t. v. = 61 {62.8%} EUROPE 217 {30.7%} p. v. = 205 {33.6%} t. v. = 12 {12.3%} PANAM 115 {16.2%} p. v. = 99 {16.2%} t. v. = 16 {16.4%}

12 Where are the SVD Brothers located? AFRAM 70 {9.9%} p. v. = 62 {10.1%} t. v. = 8 {8.2%} ASPAC 304 {43%} p. v. = 243 {39.9%} t. v. = 61 {62.8%} EUROPE 217 {30.7%} p. v. = 205 {33.6%} t. v. = 12 {12.3%} PANAM 115 {16.2%} p. v. = 99 {16.2%} t. v. = 16 {16.4%} AFRAM 55 {6.2%} p. v. = 46 {6.4%} t. v. = 9 {6.1%} ASPAC 289 {33%} p. v. = 199 {27.9%} t. v. = 90 {61.6%} EUROPE 354 {40.4%} p. v. = 323 {45.4%} t. v. = 31 {21.1%} PANAM 159 {18.1%} p. v. = 143 {20.1%} t. v. = 16 {10.9%}

13 AFRAM 70 {9.9%} p. v. = 62 {10.1%} t. v. = 8 {8.2%} ASPAC 304 {43%} p. v. = 243 {39.9%} t. v. = 61 {62.8%} EUROPE 217 {30.7%} p. v. = 205 {33.6%} t. v. = 12 {12.3%} PANAM 115 {16.2%} p. v. = 99 {16.2%} t. v. = 16 {16.4%} AFRAM 55 {6.2%} p. v. = 46 {6.4%} t. v. = 9 {6.1%} ASPAC 289 {33%} p. v. = 199 {27.9%} t. v. = 90 {61.6%} EUROPE 354 {40.4%} p. v. = 323 {45.4%} t. v. = 31 {21.1%} PANAM 159 {18.1%} p. v. = 143 {20.1%} t. v. = 16 {10.9%}

14 ASPAC 304 {43%} p. v. = 243 {39.9%} t. v. = 61 {62.8%} IDE 57 p. v. = 47 t. v. = 10 IDJ 40 p. v. = 19 t. v. = 21 IDT 39 p. v. = 27 t. v. = 12 INC 22 p. v. = 21 t. v. = 1 PHS 18 p. v. = 12 t. v. = 6 IDR 18 p. v. = 17 t. v. = 1 SIN 17 p. v. = 15 t. v. = 2

15 GER 95 p. v. = 95 t. v. = 0 OES 33 p. v. = 32 t. v. = 1 POL 31 p. v. = 21 t. v. = 10 NEB 16 p. v. = 16 t. v. = 0 ROM 10 p. v. = 10 t. v. = 0 EUROPE 217 {30.7%} p. v. = 205 {33.6%} t. v. = 12 {12.3%}

16 PANAM 115 {16.2%} p. v. = 99 {16.2%} t. v. = 16 {16.4%} USC 35 p. v. = 33 t. v. = 2 ARS 17 p. v. = 14 t. v. = 3 BRC 12 p. v. = 8 t. v. = 4 PAR 11 p. v. = 9 t. v. = 2 BRN 8 p. v. = 7 t. v. = 1

17 AFRAM 55 {6.2%} p. v. = 46 {6.4%} t. v. = 9 {6.1%} GHA 26 p. v. = 23 t. v. = 3 CNG 15 p. v. = 12 t. v. = 3 ANG 9 p. v. = 9 t. v. = 0 BOT 8 p. v. = 8 t. v. = 0

18 8 61 12 16 BROTHERS IN TEMPORARY VOWS EUROPE 12 OES 1 POL 10 HUN 1 PANAM 16 USC 2 USS 1 ARS 3 ARE 1 BRN 1 BRC 4 PAR 2 COL 1 CAM 1 ASPAC 61 SIN 2 PHS 6 IDE 10 IDR 1 IDT 12 IDJ 21 INC 1 INH 2 ING 1 KOR 1 VIE 1 AUS 3 AFRAM 8 GHA 3 TOG 1 CNG 3 KEN 1

19 Where do the SVD Brothers come from? 5.8% 13.7% 39.5% 40.9% ISA 172 130 42 IND 46 42 4 PHI 28 25 3 VIE 16 13 3 CHN 10 8 2 TOTALp. v. t. v. in p. v. in t. v.

20 Where do the SVD Brothers come from? 5.8% 13.7% 39.5% 40.9% GER 127 126 1 POL 56 46 10 OES 32 32 0 NED 18 18 0 SLO 10 10 0 TOTALp. v. t. v. in p. v. in t. v.

21 Where do the SVD Brothers come from? 5.8% 13.7% 39.5% 40.9% USA 40 40 0 BRZ 26 20 6 ARG 19 15 4 TOTALp. v. t. v. in p. v. in t. v.

22 Where do the SVD Brothers come from? 5.8% 13.7% 39.5% 40.9% GHA 24 22 2 CNG 9 6 3 ANG 2 2 0 TOG 2 2 0 TOTALp. v. t. v. in p. v. in t. v.

23


Download ppt "SVD 2009 6088 members 4626 in p. v. 1139 in t. v. 323 novices THE BROTHERS 12% of the SVD 13% of those in p. v. 9% of those in t. v."

Similar presentations


Ads by Google