Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

תחרות צילומים מיקרוסקופיים בכל שנה, עורכת חברת ניקון תחרות נושאת פרסים של צילומים שצולמו במיקרוסקופים. במצגת יוצגו צילומי הזוכים והסברים קצרים על שנים.

Similar presentations


Presentation on theme: "תחרות צילומים מיקרוסקופיים בכל שנה, עורכת חברת ניקון תחרות נושאת פרסים של צילומים שצולמו במיקרוסקופים. במצגת יוצגו צילומי הזוכים והסברים קצרים על שנים."— Presentation transcript:

1 תחרות צילומים מיקרוסקופיים בכל שנה, עורכת חברת ניקון תחרות נושאת פרסים של צילומים שצולמו במיקרוסקופים. במצגת יוצגו צילומי הזוכים והסברים קצרים על שנים מסוגי המכשירים המשמשים כיום בתחומי מדע רבים (ביולוגיה, בוטניקה,כימיה, רפואה,ביוכימיה, ביוטכנולוגיה ועוד).

2 Nikon's 2008 Small World Calendar Celebrating 33 Years of Excellence in Photography Through the Microscope The 2008 Nikon Small World calendar features the twenty winning digital images, sixteen honorable mentions, and sixty-two images of distinction from the 33rd annual competition. This year's contest drew entrants from a record 59 countries, This year's contest drew entrants from a record 59 countries, as well as from a diverse range of academic as well as from a diverse range of academic and professional disciplines. and professional disciplines. Winners came from such fields as chemistry, biology, materials research, botany, and biotechnology. Winners came from such fields as chemistry, biology, materials research, botany, and biotechnology.

3 First Place, 2007 Competition Gloria Kwon New York City, New York, USA Double transgenic mouse embryo, 18.5 days (17x) Brightfield, Darkfield, Fluorescence

4 Second Place, 2007 Competition Michael Hendricks National University of Singapore Zebrafish embryo midbrain and diencephalon (20x) Confocal

5 מיקרוסקופ קונפוקאלי צילום חתכים אופטיים במיקרוסקופ קונפוקאלי הבסיס למיקרוסקופיה קונפוקאלית, הוא השימוש בפילטרים מרחביים, שמאפשרים לבטל אור שמקורו מחוץ למוקד (פוקוס), אור המפריע להיווצרות תמונה ברורה במיקרוסקופ אור רגיל. בשנים האחרונות המיקרוסקופ הקונפוקאלי נחשב למבוקש, בגלל הקלות היחסית בה מתקבלות דמויות באיכות גבוהה מדוגמאות שהוכנו לצפייה במיקרוסקופ רגיל.

6 בעוד שבמיקרוסקופיה רגילה, מיקרוסקופית שדה רחב, כל הדוגמה נשטפת באור, והתמונה יכולה להראות ישירות בעין או באמצעות מצלמה, במיקרוסקופ הקונפוקאלי, התאורה מקורה בקרני לייזר, הסורקות את הדמות חלק אחר חלק. חלקי הדמות נקלטים אז באמצעות גלאי, ומורכבים לדמות, הנראית על צג המחשב. אומנם, ניתן בשיטה זו לראות דוגמות שאינן צבועות, אבל עדיף להשתמש בצביעה בגלאים פלורסנטיים.

7 Third Place, 2007 Competition Micropolitan Museum Rotterdam, Netherlands Testudinella sp. (400x) Differential interference contrast

8 Fourth Place, 2007 Competition Charles Krebs Washington, USA Marine diatoms attached to Polysiphonia alga (100x) Differential interference contrast

9 Fifth Place, 2007 Competition Peter Parks Whitney, UK Sea water with mixed zooplankton and needle eye (20x) Reflected light

10 Sixth Place, 2007 Competition Charles Krebs USA Hydrophilidae sp. (water scavenger beetle) larva (100x) Brightfield with crossed polarization

11 Seventh Place, 2007 Competition Michael Klymkowsky, USA Xenopus embryos (20x) Stereomicroscopy

12 Eighth Place, 2007 Competition Vera Hunnekuhl University of Osnabrück Germany Erpobdella octoculata (freshwater leech) (25x) Confocal

13 Ninth Place, 2007 Competition Shamuel Silberman, Israel Papaver subpiriforme (corn poppies) flower bud (20x) Stereomicroscopy flower bud (20x) Stereomicroscopy

14 Tenth Place, 2007 Competition Dr. Stephen Nagy USA Section of diseased ivory (15x) Polarized light

15 Eleventh Place, 2007 Competition Dr. Robert Markus Biological Research Center of the Hungarian Academy of Sciences Mirabilis Jalapa stamen and pollen (125x) Confocal

16 Twelfth Place, 2007 Competition Annette Bergter Department of Zoology, Germany Ophryotrocha diadema (polychaete) embryo (25x) Confocal

17 Thirteenth Place, 2007 Competition Dr. Stephen Lowry Londonderry, UK Patella vulgaris (limpet) rasping tongue(20x) Polarized light

18 Fourteenth Place, Christian Gautier Le Mans, France Cedrus atlantica (cedar leaf) Polarized light Polarized light

19 Fifteenth Place, 2007 Competition Rodrigo Mexas, Brazil Trematode sp. (400x) Differential interference contrast

20 Sixteenth Place, 2007 Competition Steven Valley Albany, Oregon, USA Mimetidae sp. (spider) egg case (30x) Stereomicroscopy

21 Seventeenth Place, 2007 Competition Celethemis eponina Stereomicroscopy 2007 Competition Celethemis eponina Stereomicroscopy

22 Eighteenth Place, 2007 Competition Klaus Bolte Canada Amisega floridensis (parasitic wasp) Stereomicroscopy Stereomicroscopy

23 Ninteenth Place, 2007 Competition Viktor Syko Epilobium parviflorum (small-flowered willowherb) seeds (10x) Stereomicroscopy, darkfield seeds (10x) Stereomicroscopy, darkfield

24 Twentieth Place, 2007 Competition Dr. Matthew Hooge Maine, USA Clione sp. (planktonic mollusc) larva (40x) Differential interference contrast

25 Honorable Mention, Vera Hunnekuhl Germany Erpobdella octoculata (freshwater leech) Confocal

26 Honorable Mention, 2007 Competition Dr. Daniel Kalman Atlanta, Georgia, USA Cell infected with poxvirus (630x) Deconvolution

27 Honorable Mention, 2007 Competition Rafal Klajn Illinois, USA Liesegang rings obtained by reacting dichromate anions and silver cations (40x) Reflected Light

28 Honorable Mention, 2007 Competition Milan Kosanovic Belgrade, Serbia/Montenegro Evaporated copper-sulphate solution on paper figure (1x) Polarized Light

29 Honorable Mention, 2007 Competition Rudolf Oldenbourg Woods Hole, USA Nephrotoma suturalis (crane fly) Polarized Light

30 Honorable Mention, 2007 Competition Dr. Shirley Owens Michigan State University East Lansing, Michigan, USA Cichorium intybus (Chickory) pollen Confocal, fluorescence

31 מיקרוסקופ פלורסנטי מיקרוסקופיה פלורסנטית היא מיקרוסקופיית אור המאפשרת זיהוי מולקולות ספציפיות באמצעות חותם ספקטרלי ובכך היא מתגברת על בעיית הרקע הקיימת במיקרוסקופ אור רגיל. היא עושה זאת על ידי שימוש במנורת הלוגן חזקה ( בדרך כלל מנורת כספית) כמקור אור, מנורה כזו מספקת מגוון רחב מאוד של אורכי גל (כולל UV ). את המולקולה אותה נרצה לראות צובעים מבעוד מועד בצבע פלורוסנטי. ניתן לצבוע אברונים מסוימים בתא בצבע פלורוסנטי. ועל ידי כך ניתן יהיה לזהותם. ועל ידי כך ניתן יהיה לזהותם.

32 Honorable Mention, 2007 Competition Peter Parks Atlanta Peronii (heteropod) (170x) Darkfield

33 Honorable Mention, 2007 Competition Daniel Pregibon Massachusetts Institute of Technology Cambridge, Massachusetts, USA Particles used to detect multiple DNA oligomers (100x) Fluorescence

34 Honorable Mention, 2007 Competition Dr. Havi Sarfaty Ramat Gan, Israel Desiccated garden flower (20x) Stereomicroscopy

35 Honorable Mention, 2007 Competition Dr. Jan Schmoranzer New York, USA Fibroblast microlayer microwound (400x) Fluorescence

36 Honorable Mention, 2007 Competition Viktor Sykora Prague, Czech Republic Infested leaf (5x) Stereomicroscopy, darkfield Stereomicroscopy

37 Honorable Mention, 2007 Competition Sven Terclavers Leuven, Belgium Zebrafish (400x) Confocal (2-photon ) Bio-Rad Radiance 2000 Confocal/2-Photon Confocal/2-Photon Microscope Microscope

38 Honorable Mention, 2007 Competition Dr. Bob Turner La Jolla, California, USA Quartz (20x) Interference cross-polarization

39 מקורות: http://www.microscopyu.com/smallworld/gallery/contests/ 2007/index2007.html http://www.microscopyu.com/smallworld/gallery/contests/ 2007/index2007.html קלריטה ואפרים הנכם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו: www.clarita-efraim.com נשמח לתגובות נשמח לתגובות


Download ppt "תחרות צילומים מיקרוסקופיים בכל שנה, עורכת חברת ניקון תחרות נושאת פרסים של צילומים שצולמו במיקרוסקופים. במצגת יוצגו צילומי הזוכים והסברים קצרים על שנים."

Similar presentations


Ads by Google