Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Hawic E IT Project Contents HawicE? HawicE IT: – Information Systems – Information Services – Solution Partnership Projects – Finished Projects – Ongoing.

Similar presentations


Presentation on theme: "Hawic E IT Project Contents HawicE? HawicE IT: – Information Systems – Information Services – Solution Partnership Projects – Finished Projects – Ongoing."— Presentation transcript:

1

2 Hawic E IT Project

3 Contents HawicE? HawicE IT: – Information Systems – Information Services – Solution Partnership Projects – Finished Projects – Ongoing Projects – Future Projects

4 HawicE?

5

6 Transparent Identity Card Transparent Identity Card Can be viewed on both sidesIncludes personal databaseCan be integrate it to HawicE ISPersonal computer

7

8 Has 3 aid providers Holographic Visual Electronic Requirement TIC & Apparatus Interactive LiveInfo LiveInfo

9

10 Type of bookHas 3 modes Holographic Visual Animated HoloBk HoloBk

11

12 Information System

13 Mission: Develop products based on artificial intelligence in Information Systems Ensure supply, installation and maintenance of products R & D efforts

14 Aim of IS: Develop breakthrough products Examples : Bus (Transportation) System + Transparent Identity Card Library System

15 Information Services

16 Mission & Aim: Provide Access to Information Convey the desired Information in the desired condition with HawicE IS Convenience in accessing

17 Examples: Book printing by social network Selective Information Services etc.

18 Solution Partnership

19 Mission & Aim: Solving all problems of clients Instant Solving Service with LiveInfo System Aimed client satisfaction

20 Example : Simple view of LiveInfo System

21 Projects

22 Finished Projects Turkmeneli Database Holobook Transparent Identity Card & System LiveInfo System Baghdad Library

23 Ongoing Projects R & D efforts about HolobookTICs new version efforts

24 Future Projects Database of World Turks Poem 3D Library Personal Database Virtual Management

25

26

27

28 Kelime Listesi: HoloBk HoloBook ( HoloBk ) : İstenildiğinde kitabın holografik, görsel ve animasyon olarak görüntülü izlenmesini/okunmasını sağlayan kitap türü. LiveInfo (LiveInfo System): İnteraktif olarak soru ve sorunlara çözüm üretmek için holografik ve görsel yollar ile yardım sağlayan sistem. Instant Solving Service : LiveInfo System entegresiyle anında sorunun (istenilen biçimde) yanıtını veren hızlı cevap hizmeti. TIC (Transparent Identity Card): Kişisel veri tabanını barındıran, kişilere özel üretilmiş, yapay zekaya sahip şeffaf bilgisayar. Library System: Kütüphanelerde kaynak alımında kolaylık sağlayan hızlı, kolay, kullanışlı sistem. Virtual Management (in Library): Kütüphanelerde uzaktan yönetimi gerçekleştirmek amacıyla kullanılan sanal yönetim programı.


Download ppt "Hawic E IT Project Contents HawicE? HawicE IT: – Information Systems – Information Services – Solution Partnership Projects – Finished Projects – Ongoing."

Similar presentations


Ads by Google