Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ulermenezko Irakurketa NIE, 2008/10/01. Ulermenezko irakurketa Konpetentzia lortzeko Lau azpi konpetentziak Identifikatu – Gogoratu Interpretatu Antolatu.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ulermenezko Irakurketa NIE, 2008/10/01. Ulermenezko irakurketa Konpetentzia lortzeko Lau azpi konpetentziak Identifikatu – Gogoratu Interpretatu Antolatu."— Presentation transcript:

1 Ulermenezko Irakurketa NIE, 2008/10/01

2 Ulermenezko irakurketa Konpetentzia lortzeko Lau azpi konpetentziak Identifikatu – Gogoratu Interpretatu Antolatu Baloratu

3 Identifikatu – Gogoratu MEMORIA Erabakiorra da, testu bat ulertu edo interpretatzeko ezinezkoa baita kontzeptu, datu eta xehetasunak gogoan izaten ez badira, isolatu nahiz elkarrekin koordinatuak, ideien nahiz ekintzen esparruan.

4 INTERPRETATZEA Iritzi bat osatzea, ideia nagusi edo bigarren mailakoak lortzea, ondorioztatzea, ondorioak aurrikustea eta aurre ezagutzak aktibatzea da.

5 ANTOLATZEA Laburpen, eskema, kontzeptu mapa edo irudien bidez barne eskema osatzea da.

6 BALORATZEA Irakurritako testuetan irizpideak txertatzea da.

7 LANTZEKO ORDENA Lehenengo, Identifikatu – Gogoratu; bigarren tokian, Interpretatu; hirugarrenean, Antolatu, lau konpetentzien presentzia ziurtatuz eta bukatzeko, Baloratu.

8 Planteamendu hau edozein motako testuetan aplika daiteke: narratiboak, deskriptiboak, azalpenezkoak, argudiozkoak... Ezinbestekoa da lortu nahi ditugun helburuetara iristeko testuak sistematizatzea.

9 Alderdi metodologikoa: irakasleek galdera egokiak formulatzen jakitea eta prozesuaren bideratzaile bilakatzea. Helburu esplizitu eta ulergarriak ezartzea, egitekoa, ereduak erabiltzea, ikasleriaren artean eztabaida metakognitiboa bizitzea, egitekoa planifikatu eta antolatzen irakastea.

10 JARDUEREN FASEAK Aurretik Bitartean Ondoren

11 AURRETIK Aurrezagutzak aktibatuko ditugu, hipotesiak emango ditugu, izenburuan jarriko dugu arreta, hizkuntzari buruzko, bizitzaren alderdiei buruzko eta bizi garen munduari buruzko ezagutzak garatuz.

12 BITARTEAN Esanahiak ateratzeko eta irakasleari behar denean azalpenak eskatuz, sor daitezkeen zalantzak argitzeko erabiliko dugu, hala nola, arreta mantentzeko.

13 ONDOREN Era askotako galderak erantzungo dira, pertsonaien izaerari buruz, egiten dutenari buruz, egiten edo egiten ez dutenari buruz mota guztietako ondorioak atereaz.

14 Irakurketaren hiru une hauen ondoren eta lanari amaiera emateko, idazketak beti izango du bere lekua, bertan, ikasleari proposatutako testu ezberdinetan irakurritakoa erabili eta moldatuko duelarik.

15 MATERIALA OSOTARA Haur Hezkuntza: »3 urte (24 ipuin * 4 konpetentzia) »4 urte (24 ipuin * 4 konpetentzia) »5 urte (24 ipuin * 4 konpetentzia)

16 Lehen Hezkuntza: 1. Zikloa: »LH 1. A liburukia 12 ipuin * 4 konpetentzia »LH 1. B liburukia 12 ipuin * 4 konpetentzia »LH 2. A liburukia 12 ipuin * 4 konpetentzia »LH 2. B liburukia 12 ipuin * 4 konpetentzia 2. Zikloa: »LH 3. A liburukia 12 ipuin * 4 konpetentzia »LH 3. B liburukia 12 ipuin * 4 konpetentzia »LH 4. A liburukia 12 ipuin * 4 konpetentzia »LH 4. B liburukia 12 ipuin * 4 konpetentzia 3. Zikloa: »LH 5. A liburukia 12 ipuin * 4 konpetentzia »LH 5. B liburukia 12 ipuin * 4 konpetentzia »LH 6. A liburukia 12 ipuin * 4 konpetentzia »LH 6. B liburukia 12 ipuin * 4 konpetentzia

17 DBH: 1 zikloa: »DBH 1. A liburukia 12 ipuin * 4 konpetentzia »DBH 1. B liburukia 12 ipuin * 4 konpetentzia »DBH 2. A liburukia 12 ipuin * 4 konpetentzia »DBH 2. B liburukia 12 ipuin * 4 konpetentzia

18 IKASTELETIK NOLA JAITSI www.nafarroakoikastolak.net/index.asp –Dokumentuak Atala Dokumentu mota: IRAKURKETA PLANA –Azpi motak: »DBH – IP »LH – IP »HH - IP

19 IRADOKIZUNAK Era esperimentalean dugun bitartean gustura eskertuko ditugu zeuen iradokizun, ohar edo zuzenketak.


Download ppt "Ulermenezko Irakurketa NIE, 2008/10/01. Ulermenezko irakurketa Konpetentzia lortzeko Lau azpi konpetentziak Identifikatu – Gogoratu Interpretatu Antolatu."

Similar presentations


Ads by Google