Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Recipes Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Renata Vondráková Dostupné.

Similar presentations


Presentation on theme: "Recipes Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Renata Vondráková Dostupné."— Presentation transcript:

1 Recipes Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Renata Vondráková Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresaStřední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 76502 Otrokovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0445 /3 AutorIng. Renata Vondráková Označení DUMVY_32_INOVACE_SOSOTR-KC-AJ/2-AJ-1/18 Název DUMRecipes Stupeň a typ vzděláváníStředoškolské vzdělávání Kód oboru RVP65-51-H/01 Obor vzděláváníKuchař-číšník pro pohostinství Vyučovací předmětAnglický jazyk Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 16 – 17 let Anotace Výukový materiál je určený pro začátečníky až mírně pokročilé a slouží k osvojení a procvičení slovní zásoby pro učební obor kuchař-číšník. Náplň: čtení a překlad jednoduchých textů z oblasti stravování. Vybavení, pomůckyDataprojektor Klíčová slovaUčební obor kuchař, číšník, recepty, angličtina, slovní zásoba. Datum23. 4. 2013

3 Recipes Contents Recipe Modern recipes Name of the dish Ingredients and quantities Soup recipe Preparation steps Questions

4 A recipe is a set of instructions that describe how to prepare or make a culinary dish. Recipe Obr. 1 We can find recipes in a cookbook. A cookbook contains a collection of recipes.

5 Modern culinary recipes normally consist of several components: The name of the dish. How much time it will take to prepare the dish. The ingredients and their quantities. Necessary equipment needed to prepare the dish. An ordered list of preparation steps. The number of servings that the recipe will provide. A photograph of the finished dish. Modern recipes Obr. 2

6 Name of the dish Many dishes have specific names: Buffalo wings – chicken wings marinated in a spicy sauce, broiled, served with blue cheese sauce. Others are simply described: Lamb stew with almond Many are named for particular places. They are regional or local dishes: Yourkshire pudding Welsh cakes Obr. 3

7 Ingredients and quantities Recipes specify which ingredients are used to prepare a specific dish. Vegetables, fruits, grains and nuts, herbs and spices come from plants, while meat, eggs, and dairy products come from animals. The list of ingredients contains also their quantities. Quantities in recipes: tsp- teaspoon tbsp- tablespoon lb - libra (0,45 kg) cup Obr. 4

8 Potato Leek Soup Recipe 3 large leeks, use only the white and pale green parts, chop. 2 Tbsp butter 2 cups water 2 cups chicken broth 2 lbs potatoes, peeled, diced marjoram – dash 1/4 cup chopped fresh parsley 2 teaspoons chopped fresh thyme tabasco sauce or other red chili sauce salt & pepper Soup recipe Obr. 5

9 Preparation steps I. Cook leeks in butter with salt and pepper in a medium sized sauce pan. Cover pan, cook on low heat for 10 min. Check often, do not brown the leeks. Add water, broth, and potatoes, bring to a low simmer and cook for 20 minutes. Scoop about half of the soup mixture into a blender, puree and return to pan. Obr. 6

10 Preparation steps II. Serves: 4 – 6 Cook time: 30 min Add marjoram, parsley, and thyme. Add a few dashes of chili sauce to taste. Add some freshly ground pepper. 1 – 2 teaspoons salt or more to taste. Obr. 6

11 Questions 1. What is recipe? 2. What ingredients do we need for potato leek soup? 3. How do we prepare leek soup? 4. What equipment do we need for preparing potato leek soup? 5. Now try to write your own simple recipe.

12 Seznam obrázků: Obr. 1: clipart [vid. 19.4.2013], dostupné z : http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=cooking&ex=2#ai:MC900232116|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=cooking&ex=2#ai:MC900232116| Obr. 2: clipart [vid. 20.4.2013], dostupné z : http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=emotikona#ai:MC900440428|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=emotikona#ai:MC900440428| Obr. 3: clipart [vid. 20.4.2013], dostupné z : http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=cooking&ex=1#ai:MC900347425|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=cooking&ex=1#ai:MC900347425| Obr. 4: clipart [vid. 20.4.2013], dostupné z : http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=cooking&ex=1#ai:MC900296128|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=cooking&ex=1#ai:MC900296128| Obr. 5: clipart [vid. 20.4.2013], dostupné z: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=soup&ex=1#ai:MC900112818|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=soup&ex=1#ai:MC900112818| Obr. 6: clipart [vid. 20.4.2013], dostupné z : http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=p%C3%B3rek&ex=1#ai:MC900199301|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=p%C3%B3rek&ex=1#ai:MC900199301|

13 Seznam použité literatury:


Download ppt "Recipes Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Renata Vondráková Dostupné."

Similar presentations


Ads by Google