Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

CONFIGURATII ELECTRONICE CLASA a IX-a.

Similar presentations


Presentation on theme: "CONFIGURATII ELECTRONICE CLASA a IX-a."— Presentation transcript:

1 CONFIGURATII ELECTRONICE CLASA a IX-a

2 cuprins Configuraţia electronică a atomului
Principii… ocupare cu electroni a învelişului de electroni Ordinea ocupării straturilor cu electroni cuprins Structura atomului Corelaţii… structura atomului – poziţia elementului în sistemul periodic Corelaţii… structura atomului – formarea ionilor pozitivi Corelaţii… structura atomului – formarea ionilor negativi Corelaţii… structura atomului – razele atomilor şi ionilor Corelaţii… structura atomului – caracterul metalic Corelaţii… structura atomului – caracterul nemetalic

3 CONFIGURAŢIA ELECTRONICĂ A ATOMULUI
ORBITAL ATOMIC MIŞCAREA DE SPIN

4 ocuparea cu electroni a învelişului de electroni
PRINCIPII... ocuparea cu electroni a învelişului de electroni 1 Principiul minimului de energie (principiul stabilităţii): Orbitalii se ocupă cu electroni în ordinea creşterii energiei lor (de la nucleu spre exterior). 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 2 Principiul de excluziune al lui Pauli: Un orbital poate fi ocupat cu maximum 2 electroni. 3 Regula lui Hund: Orbitalii de aceeaşi energie ai unui substrat se ocupă pe rând, cu câte un electron, până la semiocuparea completă a lor, apoi are loc ocuparea cu al doilea electron (de spin opus). De reţinut! Numărul maxim de electroni de pe un strat este dat de relaţia: Nmax = 2n2, unde n=nr.stratului

5 ORDINEA OCUPĂRII STRATURILOR CU ELECTRONI
ORBITALI s d f p 2p 2s 1s 3d 4s 4p 3p 3s 4d 5s 5p 4f 6s 5d 6p 5f 7s 6d  ENERGIE Ocuparea cu electroni a straturilor şi substraturilor are loc în ordinea creşterii energiei, dinspre nucleu spre exterior, de la stratul K la stratul Q. Orbitalii de acelaşi nivel energetic (ex..cei 3 orbitalii de tip p) se ocupă pe rând cu câte un e- până la semiocuparea completă a lor şi abia apoi se ocupă cu al doilea e-. Un orbital se ocupă cu maxim 2e- de spin opus. Un strat e format din unul sau mai multe substraturi, un substrat din unul sau mai mulţi orbitali. INFO

6 STRUCTURA ATOMULUI 1 H 2 He VIA VIIIA VIIA VA IVA IIIA IIA IA 3 Li 4 Be 5 B 6 C 7 N 8 O 9 F 10 Ne 11 Na 12 Mg 13 Al 14 Si 15 P 16 S 17 Cl 18 Ar 19 K 20 Ca 21 Sc 22 Ti 23 V 24 Cr 25 Mn 26 Fe 27 Co 28 Ni 29 Cu 30 Zn 31 Ga 32 Ge 33 As 34 Se 35 Br 36 Kr 37 Rb 38 Sr 39 Y 40 Zr 41 Nb 42 Mo 43 Tc 44 Ru 45 Rh 46 Pd 47 Ag 48 Cd 49 In 50 Sn 51 Sb 52 Te 53 I 54 Xe 55 Cs 56 Ba 57- 71 72 Hr 73 Ta 74 W 75 Re 76 Os 77 Ir 78 Pt 79 Au 80 Hg 81 Tl 82 Pb 83 Bi 84 Po 85 At 86 Rn 87 Fr 88 Ra 89- 103 104 Rf 105 Db 106 Sg 107 Bh 108 Hs 109 Mt 110 Ds 111 Rg 57 La 58 Ce 59 Pr 60 Nd 61 Pm 62 Sm 63 Eu 64 Gd 65 Tb 66 Dy 67 Ho 68 Er 69 Tm 70 Yb Lu 89 Ac 90 Th 91 Pa 92 U 93 Np 94 Pu 95 Am 96 Cm 97 Bk 98 Cf 99 Es 100 Fm 101 Md 102 No Lr IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB IB IIB Faceţi clic pe unul din elementele Z = 1 – 18 pentru a afişa structura atomului acestuia. Reveniţi şi repetaţi pentru alte elemente.

7 structura atomului – pozitia elementului în sistemul periodic
CORELAŢII... structura atomului – pozitia elementului în sistemul periodic Blocul s: elementele de tip ns2 şi ns1 unde: n=1,2,3,… şi s=1,2 H, He şi grupele IA şi IIA (e- distinctiv aflat pe ultimul strat) Blocul p: elementele de tip ns2 şi npx unde: n=2,3,…,7 şi x=1-6 Grupele IIIA – VIIIA (e- distinctiv aflat pe ultimul strat) Observaţii: Nr. maxim de electroni de pe un strat este: N max = 2n2 (n-nr.stratului) Pentru grupele principale: Numărul grupei = numărul electronilor de pe ultimul strat. Numărul perioadei = numărul straturilor ocupate cu electroni. Blocul d: elementele de tip (n-1)dx şi nsy unde:d= 1-10; s=1-2; n=4-7 Metalele tranziţionale (e- distinctiv aflat pe penultimul strat) Blocul f: elementele de tip (n-2)f unde: n=4-5; f= 1-14 Lantanide – 14 elemente (4f) Actinide – 14 elemente (5f) (e- distinctiv aflat pe antepenultimul strat) Indicaţie: Faceţi clic pe fiecare categorie (culoare) pentru a afişa caracteristicile blocurilor de elemente. Clic iar pentru a le ascunde.

8 structura atomului – formarea ionilor pozitivi
CORELAŢII... structura atomului – formarea ionilor pozitivi -1e- -2e- -3e- Cedare e- H+ ATOMI CEDARE DE ELECTRONI IONI POZITIVI

9 Creşte electronegativitatea Creşte electronegativitatea
CORELAŢII... structura atomului – formarea ionilor negativi Creşte electronegativitatea +3e- +2e- +1e- Acceptare e- Creşte electronegativitatea ATOMI ACCEPTARE DE ELECTRONI IONI NEGATIVI

10 structura atomului – razele atomilor si ionilor
CORELAŢII... structura atomului – razele atomilor si ionilor Scade raza ionilor negativi Creşte raza atomică şi a ionilor pozitivi Creşte raza atomică şi a ionilor negativi Creşte raza atomică şi a ionilor pozitivi

11 structura atomului – caracterul metalic al elementelor
CORELAŢII... structura atomului – caracterul metalic al elementelor Scade atracţia nucleului asupra electronilor de pe ultimul strat. Creşte distanţa electronilor de pe ultimul strat faţă de nucleu. Creşte caracterul metalic. Scade energia de ionizare. Creşte caracterul metalic. Scade sarcina nucleară. Scade atracţia nucleului asupra electronilor de pe ultimul strat. Scade nr de electroni cedaţi. Scade energia de ionizare.

12 structura atomului – caracterul nemetalic al elementelor
CORELAŢII... structura atomului – caracterul nemetalic al elementelor Creşte caracterul nemetalic. Scade sarcina nucleară. Creşte atracţia nucleului asupra electronilor de pe ultimul strat. Scade nr de electroni acceptaţi. Creşte atracţia nucleului asupra electronilor de pe ultimul strat. Scade distanţa electronilor de pe ultimul strat faţă de nucleu. Creşte caracterul nemetalic.

13 SFARSIT


Download ppt "CONFIGURATII ELECTRONICE CLASA a IX-a."

Similar presentations


Ads by Google