Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SUBSTANTE PURE SI AMESTECURI DE SUBSTANTE

Similar presentations


Presentation on theme: "SUBSTANTE PURE SI AMESTECURI DE SUBSTANTE"— Presentation transcript:

1 SUBSTANTE PURE SI AMESTECURI DE SUBSTANTE

2 Scoala cu clasele I-VIII Giarmata
Prof. Fraunhoffer Angi Scoala cu clasele I-VIII Giarmata

3 Proprietatile substantelor pot fi cunoscute doar daca se cerceteaza in stare pura. SUBSTANTA PURA este substanta perfect curata, a carei compozitie ramane neschimbata prin operatii fizice. In natura , majoritatea substantelor se gasesc sub forma de amestecuri. Exemple de substante pure: hidrogenul, oxigenul, apa distilata, azotul;

4 Substantele pot fi clasificate astfel:
-substante simple -(subst. care nu mai pot fi descompuse) :oxigenul, azot, mercur, carbon, aur -substante compuse -(subst. care pot fi descompuse in 2 sau mai multe substante) :apa distilata,amoniac,dioxid de carbon,hidroxid de calciu;

5 Amestecurile de substante se obtin prin punerea impreuna a doua sau mai multe substante gazoase, solide sau lichide, intre care nu au loc fenomene chimice.

6 Caracteristicile amestecurilor
Se obtin prin punerea laolalta a doua sau mai multe substante (operatii fizice) ,in diverse proportii; Substantele componente nu reactioneaza intre ele; Componentele se pot separa prin metode fizice; Substantele componente isi pastreaza proprietatile fizice si chimice;

7 Un amestec poate fi format din:
Substante solide: solul, rocile, aliajele Substante lichide: diverse bauturi Substante gazoase: aerul, zacamintele de gaze naturale Substante in cele 3 stari de agregare: apa tulbure (apa, particule solide, aer dizolvat)

8 Obtinerea amestecurilor:
Amestecarea componentelor in stare gazoasa (difuziune ) Amestecarea unui lichid cu substante gazoase, lichide sau solide Amestecarea componentelor in stare solida

9 Proprietatile unui amestec sunt determinate de:
Felul componentelor Numarul componentelor Cantitatea fiecarui component

10 Clasificarea amestecurilor: Dupa compozitia lor:
-Amestecuri omegene =compozitia si proprietatile sunt aceleasi in toata masa; Exemple: otetul,spirtul medicinal,aerul curat -Amestecuri eterogene=compozitia si proprietatile nu sunt aceleasi in toata masa; Exemple: apa de rau,solul,aerul cu praf, rocile, mortarul, aluatul

11 Compozitia si proprietatile unui amestec omogen sunt aceleasi in orice punct din masa amestecului. Compozitia si proprietatile unui amestec eterogen sunt diferite in puncte diferite din masa amestecului.

12 Specificati la care tip de amestec invatat , se incadreaza urmatoarele amestecuri:
Apa de rau Aerul de deasupra unei termocentrale Bauturile racoritoare Saramura


Download ppt "SUBSTANTE PURE SI AMESTECURI DE SUBSTANTE"

Similar presentations


Ads by Google