Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Våra sponsorer. Jag avser inte att ljuga, med det jag säger är inte nödvändigtvis sant.

Similar presentations


Presentation on theme: "Våra sponsorer. Jag avser inte att ljuga, med det jag säger är inte nödvändigtvis sant."— Presentation transcript:

1 Våra sponsorer

2

3

4

5

6

7 Jag avser inte att ljuga, med det jag säger är inte nödvändigtvis sant

8

9 *Developed by Leonard Richardson Källa: http://martinfowler.com/articles/richardsonMaturityModel.html Richardsons Maturity Model * Level 1 - POX Level 2 - Resourses Level 3 – HTTP Verbs Level 4 – Hypermedia

10

11 Level 1 - POX Level 2 - Resourses Level 3 – HTTP Verbs Level 4 – Hypermedia

12 Level 1 - POX Level 2 - Resourses Level 3 – HTTP Verbs Level 4 – Hypermedia

13 Level 1 - POX Level 2 - Resourses Level 3 – HTTP Verbs Level 4 – Hypermedia

14

15

16 16 Mikael Håkansson 20 Linus Håkansson 21 Pontus Håkansson 22 Matilda Håkansson

17 16 Mikael Håkansson 20 Linus Håkansson 21 Pontus Håkansson 22 Matilda Håkansson

18

19

20

21

22 Level 1 - POX Level 2 - Resourses Level 3 – HTTP Verbs Level 4 – Hypermedia

23

24

25 Min egen reflektion…

26

27


Download ppt "Våra sponsorer. Jag avser inte att ljuga, med det jag säger är inte nödvändigtvis sant."

Similar presentations


Ads by Google