Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1. la mitad de un número A) x/2 B) 2 · x C) x² 2. el doble de un número más tres A) x/2 + 3 B) 2 · (x + 3) C) 2x + 3.

Similar presentations


Presentation on theme: "1. la mitad de un número A) x/2 B) 2 · x C) x² 2. el doble de un número más tres A) x/2 + 3 B) 2 · (x + 3) C) 2x + 3."— Presentation transcript:

1

2 1. la mitad de un número A) x/2 B) 2 · x C) x²

3 2. el doble de un número más tres A) x/2 + 3 B) 2 · (x + 3) C) 2x + 3

4 3. el triple de un número menos cuatro A) 3 · 4 - x B) 3x - 4 C) x - 3 · 4

5 4. la mitad del cubo de un número A) x 3 /2 B) 3/2 · x C) 3 · x /2

6 5. siete menos un número A) B) 7 - x C) x - 7

7 6. el doble de la suma de dos números A) m + n · 2 B) 2 · m + n C) 2 · (m + n)

8 7. la edad de una persona hace cinco años A) x - 5 B) C) 5 - x

9 8. el cuadrado más el triple de un número A) x · x B) · x C) x + 3 2

10 9. la quinta parte del triple de un número A) x/3 · 5 B) 3 · 5 /x C) 3 ·x / 5

11 10. el triple de la suma de tres números A) a + b + c · 3 B) 3 + a + b + c C) 3 · (a + b + c)

12 7a - 8b + 5c - 7a + 5a - 6b - 8a + 12b = 35x + 26y - 40x - 25y + 16x - 12y = -3a - 2b + 5c 11x – 11y

13 24a - 16b + 3c - 8b + 7a + 5c + 23b + 14a- 7c - 16a - 2c = 3m - 7n + 5m - 7n + 5n + 3n - 8p - 5n + 8p = 29a – b – c 8m – 11n

14 4p - 7q + 5p - 12p - 11q + 8p - 11q + 12r + p + 5r = 2a 2 + 3b 2 - 5a b 2 - 7a 2 + 6b 2 - 8a b 2 = 6p – 29q + 17r -18a 2 – 8b 2

15 7a - 1,8b + 5c - 7,2a + 5a - 6,1b - 8a + 12b = 8a + 5,2b - 7,1a + 6,4b + 9a - 4,3b + 7b - 3a = -3,2a + 4,1b + 5c 6,9a + 14,3b

16 5a - 3b + c + ( 4a - 5b - c ) = 3a + ( a + 7b - 4c ) - ( 3a + 5b - 3c) - ( b - c ) = 9a - 8b 1a – 1b

17 8x - ( 15y + 16z - 12x ) - ( -13x + 20y ) - ( x + y + z ) = 9x + 13 y - 9z - 7x - { -y + 2z - ( 5x - 9y + 5z) - 3z } = 32x – 36y - 17z -3x + 21y -15z

18 Si P = x 2 + 3x – 2 y Q = 2x 2 – 5x + 7, obtener: P + Q; P – Q; Q – P. (x 2 + 3x – 2) + (2x 2 – 5x + 7) (x 2 + 3x – 2) - (2x 2 – 5x + 7) (2x 2 – 5x + 7) - (x 2 + 3x – 2)

19 Si P = x 3 – 5x 2 – 1; Q = 2x 2 – 7x + 3 y R = 3x 3 – 2x + 2, obtener: P + Q – R; P – (Q – R) Si y, obtener: P + Q P – Q.

20 5x · 4x · -2x = 15x 3 y 2 z · 4xy 2 z · 3x 2 yz 2 = -4x 2 y 2 · -2x 4 y 2 · 3x 5 y 3 = –18pq 3 · -3p 2 q =

21 z 3n+2 · 3z n-2 = y 2p-1 · y 6 = 6 y 2 · 12y = –19m 3 n · -6m 2 n 3 =

22 8(2x + 3y – 4z) = 2a(4a + 2a 2 b + 3a 2 c) = –3ab(a 2 - 2ab + b 2 ) = 5(2x – 3y + 2z) + 3(5y – 3x – 2z) =

23 8a(3a - 5y – 2z) – 6y(4a - 6y + 3z) = 10 – 6(x – 5y) + 2(3x – y) = (a + b)(a – b) = (a + b)(a – 2b) + (a + b)(a + b) =

24 (x - 1)(x 3 + x 2 + x + 1) = 2(x + 2)(x + 1) = 4(a + 4)(a – 2) = (x + 4)(x + 3)(x + 2) =

25 (2x – y + 3z)(4x + 2y – z) = 8 – a 2 (10a + 3b) – [9 – 2(14a - 7b) - 4(3a - 9b)] = (x – y)(x 3 + x 2 y + xy 2 + y 3 ) = (7a – 2b) – [2(3a - c) – 3(2b - 3c)] =

26 2 – x[7x – {9x – 3(3 + 6x)}] (2a – b)[5b – 4(a + 2b) + (a - 4b)] 44x + 2y{48y – 4x 2 (6z + 3y – 4x) + 4z} – 2x 2 y{4x – 8y + 2z(4x + y)} =

27 a(a + b)(a – 3b) – a(a – b)(a + b) – (a + b)(a + b) + (a + b + 1)(a + b + 1) – 2(a + b) = (a 4 + a 3 b + a 2 b 2 + ab 3 + b 4 )(a 4 – a 3 b + a 2 b 2 – ab 3 + b 4 )(a 2 – b 2 ) =


Download ppt "1. la mitad de un número A) x/2 B) 2 · x C) x² 2. el doble de un número más tres A) x/2 + 3 B) 2 · (x + 3) C) 2x + 3."

Similar presentations


Ads by Google