Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

NMP razpisi FP7 2013 Doroteja Zlobec 01/478-4624 NCP NMP (nacionalna kontaktna točka za področje nanoznanosti,

Similar presentations


Presentation on theme: "NMP razpisi FP7 2013 Doroteja Zlobec 01/478-4624 NCP NMP (nacionalna kontaktna točka za področje nanoznanosti,"— Presentation transcript:

1 NMP razpisi FP7 2013 Doroteja Zlobec 01/478-4624 doroteja.zlobec@gov.si (doroteja.zlobec@gmail.com) NCP NMP (nacionalna kontaktna točka za področje nanoznanosti, nanotehnologije, materialov in novih proizvodnih tehnologij)

2 Struktura 7. OP Sodelovanje Zamisli Človeški viri Zmogljivosti Jerdske raziskaveSodelovanje 10 tematskih področij

3 Sodelovanje/Cooperation 1.Zdravje 2.Prehrana, kmetijstvo in ribištvo, biotehnologija 3.Informacijske in komunikacijske tehnologije (ICT) 4.Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije (NMP) 5.Energetika 6.Okolje 7.Promet 8.Socialno-ekonomske in humanistične vede 9.Vesolje 10.Varnost

4

5 Nacionalne kontaktne točke (NCP) Pravna in finančna vprašanja: Tina Vuga ARRS tina.vuga@arrs.si Informacijske in komunikacijske tehnologije (ICT) dr. Andreja Umek Venturini andreja.umek@gov.si Energija mag. Milena Černilogar Radež milena.cernilogar-radez@gov.si Koordinator slovenskih NCP: mag. Peter Volasko MVZT/MIKZŠ 01/478-4768 peter.volasko@gov.si

6 Razpisi iz področja NMP NMP razpisi 1.Nanoznanost in nanotehnologija 2.Materiali 3.Nove proizvodnje 4.Integracija Medtematski razpisi: PPP – Public-Private Partnership FoF – Factories of the Future (Tovarne prihodnosti) EeB – Energy-efficient Buildings (Energijsko učinkovite stavbe) GC –Green Cars (Zeleni avtomobili) The Ocean of Tomorrow 2013

7 Objava in razpisov Predviden datum objave: 10. JULIJ 2012 http://ec.europa.eu/research/participants/por tal/page/cooperation COOPERATION, NMP Elektronska prijava (Electronic Proposal Submission Service – EPSS) –Koordinator se registrira in pridobi geslo zase in partnerje –Priročnik za EPSS –Help Desk

8 Predobjava tem http://ec.europa.eu/research/participants/por tal/page/fp7_documentation Orientation papers 2013 Cooperation NMP Orientation paper – working document The Ocean of Tomorrow 2013 Orientation paper – working document

9 NMP razpisi Oznaka razpisa Rok za prijavo FP7-NMP-2013-LARGE-7 23. 10. 2012 FP7-NMP-2013-SMALL-7 23. 10. 2012 FP7-NMP-2013-SME-7 23. 10. 2012 FP7-NMP-2013-EU-China 23. 10. 2012 FP7-NMP-2013-EU-Japan 23. 10. 2012 FP7-NMP-2013-CSA-7 4. 12. 2012 FP7-NMP-ERANET-2013-RTD 28. 2. 2013

10 FP7-NMP-2013-LARGE-7 Activity/ AreaTopics called Maximising the contribution of nanotechnology to sustainable development 1.1-1Exploration, optimisation and control of nano- catalytic processes for energy applications Nanotechnology for benefiting environment, energy and health 1.2-2Nanotherapeutics to treat bacterial infectious diseases Ensuring the safety of Nanotechnology 1.3-1Safety in nanoscale production and products 1.3-3Development of a systematic framework for naming and assessing safety of the next generations of nanomaterials being developed for industrial applications (EU max 7 M) *LARGE – zahtevano sofinanciranje od EK za projekt mora biti večje od 4 M

11 FP7-NMP-2013-LARGE-7 Activity/ AreaTopics called Cross-cutting and enabling R&D 1.4-2Metrology research for the development and validation of design rules for engineering of nanostructured and nano-enabled materials and devices 1.4-3Development of methods and standards supporting the implementation of the Commission recommendation for a definition of nanomaterial (EU max 7 M) Enabling R&D 2.1-1Developing new precursors, functionalisations and processing routes for carbon fibres Cross-cutting and enabling R&D 1.4-2Metrology research for the development and validation of design rules for engineering of nanostructured and nano-enabled materials and devices

12 FP7-NMP-2013-LARGE-7 Activity/ AreaTopics called Innovative materials for advanced applications 2.2-3Wide band gap semiconductor materials and structures for power electronics in energy technologies Integration 4.0-1Graphene production technologies Raw materials 4.1-2Breakthrough Solutions for Mineral Extraction and Processing in Extreme Environments Innovative materials for advanced applications 2.2-3Wide band gap semiconductor materials and structures for power electronics in energy technologies

13 FP7-NMP-2013-SMALL-7 Activity/ AreaTopics called Maximising the contribution of nanotechnology to sustainable development 1.1-2 Self-assembly of naturally occurring nanosystems Nanotechnology for benefiting environment, energy and health 1.2-1 Nanotechnology-based sensors for environmental monitoring Ensuring the safety of Nanotechnology 1.3-2 Nanomaterials safety assessment: Ontology, database(s) for modelling and risk assessment Cross-cutting and enabling R&D 1.4-1 Development of an integrated multi-scale modelling environment for nanomaterials and systems by design *SMALL – zahtevano sofinanciranje od EK za projekt je ne sme preseči 4 M

14 FP7-NMP-2013-SMALL-7 Activity/ AreaTopics called Innovative materials for advanced applications 2.2-4 Materials solutions for durable energy-harvesters New Production 3.0-1 Tools for Monitoring and Assessing Resource- efficiency in the Value Chain of process Industries Integration 4.0-2 Innovative materials for efficient, stable and cheap organic photovoltaic cells Innovative materials for advanced applications 2.2-4 Materials solutions for durable energy-harvesters

15 FP7-NMP-2013-SME-7 Activity/ AreaTopics called Innovative materials for advanced applications 2.2-1 Biomaterials for Advanced Therapies and Medical Devices in the neurological/neuromuscular or cardiovascular fields New Production 3.0-2 Integrated processing and Control Systems for Sustainable Production in Farms and Forests Integration 4.0-3 From research to innovation: substantial steps forward in the industrial use of European intellectual assets, stimulating the use of newly developed materials and materials technologies by the industry *SME – min 35% zahtevanega sofinanciranja od EK za SME partnerje

16 Izbor projektov (SMALL, LARGE, SME) Izbor poteka v dveh fazah Rok za oddajo projektov (1. faza = obvezna!) 23. 10. 2012 Kriteriji 1. faza: Minimum threshold S/T quality4/5 Impact3/5 Overall threshold required8/10

17 Razvrstitev vlog glede na oceno GO proposals prejmejo vabilo k oddaji projekta na 2. fazo (ocene se ne prenesejo) Kriteriji 2. faza: Rangirna lestvica (main list, reserve) Pogajanja Podpis pogodb Minimum threshold S/T quality4/5 Implementation3/5 Impact4/5 Overall threshold required12/15

18 Časovni plan razpisov (SMALL, LARGE, SME) 10. JULIJ 2012 - objava razpisa 23. OKTOBER 2012 - rok za prijavo na 1. fazo JANUAR-FEBRUAR 2013 – evalvacija, rezultati 1. faze, povabilo k oddaji vloge na 2. fazo 19.MAREC 2013? – rok za prijavo na 2. fazo APRIL 2013 – evalvacija (2. faza) MAJ-JUNIJ 2013? - rezultati razpisa in povabilo k pogajanjem (rezervna lista) SEPTEMBER 2013? - podpis prvih pogodb

19 FP7-NMP-2013-EU-China Activity/ AreaTopics called Innovative materials for advanced applications 2.2-2 Biomaterials: Imaging and rapid precise prototyping technology for custom made scaffolds zahtevano sofinanciranje s strani EK ne sme preseči 1,8 M National Natural Science Foundation of China (NSFC)

20 FP7-NMP-2013-EU-Japan Activity/ AreaTopics called Raw materials 4.1-1 Development of new materials for the substitution of critical metals zahtevano sofinanciranje s strani EK ne sme preseči 1,8 M Japan Science and Technology Agency (JST)

21 Izbor projektov China, Japan 2 razpisa (EK+China/EK+Japan), vsak svoje razpisne zahteve Izbor EK: Rok za oddajo EK: 23. 10. 2012 Izbor poteka v eni fazi Kriteriji: Rangirna lista povabilo k pogajanjem Minimum threshold S/T quality3/5 Implementation3/5 Impact3/5 Overall threshold required10/15

22 Časovni plan 10. JULIJ 2012 - objava razpisa 23. OKTOBER 2012 - rok za prijavo FEBRUAR 2013 – evalvacija, rezultati APRIL 2013 - rezultati razpisa, pogajanja 1. SEPTEMBER 2013 – začetek projektov JAPONSKA

23 FP7-NMP-2013-CSA-7 Cross-cutting and enabling R&D 1.4-4 Developing innovative outreach and dialogue on responsible nanotechnologies in EU civil society – Support actions EK < 2 M na projekt Structuring actions 2.3-1 Advanced materials – our allies for a sustainable future – Support actions 2.3-2 Rational design of functional materials: networking and sharing of best practices – Coordination action Integration 4.0-4 Support for cluster activities of projects in the main application fields of NMP Theme – Coordination actions 4.0-5 Deployment of societally beneficial nano- and/or materials technologies in ICP countries – Support actions

24 FP7-NMP-2013-CSA-7 Integration 4.0-6 Safe Life Extension management of aged transport infrastructures networks and industrial plants – Coordination actions EK < 1 M na projekt 4.0-8 The impact of the integration of key enabling technologies on industrial production and societal goals – Support actions EK < 1 M na projekt Do 18 mesecev 4.0-9 Organisation of events related to the Presidencies of the European Union – Support actions Raw materials 4.1-3 European Intelligence Network on the Supply of Raw Materials – Coordination action EK < 2 M na projekt

25 Izbor projektov CSA Rok za oddajo: 4. 12. 2012 Izbor poteka v eni fazi Kriteriji: Rangirna lista povabilo k pogajanjem Minimum threshold S/T quality3/5 Implementation3/5 Impact3/5 Overall threshold required10/15

26 Časovni plan razpisov CSA 10. JULIJ 2012 - objava razpisa 4. DECEMBER 2012 - rok za prijavo JANUAR 2013 - evalvacija MAREC 2013 - rezultati razpisa in povabilo k pogajanjem (rezervna lista) MAJ 2013? - podpis prvih pogodb

27 Medtematski razpisi, ki vključujejo NMP teme Oznaka razpisa Rok za prijavo FP7-2013-NMP-ICT-FoF 4. 12. 2012 FP7-2013-NMP-ENV-EeB 4. 12. 2012 FP7-2013-GC-MATERIALS 4. 12. 2012 FP7-OCEAN-2013 7. 2. 2013

28 Načrt za oživitev gospodarstva: Javno-zasebno partnerstvo Public-Private Partnership (PPP) teme znotraj NMP Tovarne prihodnosti/Factories of the Future (FoF) - NMP & ICT Energetsko učinkovite stavbe/Energy-efficient Buildings (EeB) - NMP, ICT, Energy and Environment Zeleni avtomobili/Green Cars (GC) - NMP, Transport and Environment

29 PPP: Factories of the Future (FoF) - NMP & ICT FoF.NMP.2013-1Improved use of renewable resources at factory level Demo 50% FoF.NMP.2013-2Innovative re-use of modular equipment based on integrated factory design Demo 50% FoF.NMP.2013-3Workplaces of the future: the new people- centred production site Small do 4M FoF.NMP.2013-4Innovative methodologies addressing social sustainability in manufacturing CSA (1) do 0.5 M do 18m FoF.NMP.2013-5Innovative design of personalised product- services and of their production processes based on collaborative environments Large od 4M

30 FoF.NMP.2013-6Mini-factories for customised products using local flexible production Demo 50% FoF.NMP.2013-7New hybrid production systems in advanced factory environments based on new human-robot interactive cooperation Large od 4M FoF.NMP.2013-8Innovative strategies for renovation and repair in manufacturing systems Large od 4M FoF.NMP.2013-9Advanced concepts for technology-based business approaches addressing product- services and their manufacturing in globalised markets Small do 4M FoF.NMP.2013-10Manufacturing processes for products made of composites or engineered metallic materials Small do 4M FoF.NMP.2013-11Manufacturing of highly miniaturised components SME 35%

31 PPP: Energy-efficient Buildings (EeB) - NMP, ICT, Energy and Environment EeB.NMP.2013-1Nanotechnology for multifunctional lightweight construction materials and components Small do 4M EeB.NMP.2013-2Safe, energy-efficient and affordable eco- innovative materials for building envelopes and/or partitions to provide a healthier indoor environment Large od 4M EeB.NMP.2013-3Integration of technologies for energy- efficient solutions in the renovation of public buildings Demo 50%

32 PPP: Energy-efficient Buildings (EeB) - NMP, ICT, Energy and Environment EeB.NMP.2013-4Integrated control systems and methodologies to monitor and improve building energy performance Large od 4M EeB.NMP.2013-5Optimised design methodologies for energy-efficient buildings integrated in the neighbourhood energy systems Large od 4M EeB.NMP.2013-6Achieving high efficiency by deep retrofitting in the case of commercial buildings Large od 4M

33 PPP: Green Cars (GC) - NMP, Transport and Environment GC.NMP.2013-1Improved materials for innovative ageing resistant batteries Large od 4M

34 Izbor projektov PPP Izbor poteka v eni fazi Ločeno NMP/ICT/ENV… Kriteriji: Rangirna lista povabilo k pogajanjem Minimum threshold S/T quality3/5 Implementation3/5 Impact3/5 Overall threshold required10/15

35 Časovni plan razpisov PPP 10. JULIJ 2012 - objava razpisa 4. DECEMBER 2012 - rok za prijavo JANUAR 2013 - evalvacija MAREC 2013 - rezultati razpisa in povabilo k pogajanjem (rezervna lista) MAJ 2013? - podpis prvih pogodb

36 "The Ocean of Tomorrow 2013 OCEAN.2013-1Biosensors for real time monitoring of biohazard and man made chemical contaminants in the marine environment Do 6 M 25% SME OCEAN.2013-3Innovative antifouling materials for maritime applications Do 8 M 25% SME

37 Izbor projektov The Ocean of Tomorrow Izbor poteka v eni fazi Kriteriji: Rangirna lista povabilo k pogajanjem Minimum threshold S/T quality3/5 Implementation3/5 Impact3/5 Overall threshold required10/15

38 Časovni plan razpisov 10. JULIJ 2012 - objava razpisa 7. FEBRUAR 2013 - rok za prijavo JUNIJ 2013 – rezultati?

39 Main Calls N. of TopicsBudget 2013 (M) Large scale projects10158 (8x18+2x7) Small scale projects782 (6x13+1x4) SME targeted projects339.3 (3x13.1) CSAs913.9 ERANET11.5 Coordinated call CHINA15 Coordinated call JAPAN15 Ocean of tomorrow call27 Other13.6 Total325.3 Okvirna razdelitev sredstev

40 PPP Factories of the FutureN.of TopicsBudget 2013 (M) Large scale projects3 160 (e.g. 6x20 + 4x10) DEMO-targeted3 Small scale projects3 SME targeted projects1 CSAs1 PPP Energy-efficient Buildings Large scale projects4 110 (e.g 5x20 + 1x10) DEMO-targeted1 Small scale projects1 PPP Green cars (joint call) Large scale projects120 Okvirna razdelitev sredstev

41 Rezultati NMP v 7.OP 49 podpisanih pogodb (5 ERANET) 2012 FoF – 2 projekta GC – 2 projekta (1 koordinator) EeB – 2 projekta (+3 na rezervni listi) SMALL – 3 projekti (1 koordinator) LARGE – 1 projekt SME – 1 (+1 na rezervni listi)

42 Uporabne internetne strani http://cordis.europa.eu/home_en.html http://ec.europa.eu/research/participants/portal/p age/homehttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/p age/home http://ec.europa.eu/research/industrial_technolo gies/ppp-in-research_en.htmlhttp://ec.europa.eu/research/industrial_technolo gies/ppp-in-research_en.html http://www.nmpteam.com http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/med narodno_sodelovanje_in_evropske_zadevehttp://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/med narodno_sodelovanje_in_evropske_zadeve


Download ppt "NMP razpisi FP7 2013 Doroteja Zlobec 01/478-4624 NCP NMP (nacionalna kontaktna točka za področje nanoznanosti,"

Similar presentations


Ads by Google