Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

MGA PAKINABANG MULA SA ANYONG LUPA

Similar presentations


Presentation on theme: "MGA PAKINABANG MULA SA ANYONG LUPA"— Presentation transcript:

1 MGA PAKINABANG MULA SA ANYONG LUPA

2 Mga pagkain natin

3 Mga kagamitan

4 ANO ANG ATING GINAGAWA SA ATING MGA PUNO SA MGA KABUNDUKAN????
MARAMI TAYONG NAKUKUHA NA YAMAN AT PAKINABANG SA ATING MGA ANYONG LUPA NGUNIT ANO MGA GAWAING TAO NA NAKAKASAMA SA ATING MGA ANYONG LUPA? ANO ANG ATING GINAGAWA SA ATING MGA PUNO SA MGA KABUNDUKAN????

5 Illegal logging Mayroong higit isang libong puno kada minuto ang pinuputol sa buong mundo.

6 Ipo dam watershed

7 TAYO LAMANG ANG PWEDENG MAGBIGAY NG SOLUSYON SA ATING PROBLEMA....
ANO ANG PWEDENG MANGYARI SA ATIN KAPAG NAGPATULOY ANG GANITONG MGA GAWAIN? TAYO LAMANG ANG PWEDENG MAGBIGAY NG SOLUSYON SA ATING PROBLEMA.... KUMILOS NA.....POVEDANS, TAYO AY MAKIISA SA PAGSAGIP SA ATING KALIKASAN..... ALAGAAN ANG ATING MGA ANYONG LUPA!!!


Download ppt "MGA PAKINABANG MULA SA ANYONG LUPA"

Similar presentations


Ads by Google