Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

A familia e a vida cotiá LATÍN I 3ª Avaliación. ÍNDICE A FAMILIA ROMANA A FAMILIA ROMANA O Paterfamilias O Paterfamilias O Paterfamilias O Paterfamilias.

Similar presentations


Presentation on theme: "A familia e a vida cotiá LATÍN I 3ª Avaliación. ÍNDICE A FAMILIA ROMANA A FAMILIA ROMANA O Paterfamilias O Paterfamilias O Paterfamilias O Paterfamilias."— Presentation transcript:

1 A familia e a vida cotiá LATÍN I 3ª Avaliación

2 ÍNDICE A FAMILIA ROMANA A FAMILIA ROMANA O Paterfamilias O Paterfamilias O Paterfamilias O Paterfamilias O matrimonio O matrimonio O matrimonio O matrimonio O divorcio O divorcio O divorcio O divorcio Os fillos Os fillos Os fillos Os fillos A VIDA COTIÁ A VIDA COTIÁ Xornada dun romano Xornada dun romano Xornada dun romano Xornada dun romano Comidas Comidas Comidas Vestidos Vestidos Vestidos Ocupacións Ocupacións Ocupacións

3 A FAMILIA ROMANA Unidade de carácter civil e relixioso Unidade de carácter civil e relixioso Procede da fragmentación da gens Procede da fragmentación da gens Organización patriarcal, vinculada á posesión da cidadanía Organización patriarcal, vinculada á posesión da cidadanía

4 O Paterfamilias Baixo a súa autoridade están os demais membros da familia: Baixo a súa autoridade están os demais membros da familia: esposa, fillos, parentes, escravos, libertos e clientes. esposa, fillos, parentes, escravos, libertos e clientes. Cidadán romano, varón e libre. Cidadán romano, varón e libre. Poder relixioso Poder relixioso Sacerdote do culto famliar Sacerdote do culto famliar Poder xurídico Poder xurídico Manus > esposa Manus > esposa Patria potestas > fillos Patria potestas > fillos Ius patronatus > clientes Ius patronatus > clientes Dominica potestas > escravos Dominica potestas > escravos Poder económico Poder económico Propietario do patrimonio familiar, incluída dote da esposa. Propietario do patrimonio familiar, incluída dote da esposa.

5 O matrimonio Motivos: consideración social, dote, herdeiros lexítimos. Motivos: consideración social, dote, herdeiros lexítimos. Requisitos: ius connubii, idade (14,12), consentimento paterno. Requisitos: ius connubii, idade (14,12), consentimento paterno. Cum manu Cum manu Muller supeditada á autoridade do marido Muller supeditada á autoridade do marido A súa dote engádese ó patrimonio familiar e non pode adquirir ningunha propiedade. A súa dote engádese ó patrimonio familiar e non pode adquirir ningunha propiedade. Procedementos Procedementos Usus Usus Coemptio Coemptio Confarreatio Confarreatio Sine manu Sine manu Esposa sigue dependendo da autoridade paterna Esposa sigue dependendo da autoridade paterna Conserva bens e dereitos herditarios da súa familia de orixe Conserva bens e dereitos herditarios da súa familia de orixe Procedemento máis frecuente ó final da República Procedemento máis frecuente ó final da República Celebración Celebración Esponsais: establecemento da dote Esponsais: establecemento da dote Día da véspera: xoguetes da noiva consagrados ós Lares Día da véspera: xoguetes da noiva consagrados ós Lares Día da voda: flammeum, pronuba, tabulae nuptiales, dextrarum iunctio, deductio, Ubi tu Gaius, ego Gaia Día da voda: flammeum, pronuba, tabulae nuptiales, dextrarum iunctio, deductio, Ubi tu Gaius, ego Gaiadextrarum iunctiodextrarum iunctio

6 Dextrarum iunctio Tabulae nuptiales Pronuba con esposos e testemuña I d.C. British Museum. Mármore.

7 O divorcio Primeiros tempos: Primeiros tempos: Só dereito do marido (colle as túas cousas...) Só dereito do marido (colle as túas cousas...) Causas: adulterio, falta de fertilidade Causas: adulterio, falta de fertilidade Máis adiante Máis adiante Dereito dos dous cónxuxes e por calquera motivo Dereito dos dous cónxuxes e por calquera motivo Usus > usurpatio Usus > usurpatio Coemptio > mancipatio Coemptio > mancipatio Confarreatio > difarreatio Confarreatio > difarreatio A muller levaba a súa dote e os fillos seguían pertencendo á familia do pai. A muller levaba a súa dote e os fillos seguían pertencendo á familia do pai.

8 Os fillos Familias numerosas > premiadas polo Estado Familias numerosas > premiadas polo Estado Solteiros e sen fillos > máis impostos Solteiros e sen fillos > máis impostos Adopción e arrogación (toda a familia) Adopción e arrogación (toda a familia) Recoñecemento dos fillos = tollere liberos Recoñecemento dos fillos = tollere liberos Lustratio: Lustratio: imposición do praenomen e a bulla. imposición do praenomen e a bulla.praenomen bullapraenomen bulla

9 Bulla romana. I d.C. De Ariccia. Roma. Palazzo Massimo alle Terme Réplica dunha bulla romana. Roma. Museo da civilización.

10 TRIA NOMINA PUBLIUS CORNELIA NOMEN MARCUS PRAENOMENCOGNOMEN NOMEN PRAENOMENCOGNOMENADNOMEN ORDINAL+ADXECTIVO+ TULLIUSCICERO CORNELIUSSCIPIOAFRICANUS CORNELIAMAIOR / MINORPRIMA / SECUNDA

11 Xornada dun romano Aseo matutino mínimo Aseo matutino mínimo Hogares pouco confortables: Hogares pouco confortables: pouca iluminación e ventilación pouca iluminación e ventilación mobiliario escaso mobiliario escaso temperatura pouco agradable temperatura pouco agradable Ientaculum Ientaculum Paterfamilias: Paterfamilias: salutatio, sportula salutatio, sportula Prandium Prandium Hora sexta Hora sexta Ocio e diversións: Ocio e diversións: barbería, taberna, termas, xogos, etc. barbería, taberna, termas, xogos, etc. Cena Cena

12 Comidas Ientaculum: Ientaculum: pan con aceite, viño, queso, mel, froita pan con aceite, viño, queso, mel, froita Prandium: Prandium: carne fría, legumes, froitas, sobras carne fría, legumes, froitas, sobras Cena: Cena: comida forte do día comida forte do día triclinium triclinium Gustatio Gustatio prima mensa prima mensa secunda mensa secunda mensa comissatio comissatio

13 Vestidos Tunica (prenda interior) Tunica (prenda interior) Toga (vestiario masculino) Toga (vestiario masculino)vestiario masculinovestiario masculino praetexta (sacerdotes, maxistrados e nenos), praetexta (sacerdotes, maxistrados e nenos), Virilis Virilis picta/purpurea (xenerais no trunfo) picta/purpurea (xenerais no trunfo) candida (candidados) candida (candidados) Stola e palla (vestiario feminino) Stola e palla (vestiario feminino)vestiario femininovestiario feminino Modas de peiteados cambiantes ó longo dos anos Modas de peiteados cambiantes ó longo dos anos Modas de peiteados Modas de peiteados

14 A: tunica; B: tunica + pallium; C: tunica + toga; D: tunica + paenula Toga praetexta (serie Roma)

15 Stola e Palla Fascia pectoralis / Subligar Dama Museo de Mérida

16 Dama romana Empuries, I d.C. (copia en bronce ) Museo Nápoles Mérida. II d.C. Moda emp. Faustina Mérida. I d.C. La Gitana

17 Ocupacións Profesións: Profesións: maxistrado, sacerdote (nobreza) maxistrado, sacerdote (nobreza) financieiro (clase ecuestre) financieiro (clase ecuestre) comerciante (plebeio rico) comerciante (plebeio rico) obreiro, artesán (clase baixa) obreiro, artesán (clase baixa) Fillos: Fillos: o colexio acompañados do paedagogus o colexio acompañados do paedagogus Matrona: Matrona: Matrona ó cargo do fogar: escravos, compras, etc. ó cargo do fogar: escravos, compras, etc. Mulleres de clases humildes: Mulleres de clases humildes: vendedoras, tecedoras, prostitutas vendedoras, tecedoras, prostitutas

18 Matrona romana coas súas servas


Download ppt "A familia e a vida cotiá LATÍN I 3ª Avaliación. ÍNDICE A FAMILIA ROMANA A FAMILIA ROMANA O Paterfamilias O Paterfamilias O Paterfamilias O Paterfamilias."

Similar presentations


Ads by Google