Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

معرفی پرتال سازمانی درسا مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

Similar presentations


Presentation on theme: "معرفی پرتال سازمانی درسا مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات"— Presentation transcript:

1 معرفی پرتال سازمانی درسا مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

2 ویژگی و قابلیت ها پرتال درسا
از مهمترین ویژگی نرم افزارهای دُرسا ، قابلیت توسعه پذیری آسان و کم هزینه و همچنین یکپارچه سازی با سایر نرم افزارهای درون سازمانی می باشد توسعه آسان و بدون کد نویسی با موتور قدرتمند ماژول ساز دُرسا Dorsa E-Tools قابلیت اتصال به داده های سازمان و واکشی اطلاعات و نمایش آن بر روی پُرتال همراه با امنیت داده وبدون نیاز به کد نویسی تهیه معماری اطلاعات پُرتال سازمانی با استفاه از سال ها تجربه و متدولوژی های روز دنیا

3 ویژگی و قابلیت ها پرتال درسا
ایجادکاربر محلی توسط کاربر اصلی زیر پرتال و ایجاد دسترسی های مناسب بر روی هر قسمت جهت مدیریت آسانتر اطلاعات عدم وابستگی کاربران نرم افزار به تولید کننده نمایش اطلاعات به صورت اسلایدی امکان ورود یک محتوا در چندین گروه به صورت همزمان امکان ساخت فرمت Excel از اطلاعات دریافتی قابلیت اتصال به اتوماسیون های اداری کشور همچون فرزین ، چارگون و ... امکان تولید و ارائه انواع سرویس های الکترونیکی بر روی پُرتال( e-Service ) نرم افزار همراه با فرهنگ ایرانی و با امکانات بسیار گسترده ( User Friendly )

4 امنیت در پُرتال سازمانی دُرسا
دارای 2 مجور امنیتی معتبر احراز هویت با :Portal , Active Directory , Web Service , Token جلوگیری از حملات, Robot Login , Dictionary Attack , DOS ,SQL Injection, Back Doors, Exception Handling , Sniffing پشتیبانی از SSL و TSL و استفاده از مکانیزم های امنیتی و الگوریتم های امنیتی پیشرفته مجوز دهی تا پایین ترین سطح ، پوشش مدل مجوز دهی Role Base , Object Base پشتیبانی از کد های امنیتی Captcha

5 امکانات پُرتال سازمانی دُرسا
ماژول ساز دُرسا Dorsa E-Tools فرم ساز پیشرفته دُرسا گزارش گیری از فرم ها گردش کار پیشرفته دُرسا Dorsa Work flow گزاش ساز Report Generator امکانات پوسته جدید نرم افزار پرتال سازمانی درسا

6 فرم ساز پیشرفته دُرسا دریافت اطلاعات از کاربران
نمایش اطلاعات سازمانی کاربران و دریافت اطلاعات جدید نمایش اطلاعات سازمانی کاربران از پایگاه های داده مختلف) فیش حقوقی ، کارکرد و ... ( ایجاد فرم های جستجو برای کاربران ارسال اطلاعات دریافتی از کاربران به نرم افزارهای داخل سازمان ایجاد انواع فرم های ساده و حرفه ای توسط کابران عادی

7 گزاش ساز Report Generator
امکان ساخت گزارشات متنوع امکان تعیین فیلدهای گزارش امکان ایجاد شرایط گزارش امکان نمایش گزارش در پرتال امکان ساخت انواع نمودار

8 گردش کار پیشرفته دُرسا Dorsa Work flow
طراحی گرافیکی گردش کار سهولت و سرعت درطراحی فرآیند ها نمایش گرافیکی فرآیند ها دارای تکنولوژی MS.NET و پشتیبانی از وب سرویس و Remoting قابلیت اتصال به بانک های اطلاعاتی

9 با تشکر فراوان


Download ppt "معرفی پرتال سازمانی درسا مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات"

Similar presentations


Ads by Google