Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Breeding Management Program

Similar presentations


Presentation on theme: "Breeding Management Program"— Presentation transcript:

1 Breeding Management Program

2 Pamamaraan ng Pagpapalahi
Cross Breeding - tamang pamamaraan ng Pagpapalahi na kung saan pinag aasawa ang magkaibang lahi para makakuha ng tinatawag nating good genetics o magandang lahi na pwedeng gawin inahin at pang-palakihin. Halimbawa: Landrace/ Largewhite = F1 pure breed na pamalit lahi F1/Duroc = F2 Pampalakihin Landrace o Largeswite/ Paitrain-Duroc = F2 Pampalakihin Inbreeding - maling pamamaraan na kung saan pinag a-asawa ang magkaparehong lahi. dahil nagkakaroon ng bagkabansot na tinatawag nating chopsuey at pag kakaroon ng abnormalidad. Duroc/ Duroc, Largeswite/ Largeswite, Landrace/Landrace

3 = = Cross breeding F1 Pamalit lahi Breeder Production
LANDRACE LARGE WHITE = Breeder Production = TERMINAL BOAR Grow out production

4 GILT / DUMALAGA Mga Katangian :
Ang panimula ng pagpili ng dumalaga ay nag sisimula sa 180 days Nagpa-pakasta sa edad na 8 buwan at my timbang na 135kgs o higit pa. Kumpleto ang bakuna, nagda-dagdag tayo ng pakain (plusing) pag-papainum ng (IOF) para sa dagdag similya. Ready to fertility ika-tatlong araw at hindi lilipas ng 24 hours. Dapat hindi sahod ang ari

5 DRYSOW / INAHIN NA Mga Katangian : Marami manganak
Malakas magbigay ng gatas Magaling mag-alaga ng anak Hindi palaging nag-rereheat o paulit-ulit na paglalandi.

6 KATANGIAN NG NAGLALANDING INAHIN AT DUMALAGA
Namamaga at namumula ang ari. Walang ganang kumain. Maingay kahit busog. Nagpapasampa sa kasama sa kulungan. Palaging natayo ang tainga kapag sinakyan sa likod at hindi nagagalit. Silent heater o tahimik paglalandi.

7 Heat detection test Haunch pressure test Riding the back test
Boar exposure

8 Dapat tandaan : Tawag sa Pagbi-breed ng baboy : ACTUAL NA PAGPAPAKASTA
Sa araw ng pagpapakasta huwag papakainin ang inahin sa loob ng 24 hours, at mas makabubuti sa lupa isagawa ang aktuwal na pagpapakasta Ulitin ng 2 bisis ang pagpapakasta para masmarami ang ipanganganak ng inahing baboy,gawin ito sa malamig na oras.

9 Tawag sa Pagbi-breed ng baboy :
ARTIFICIAL INSEMENATION - gumagamit ng microscope upang masigurado na maraming buhay na similya at hindi na ulitin ang proseso.ulitin ng 2 bisis ang pagsisimilya upang maging madami ang iaanak at gawin ito sa malalamig na oras. Pag kolekta ng similya Pag lalagay ng similya

10 Gestation : Pagbubuntis Ng Inahin

11 Pagkatapos makastahan o malagyan ng similya kailangan obserbahan ang inahin at kaunti lamang ibigay na pakain Maglagay ng sow board sa likod ng kulungan ng inahin . GESTATION 1 -7 days magbigay ng ½ kgs. Kada pakain at magpainom ng tubig na may IOF, para sa mabilis na pagbuo ng similya. 7- 21 days magbigay ng 1 kgs. Kada pakain at mapainom ng tubig na may IOF para sa tuloy-tuloy na pagbuo ng similya. Kung hindi nagpapakita ng senyales sa paglalandi, obserbahan ito hanggang… 21 – 42 days - magbigay ng 1kgs. -1 ½ kgs. Na pakain kada araw hanggang 100 na araw ng kanyang pagbubuntis. Ituloy-tuloy ang pagpapainom ng tubig na may IOF para sa mabilis na paglaki ng biik paglakas ng gatas ng inahin.

12 Pagbu-buntis ng inahin
85 days mag bigay ng iron sa inahin, 2.5ml ipagpatuloy ang painom ng IOF para makaiwas sa stress at anu mang Uri ng sakit. 100 days magpurga ng inahing buntis para mawala ang mapaminsalang bulati dahil ito ay may kakayahang sumama sa gatas ng inahing baboy na makakaapikto sa mga biik. 105 days ilipat ang pakain ng hog lactation feeds ibigay ito hanggang sa mag walay ng biik. ipag patuloy ang IOF. 114 days Kapanganakan, walang pakain , tubig lamang

13


Download ppt "Breeding Management Program"

Similar presentations


Ads by Google