Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

HEPATITA CRONICA CU VIRUS C

Similar presentations


Presentation on theme: "HEPATITA CRONICA CU VIRUS C"— Presentation transcript:

1 HEPATITA CRONICA CU VIRUS C

2 EPIDEMIOLOGIE problemă majoră de sănătate publică
Ideal! – identificarea şi tratarea oricărui pacient infectat cu virusul C 2008 AGA Institute Spring Postgraduate Course Syllabus 2009 Liver International – International Conference of the Management of Pacients with Viral Hepatitis

3 FACTORI DE RISC PENTRU TRANSMITEREA VHC

4

5 I S T O R I A N A T U R A L A

6 M A R K E R I I V H C 1. Genotipul VHC: 2. ARN VHC 3. Ac anti VHC:

7 MANIFESTARI EXTRAHEPATICE

8 T r a t a m e n t Obiective: Principal: eradicare virală (obţinerea RVS) încetinirea progresiei prevenirea HCC Secundare: prelungirea supravieţuirii îmbunătăţirea calităţii vieţii Tratament cu : interferon pegylat α 2a 180μg/săpt ribavirină α 2b 1,5μg/Kg corp/săpt Durată – influenţată de genotip răspuns viral la tratament

9 MONITORIZAREA RĂSPUNSULUI LA TRATAMENT
Răspuns la tratament Interval timp Definire Implicaţii RVR 4 S HCV ARN nedetectabil Şansă ridicată pt.RVS RVP complet RVP parţial 12S scăzut cu ≥2 log Dacă nu se obţine, şansa de RVS este foarte scăzută şi se întrerupe tratamentul Răspuns viral la sfârşitul trat sfâşit tratament Se urmăreşte obţinerea RVS RVS 24S de la tratament Eradicare virus

10 FACTORI PROGNOSTICI DE RASPUNS LA TRATAMENT

11 RETRATAMENT

12 DEFINIŢII ALE NONRESPONDERILOR
Slow responder „Breakthrough” Recădere

13 Care sunt cauzele non răspunsului?
Virali Gazda Tratament J. Heathcote. Retreatment of chronic hepatitis : who and how. Liver International, 2009

14 Creşterea RVS in nonresponderi
Prelungirea tratamentului la 72 S Folosirea de doze crescute de ribavirină şi/sau interferon + terapie adjuvantă Albuferon Scăderea insulinrezistenţei nu scade steatoza – methformin Noi terapii (teleprevir, boceprevir) Vaccin şi alţi potenţiali imunomodulatori Strategii preventive în non responderi

15 Noi terapii în tratamentul hepatitei cronice C
Inhibitori enzimatici de protează/polimerază Vaccinul şi modulatorii imuni Strategii preventive în nonresponderi

16 Efectele secundare ale tratamentului antiviral - Interferon
- uşoare sau moderate – obişnuite; - cu gravitate medie – < 10% din pacienţi şi necesită supraveghere, intervenţie şi/sau reajustarea dozelor; - severe; - ireversibile.


Download ppt "HEPATITA CRONICA CU VIRUS C"

Similar presentations


Ads by Google