Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

FORME DE AGLOMERARE UMANĂ

Similar presentations


Presentation on theme: "FORME DE AGLOMERARE UMANĂ"— Presentation transcript:

1 FORME DE AGLOMERARE UMANĂ
Realizat de prof. TATU ROXANA Clasa a-X-a A

2 Principalele forme de aglomerare umană şi dimensiunile lor pot fi ordonate şi ierarhizate într-o taxonomie.

3 Aceste forme de aglomerare umană cuprind:
Forme de aglomerare rurală, Concentrări urbane.

4 FORME DE AGLOMERARE RURALĂ:
1.Locuinţa individuală reprezintă forma elementară de populare a unui habitat.

5 2.Grup de locuinţe, ocupă un spaţiu limitat.

6

7 3. Satul reprezintă o structură coerentă a grupurilor de gospodării şi un perimetru bine individualizat.

8 4.Grupuri teritoriale ce reprezintă grupuri de sate, apropiate, reunite într-o unitate administrativă denumită comună.

9

10

11

12

13 FORME DE AGLOMERARE URBANĂ:
Oraşe, Aglomeraţia urbană, Conurbaţia, Metropola, Megalopolis.

14 ORAŞ INIŢIAL – reprezintă forma de concentrare urbană elementară.

15 AGLOMERAŢIA URBANĂ reprezintă o formă de concentrare urbană formată dintr-un oraş propri-zis şi localităţile situate în apropiere cu care întreţine relaţii economice şi sociale.

16 LONDRA

17

18 PARIS

19

20 MADRID

21 ROMA

22 MOSCOVA

23

24 CALCUTA

25 CONURBAŢIA este un sistem urban complex ce a apărut pe baza accentuării relaţiilor dintre două sau mai multe oraşe apropiate spaţial cu strânse legături de producţie, cu sisteme comune de transport şi alimentare cu apă, dar care îşi menţin personalitatea.

26 ROTTERDAM- HAGA- AMSTERDAM

27 AMSTERDAM

28 BRUXELLES

29 DONEŢK

30 METROPOLA- este o formă superioară caracterizată printr-un număr mare de locuitori, peste 1 mil., cu funcţii complexe.

31 CAIRO

32 SHANGAI

33 TOKYO

34

35 BUCUREŞTI

36

37 MEGALOPOLIS- este cea mai spectaculoasă formă urbană în teritoriu.
San Francisco- Los Angeles- San Diego, Rio de Janeiro- Sao Paolo- Bello Horizonte, Boswash.

38

39 LOS ANGELES

40 SAO PAOLO

41 BOSWASH

42 BOSTON

43 NEW YORK

44 Philadelphia

45 Baltimore

46 WASHINTON

47 Webografie: wikipedia, images google, didactic.ro


Download ppt "FORME DE AGLOMERARE UMANĂ"

Similar presentations


Ads by Google