Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Achizitionarea materialelor consumabile

Similar presentations


Presentation on theme: "Achizitionarea materialelor consumabile"— Presentation transcript:

1 Achizitionarea materialelor consumabile

2 Achizitionarea materialelor consumabile
Continut: Achizitionarea materialelor consumabile l Referat de necesitate Prelucrarea comenzii de aprovizionare Intrare bunuri Verificarea facturii Comenzi text

3 Achizitionarea materialelor consumabile: Scenariu
Compania dvs. doreste achizitionare unor materiale (de ex. Echipamente de birou) direct pe centrele de cost respective. Aceste materiale nu vor intra in gestiunea de inventar. Ca membru al echipei de proiect veti procesa achizitionarea unui material consumabil in sistemul SAP R/3.

4 Referat de necesitate Aprovizionare Date de baza Manual PNM CdO
Acord Cadru CA Referat de necesitate Manual Referat de necesitate

5 Cu referinta la un sablon
Conversia referatelor de necesitate Cu referinta la un sablon Alocare sursa Alocare proces automat manual CA 10 20 30 Referat de necesitate 1 2 Sursa : Furniz ABC

6 Material Consumabil l Materialele consumabile sunt materialele
achizitionate ca obiecte cu alocare cont. Ele nu sunt gestionate valoric in cadrul gestiunii stocurilor. Exemple de materiale consumabile: n Echipament de birou – alocat pe un centru de cost Calculatoare – alocate pe mijloace fixe Sistemul actualizeaza automat consumul materialelor care au date de baza.

7 Elemente de alocare cont
Document aprovizionare 1 2 3 A: Mijloc fix Categ. Alocare cont Alocate la K: Centru de cost P: Proiect F: Comanda C: Cda . Vanzari

8 Cu date de baza pt. material
Material pe stoc Alocare cont Alocare cont automat Din date de baza mat. Cont de stoc Cont de consum Centru de cost Mijloc fix Alocare manuala cont Introducere date Introduceti categorie alocare cont Fara date de baza pt. material Material consumabil Cu categorie alocare cont Achizitie pentru consum

9 Materiale pe stoc <=> Materiale consumabile
Este necesara introducerea numarului de material Fara categorie alocare cont Introducere in cont de stoc Se actualizeaza valoarea, cantitatile si consumul in datele de baza Pretul mediu ponderat este actualizat Introducerea numarului de material nu este necesara dar esta posibila Categorie alocare cont este obligatorie Introducere in cont de consum Valoarea nu se actualizeaza, cantitatile si consumul se actualizeaza

10 Extern In sistem Comenzi de aprovizionare cadru 01 Ian 1998
31 Dec 1998 CA Per. valabilitate - Limita: RON M Factura 09 Dec 1998 03 Feb In sistem Extern 4000 8000 1000 10000 CCtr 1 5 3 2

11 Creare manuala de catre utilizatori
Creare automata n PNM Intretinere unit. log Comenzi de productie Comenzi de vanzari SAU Creare manuala de catre utilizatori Referat de necesitate 10 20 30 Department 1 Department 2 Sursele referatelor de necesitate

12 Crearea Referatului de necesitate
Referat de necesitate 1 buc M - Sunny Sunny 01 Alocare cont U Pret evaluare: 1200 UNI 10 Monitor MS 1775P Alocare cont: Pret de evaluare 900 EUR Punch K Pret evaluare: ? Introducere manuala a materialului consumabil (chiar daca are date de baza) Categ. aloc. Cont necunoscuta Nu sunt necesare alte detalii de alocare cont Propunere din datele de baza ale materialului

13 Alocare de cont multipla (ex. Centre de cost)
Cant/Procent Centru Cost 40 buc 1000 160 1200 Categ. alocare Distributie Distribuire cantitativa Distribuire procentuala sau Categ aloc cont Intrare bunuri Evaluare IB neevaluate - +

14 Procesarea referatelor de necesitate
Contract Determinarea sursei de aprovizionare Crearea cu referinta a ref. de necesitate Inreg Info EUR Procesarea referatelor de necesitate Ref de necesitate 10 20 30 CdO CA Conditie

15 CA cu ref. la ref de necesitate
Copierea datelor din referatul de necesitate in CA Referat de necesitate 1 buc M - 10 Monitor Aloc cont : U Pret de evaluare: 900 UNI Punch K Pret evaluare: 7 EUR Comanda de aprovizionare Pret net: 1000 UNI CA cu ref. la ref de necesitate

16 Achizitionarea standard de materiale consumabile
01 Ian 2006 31 Dec 2006 Achizitionarea standard de materiale consumabile etc. 1 2 Referat . CA Factura IB

17 Comenzi cadru de aprovizionare
107000 97000 5000 15000 Invoice Feb Factura 15 Ian 2006 17 Ian 2007 2000 CtrC 4 8000 1000 10000 1 5 3 4000 01 Jan 2006 31 Dec 2006 PO Per. Valab. 01 Ian 2006 - Limita: 100000 8 19 Dec 2006

18 Aprovizionare prin CA cadru
CdO Oferta Contract Acord . cadru Foaie . intrare servicii Intrare bunuri CA 1 2 Referat de necesitate Invoice Factura ? =

19 Comanda de aprovizionare
Caracteristicile unei comenzi de aprovizionare cadru l Categorie de pozitie Tip nou de comanda (in selectie campuri) Perioada de valabilitate in antetul comenzii de aprovizionare Limite pe pozitie Fara numar de material Fara receptie de bunuri sau foaie de intrari servicii Este permis tipul de alocare cont “necunoscut” Date contabile pe pozitii propuse in factura Alocari multiple sau aditionale de cont posibile pentru verificarea facturii Perioada de validitate si limitele verificate in Verificarea facturii Comanda de aprovizionare

20 Avantajele CA cadru Tranzactie cu costuri mici: l
Au o perioada mare de valabilitate Nu este necesara o CA pentru tranzactii de aprovizionare individuale Nu se face receptia bunurilor si nici intrarea de servicii Nu trebuie specificat numarul de material (doar grupul de materiale) Alocarea de cont poate fi definita in CA, dar nu este obligatorie Alocarea de cont si alocarea multipla pot fi modificate la verificarea facturii Perioada de valabilitate si limita sunt verificate in factura Ele sunt legate de controlul bugetului


Download ppt "Achizitionarea materialelor consumabile"

Similar presentations


Ads by Google