Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KAIBIGAN SINO PA ANG TUTULONG SA ‘YO KUNDI ANG KATULAD KO

Similar presentations


Presentation on theme: "KAIBIGAN SINO PA ANG TUTULONG SA ‘YO KUNDI ANG KATULAD KO"— Presentation transcript:

1 KAIBIGAN SINO PA ANG TUTULONG SA ‘YO KUNDI ANG KATULAD KO
KAIBIGAN MO AKO SA AKIN MO SABIHIN ANG PROBLEMA MO MAGTIWALA KA’T DI KA MABIBIGO KASAMA MO AKO, SA HIRAP AT GINHAWA AT MAY KARAMAY KA SA ‘YONG PAGDURUSA KAPAG NASAKTAN KA AY WAG KANG SUSUKO KAHIT MAY TAKOT KA AY WAG KANG MAGTAGO DI KA NAG IISA KASAMA MO AKO TAWAGIN MO LAMANG DI KA MABIBIGO

2 Chorus: KAIBIGAN KITA, KAIBIGAN TUWINA SINO PA ANG TUTULONG SA ‘YO KUNDI ANG KATULAD KO KAIBIGAN MO AKO NGAYONG NALAMAN MO NA MAY KASAMA KA HINDING-HINDI KAILANMAN MAG-IISA KASAMA MO AKO, SA HIRAP AT GINHAWA AT MAY KARAMAY KA SA ‘YONG PAGDURUSA (repeat chorus)

3 Cover me within your mighty hand
Still Hide me now Under your wings Cover me within your mighty hand When the oceans rise and thunders roar I will soar with you above the storm Father you are king over the flood I will be still and know you are God Find rest my soul, In Christ alone Know his power, In quietness and trust

4 COME HOLY SPIRIT – I NEED YOU Come Holy Spirit I need you
Come Holy Spirit I pray Come in your strength and your power Come in your own special way Come like a spring in the desert Come to the weary of soul Come let your sweet healing power Touch me and make me whole

5 Sigla at lakas ng mahina Pag-asa naming lath
Halina Espiritu santo Kinakailangan kita Sigla at lakas ng mahina Pag-asa naming lath Glory be to the Father, Glory be to the Son Glory be to the Spirit Our God, all three in one.

6 COME HOLY SPIRIT- STEVE CUBAN Come Holy Spirit fall afresh on me
Fill me with Your power Sanctify my needs Only You can make me whole Give me strength and make me whole Come Holy Spirit , fall afresh on me.

7 SPIRIT OF THE LIVING GOD
We affirm Your presence here We affirm Your power here To heal us and to deliver us To fill us and to change us Spirit of God To rest on us and to empower us To work through us And to reveal in us Jesus the King

8 SPIRIT OF THE LIVING GOD
-FALL A FRESH ON ME Spirit of the living God Fall afresh on me (on us) (2x) Melt us mold us Fill us use us Fall afresh on me (on us)

9 O let the son of God enfold you With His Spirit and his love
SPIRIT SONG O let the son of God enfold you With His Spirit and his love Let Him fill your hearts and satisfy your soul O let Him have the things that hold you With His Spirit like a dove And descend upon your life and make you whole

10 CHORUS: JESUS OH JESUS COME AND FILL YOUR LAMBS(2X) O come and sing His song with gladness As your hearts are filled with joy Lift your hands in sweet surrender to His name O give Him all your tears and sadness Give Him all your years of pain And you’ll enter in to life in Jesus name.

11 Who Gives The Faith Oh………. Who gives the faith, for the fa-fa-faith Who gives the love, for the love Who gives the hope, for the ho-ho-hope Who gives the grace, for the grace Who is that man I want to shake his hands For He lives in me And He died for you and me Oh…. Dip dip ta-ra-ra (3) dip.

12

13

14


Download ppt "KAIBIGAN SINO PA ANG TUTULONG SA ‘YO KUNDI ANG KATULAD KO"

Similar presentations


Ads by Google