Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

وأنــــــت مـــعــــــايــــــــــا بــأرمــــي العـــالـــم كـــلــه ورايــــــــا

Similar presentations


Presentation on theme: "وأنــــــت مـــعــــــايــــــــــا بــأرمــــي العـــالـــم كـــلــه ورايــــــــا"— Presentation transcript:

1

2 وأنــــــت مـــعــــــايــــــــــا

3 بــأرمــــي العـــالـــم كـــلــه ورايــــــــا

4 وأفضل أبـص عليـك جوايـا

5 وأشـتاق أن ألـقاك في حــكـايـــــة

6 بأرمي العالم كله ورايا وأفضل أبص عليك جوايا وأشتاق ان ألقاك في حكاية وأنـت معـايا

7 وبـشــوف حبــك مالــي الكــون

8 مالـي حــيـــاتي مالـه نـهـايـة

9 وأنــــــت مـــعــــــايــــــــــا

10 وبشـوف حبــك مــالي الكـون مــالي حياتي مـاله نهـايـة

11 وأنــــــت مـــعــــــايــــــــــا

12

13 بـلــقـى كــلامـك لـىّ فــي آيـــــة

14 بـلـقــي ســلامـك جــاري جــوايـــا

15 زي الشــهــــد ده لـى هــنـــايــا

16 وأنــــــــــــت مـــعـــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــــــا بــلقــــــــى كلامــــــــــك لـــــــىّ فــــي آيـــــــــــة بــلـــــقــــــــــــى ســــــــلامـــــــــــك جــــــارى جــوايــــــــــــا زى الشـــــــهـــــــــد دا لـــــــــــىّ هــنـــــــــــــــــــايــــــــــــــــا

17 وســبـانــي حــبــك ولاقـــيــت

18 نــفــســــي جـايــة لـك بــرضـايـا

19 وأنــــــت مـــعــــــايــــــــــا

20 وســـــبـانـــي حــبــك ولاقــيـــــت نـــفــســي جــايـــة لـــك برضايــا

21 وأنــــــت مـــعــــــايــــــــــا

22

23 صورتك هى شمس ضيايا

24 صـورتـك لـى هـى سمـايـا

25 و صـليب حبـك لى حمـايـة

26 وأنـــت مـــعــايـــا صورتك هى شمس ضيايا صـورتـك لـى هـى سمـايـا و صـليب حبـك لى حمـايـة

27 هو رجاىّ و عزايا

28 منه رضاىّ انى أكون ابنك دة كفاية ده كفاية

29 هو رجاىّ و عزايا منه رضاىّ انى أكون ابنك دة كفاية ده كفاية

30 وأنــــــت مـــعــــــايــــــــــا

31 نسيت وياك كل آساىَّ

32 دوقت الحب اللى ماله نهاية

33 و كان لى نورى و خطاىَّ

34 نسيت وياك كل آساىَّ دوقت الحب اللى ماله نهاية و كان لى نورى و خطاىَّ

35 و بعيش حبك وسط العالم

36 كل صباح الاقيك وياىَّ

37 وأنــــــت مـــعــــــايــــــــــا

38 و بعيش حبك وسط العالم كل صباح الاقيك وياىَّ

39 وأنــــــت مـــعــــــايــــــــــا


Download ppt "وأنــــــت مـــعــــــايــــــــــا بــأرمــــي العـــالـــم كـــلــه ورايــــــــا"

Similar presentations


Ads by Google