Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Similar presentations


Presentation on theme: ""— Presentation transcript:

1

2 ? Epistemologia Aksjologia Epistemologia Estetyka Etyka Ontologia Filozofia społeczna Filozofia polityczna Teologia

3

4

5

6

7 The Muse, Picasso,

8 Biblioteka UW,

9 Parlament Europejski w Strasburgu,

10 Napoleon,

11 Starożytny Egipt,

12 Bitwa pod Waterloo,

13

14


Download ppt ""

Similar presentations


Ads by Google