Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ano ang RABIES ? Ito ay isang sakit na nakamamatay. Ito ay sanhi ng rabies virus. Naaapektuhan nito ang utak at walang lunas. Naisasalin ito sa iba sa.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ano ang RABIES ? Ito ay isang sakit na nakamamatay. Ito ay sanhi ng rabies virus. Naaapektuhan nito ang utak at walang lunas. Naisasalin ito sa iba sa."— Presentation transcript:

1

2 Ano ang RABIES ? Ito ay isang sakit na nakamamatay. Ito ay sanhi ng rabies virus. Naaapektuhan nito ang utak at walang lunas. Naisasalin ito sa iba sa pamamagitan ng laway galing sa may rabies na hayop o tao.

3 Ano ang RABIES ? Ito ay sakit na puwedeng makuha ng mga mammals gaya ng aso, pusa, paniki, unggoy, at tao.

4 PAANO NAKUKUHA ang rabies? 1.Papasok ang virus sa katawan sa pamamagitan ng laway ng hayop na may rabies.

5 PAANO NAKUKUHA ang rabies? 2. Bahagyang magpaparami ang virus sa lugar ng kagat at aakyat sa utak.

6 PAANO NAKUKUHA ang rabies? 3. Magpaparami ang virus sa utak at kakalat sa ibang bahagi ng katawan gaya ng salivary glands.

7 PAANO NAKUKUHA ang rabies? Mapapansin ang sintomas ng rabies sa tao sa loob ng 1-3 buwan.

8 PAANO NAKUKUHA ang rabies? 4. Mapaparalisa ang biktima hanggang tuluyang mamamatay isang linggo matapos magpakita ng mga sintomas.

9 Ano ang sinasabi ng BATAS tungkol sa pag-aalaga ng hayop? Anti-Rabies Act of 2007 (Republic Act 9482)

10 Ayon sa batas (R.A. 9482) kailangan na: Iparehistro at pabakunahan laban sa rabies ang bawat alagang aso at pusa Paobserbahan ang alagang hayop kapag ito ay may nakagat na ibang aso o tao

11 Ayon sa batas (R.A. 9482) kailangan na: Sagutin ang mga gastusin sa pagpapagamot ng nakagat ng inyong aso Lagyan ng tali ang alagang aso kapag pagagalain ito sa labas

12 Ayon sa batas (R.A. 9482): Ang HINDI PAGSUNOD sa mga probisyon ng batas ay maaaring MAGMULTA mula P500 hanggang P25,000.

13 Ano ang mga SENYALES ng rabies sa tao? Pananakit ng uloPagkabalisa

14 Ano ang mga SENYALES ng rabies sa tao? Takot sa hanginTakot sa tubig

15 Ano ang mga SENYALES ng rabies sa tao? Takot sa liwanag Pagiging magagalitin

16 Ano ang mga SENYALES ng rabies sa aso? Pagiging matamlay o agresibo

17 Ano ang mga SENYALES ng rabies sa aso? Matinding paglalaway

18 Ano ang mga SENYALES ng rabies sa aso? Nangangagat ng kung anu-ano

19 Ano ang mga SENYALES ng rabies sa aso? Takot sa liwanag, hangin at tubig

20 Ano ang mga DAPAT GAWIN kapag NAKAGAT ng hayop? Huwag kumunsulta sa albularyo o magpatandok

21 Ano ang mga DAPAT GAWIN kapag NAKAGAT ng hayop? Sabihin agad ang pangyayari sa magulang, guro o matanda

22 Ano ang mga DAPAT GAWIN kapag NAKAGAT ng hayop? 1. Hugasan agad ang sugat ng sabon at dumadaloy na tubig sa loob ng 15 minuto.

23 Ano ang mga DAPAT GAWIN kapag NAKAGAT ng hayop? 2. Pahiran ng tintura de yudo (tincture of iodine) o anumang gamot na pangsugat.

24 Ano ang mga DAPAT GAWIN kapag NAKAGAT ng hayop? 3. Kumunsulta agad sa doktor o sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center (ABTC).

25 Ano ang mga DAPAT GAWIN sa NAKAKAGAT na hayop? 1. Huwag patayin ang hayop! Sumangguni sa Municipal Agriculture Office o City Veterinary Office upang hulihin ito.

26 Ano ang mga DAPAT GAWIN sa NAKAKAGAT na hayop? 2. Itali o ikulong ang hayop. Obserbahan sa loob ng 14 na araw. Tingnan kung magbabago ang ugali nito o kung mukha itong may sakit.

27 Ano ang mga DAPAT GAWIN sa NAKAKAGAT na hayop? 3. Kapag namatay ang hayop sa loob ng 14 na araw, sumangguni sa beterinaryo upang masuri ang utak nito.

28 Paano MAIIWASANG magka RABIES ang ALAGANG hayop? 1. Pabakunahan laban sa rabies ang alagang aso o pusa simula 3 buwan ang edad. Ulitin ito kada taon.

29 Paano MAIIWASANG magka RABIES ang ALAGANG hayop? 2. Bigyan ng masustansyang pagkain at malinis na inumin araw-araw.

30 Paano MAIIWASANG magka RABIES ang ALAGANG hayop? 3. Siguraduhing malinis at kumportable ang tirahan ng alaga.

31 Paano MAIIWASANG magka RABIES ang ALAGANG hayop? 4. Huwag hayaang gumala sa labas ng bahay ang inyong alaga.Lagyang ito ng tali kapag ilalabas.

32 Paano MAIIWASANG magka RABIES ang ALAGANG hayop? Tandaan: Maging RESPONSABLENG MAY-ARI ng hayop!

33 Paano MAIIWASANG MAKAGAT ng asoo pusa? tulog 1. HUWAG lapitan ang hayop na kumakain

34 Paano MAIIWASANG MAKAGAT ng asoo pusa? bagong panganak 1. HUWAG lapitan ang hayop na nagpapasuso

35 Paano MAIIWASANG MAKAGAT ng asoo pusa? hindi kilala 1. HUWAG lapitan ang hayop na takot

36 Paano MAIIWASANG MAKAGAT ng aso o pusa? galit 1. HUWAG lapitan ang hayop na maysakit

37 Paano MAIIWASANG MAKAGAT ng aso o pusa? Kulitin ang hayop 2. HUWAG gawin ang mga ss.:

38 Paano MAIIWASANG MAKAGAT ng aso o pusa? 2. HUWAG gawin ang mga ss.: Hilahin ang tenga, balahibo o buntot

39 Paano MAIIWASANG MAKAGAT ng aso o pusa? 2. HUWAG gawin ang mga ss.: Tumakbo kapag may malapit na aso

40 Paano MAIIWASANG MAKAGAT ng aso o pusa? 2. HUWAG gawin ang mga ss.: Yakapin ang aso o pusa

41 Paano MAIIWASANG MAKAGAT ng aso o pusa? 2. HUWAG gawin ang mga ss.: Sakyan ang aso

42 Paano MAIIWASANG MAKAGAT ng aso o pusa? 2. HUWAG gawin ang mga ss.: Makipagtitigan sa aso

43 MARAMING SALAMAT!

44 Ginawa ni: Johannsen C. Yap Hango sa: Global Alliance for Rabies Control (2015) Ang mga larawan ay hango mula sa internet at hindi pag-aari ng nabanggit na may-akda


Download ppt "Ano ang RABIES ? Ito ay isang sakit na nakamamatay. Ito ay sanhi ng rabies virus. Naaapektuhan nito ang utak at walang lunas. Naisasalin ito sa iba sa."

Similar presentations


Ads by Google