Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Урок 11 Что в будущем ?. 1. kaupunki Nevan rannalla, toisin sanottuna Pietari город на Неве, то есть Петербург т. е. = то есть 2. kyse on retkistä речь.

Similar presentations


Presentation on theme: "Урок 11 Что в будущем ?. 1. kaupunki Nevan rannalla, toisin sanottuna Pietari город на Неве, то есть Петербург т. е. = то есть 2. kyse on retkistä речь."— Presentation transcript:

1 Урок 11 Что в будущем ?

2 1. kaupunki Nevan rannalla, toisin sanottuna Pietari город на Неве, то есть Петербург т. е. = то есть 2. kyse on retkistä речь идёт о экскурсиях 3. nuorilla on edessään впереди у молодых takana = позади

3 4. erinomainen päivä замечательный день synonyymejä? отличный, великолепный, прекрасный... 5. sallii teidän позволит вам 6. Pietarin rantakadut ja sillat набержные и мосты Петербурга

4 7. täysin в полной мере 8. jopas nyt jotakin Ну ты даёшь 9. kymmenen minuutin kuluttua через десять минут (5-20 + mon. gen.) yhden minuutin kuluttua = через одну минуту kahden minuutin kuluttua = через две минуты (2-4 + yks. gen.)

5 10. Mielelläni С удовольствием ! 11. miksipä ei Почему бы и нет ! 12. täytyy tunnustaa, että… надо признаться, что... 13. Haluaisin uida Я хотела бы искупаться ! KONDITIONAALI: verbin preteriti + бы

6 14. retken jälkeen после экскурсии töiden jälkeen = после работы 15. Löysin töitä нашёл работу 16. Etsit töitä ищешь работу 17. Mitä sinä oikein puhut? Да ты что ? 18. Ei hätää. Ничего страшного.

7 19. Mitä työtä haluaisit tehdä? Кем бы ты хотел работать ? работать + ammatti instr.:ssa Natasha työskentelee lääkärinä. = Наташа работает врачом. 20. Jos voisin vain valita… Если бы я так просто мог выбрать 21. liittyy teatteriin связанное с театром

8 22. Minulla ei ole ongelmia. у меня нет проблем SE MITÄ EI OLE, ON GENETIIVISSÄ! Sergeillä ei ole rahaa. У Сергея нет денег. 23. Paljon työpaikkoja много рабочих мест määränilmaus (esim. мало, сколько, несколько ) + mon. gen. Vladimirilla on paljon ystäviä. У Владимира много друзей.

9 24. Nykypäivänä в настоящее время menneinä aikoina = в прошлое время 25. Ainakin по крайней мере 26. Onnistuitko löytämään paikan? Удалось тебе найти место ? удаться + кому + verbin perusmuoto Aleksandr onnistui läpäisemään tentin. Александру удалось сдать экзамен.

10 27. Siellä on melko hyvä palkka. Зарплата там довольно хорошая. 28. Työskennellä oppaana работать гидом 29. Toissapäivänä позавчера eilen = вчера tänään = сегодня huomenna = завтра ylihuomenna = послезавтра

11 30. Ei pidä masentua. Не надо падать духом. 31. Meillä on edessä viisi vuotta. У нас впереди пять лет. 32. Ulos! На выход !


Download ppt "Урок 11 Что в будущем ?. 1. kaupunki Nevan rannalla, toisin sanottuna Pietari город на Неве, то есть Петербург т. е. = то есть 2. kyse on retkistä речь."

Similar presentations


Ads by Google